Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

‘Ne opirite se zlu…’ (Sadhu Sundar Singh)

Print Friendly, PDF & Email

Ne opirite se zlu…

Tražitelj: ‘Zašto dijeliti naše duhovne blagoslove sa drugima, kada nam se ljudi tako često rugaju i ismijavaju nas?’

Sadhu:  Učitelj je rekao, ‘Ne opirite se zlu (Matej 5:39).’ Bio jednom jedan požrtvovan/odan Indijski Kršćanin koji se u svojoj kući molio u samoći, kada su tri lopova kradomice ušla i odnijela sve što je imao. Kada je čovjek završio njegove molitve primjetio je kako su sve njegove stvari nestale, osim kutije nad kojom se priginjao u molitvi. Ova je kutija sadržavala sav njegov novac i sve vrijednosti. On je smjesta uzeo njezine sadržaje i potrčao za lopovima zazivajući: ‘Čekajte! Čekajte! Ostavili ste neke vrijednosti. Možda su vama ove stvari potrebnije nego meni.’ Kada su lopovi ovo čuli, mislili su kako je riječ o zamki. Ali kada su vidjeli kako on nema oružja i da je bio sam, vratili su se k njemu. Čovjek im je rekao: ‘Zašto mi niste rekli da su vam te stvari potrebne? Ja bi vam vrlo rado dao štogod vam je potrebno. Sada, dođite u kuću sa mnom, i štogod vam je potrebno možete imati.’ Lopovi su, vidjevši čudan život ovog pobožnog čovjeka (ili ‘čovjeka od molitve’), bili toliko pogođeni da su se njihovi životi zauvijek promijenili.

Sadhu Sundar Singh ‘Sadhuova Mudrost – (Seva/Služenje)’ 

Spread the Truth