Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Dok sam Ja hodao po Zemlji… (B. Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                      Dok sam Ja hodao po Zemlji…

Dok sam hodao po Zemlji, Ja sam se brinuo za one koji su u nevolji, za siromašne, bolesne, i potlačene.

Vi koji tvrdite kako ste ‘Moji sljedbenici na zemlji’ što vi činite za siromašne, bolesne i potlačene?

Sve dok možete pomoći ali ne pomažete, vi niste Moji iskreni sljedbenici, bez obzira da li se vi tako nazivate ili ne.

Ja cijenim jedino ispunjenje Mojih zapovijedi ljubavi pošto sve drugo: duboka (profound) vjera, spoznavanje istine, jedinstvo/ujedinjenje sa Mnom i, konačno, vječno blaženstvo, rezultira iz ljubavi i bez ljubavi se nikad ne može postići, što razjašnjava (= zbog toga je očigledno) zašto je na Zemlji tako velika duhovna bijeda/nevolja/potreba i zašto ljudi nemaju vjere i hodaju u grešci/neistini. Moja čista doktrina je doktrina ljubavi, koju sam Ja naučavao na Zemlji. Kada se to naučava i sprovodi u praksu, ljudi se kreću u istini i zašli su na put oponašanja Isusa.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Bertha Dudde, br. 5982, 22 Lipanj 1954’ 

Spread the Truth