Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

4344 (Sirene u duhovnom svijetu)

Print Friendly, PDF & Email

Sirene u svijetu duhova…

Za mene je bio izvor čuđenja to što je tim sirenama bilo dozvoljeno da tako lutaju uokolo i zlostavljaju dobre (duhove) sa umijećima magije i uvjeravanja, ali razlog je u tome što Gospod ne gura nikoga u pakao, nego oni to čine sami od sebe, i njihovo zlo, kada je potpuno, odvlači ih u pakao. Ovo je opće prihvatilište (common receptacle), prema tome zlo prebiva dosta vremena u svijetu duhova, i jedan se prije, a drugi kasnije strmoglavi tamo. U međuvremenu je dobro i istinito koje oni mogu imati odvojeno i povučeno u prema unutrašnjosti, a vladajuće zlo je upotpunjeno i povlači ih dolje poput utega. Vidio sam da sirene dugo vremena žive u svijetu duhova i maltretiraju mnoštvo, ali uvijek sa svrhom vladanja i podređivanja tuđih umova sebi samima, i bilo je pokazano da one konačno postaju, naime, da se one isprva pojavljuju kao gomila kose – znak da njihove prljave tjelesnosti jedine vladaju njima – a da se nakon toga one pojavljuju crne u licu, i na taj način neljudske. -1479, 8. Kolovoz. One bi rado njihovim magijskim uvjeravanjem poticale ideju da ih se treba sažalijevati; ali bilo je odgovoreno da ih nitko ne može sažalijevati, nego da treba žaliti one koje su one htjele povrijediti, i od kojih je samo jedan bio više predmetom brige nego cijelo društvo takvih poput njih, kao također i da je protiv reda osjećati sažaljenje za zlo koje stalno prijeti povrijediti druge i uništiti red, baš kao što sudac ne može sažalijevati one koje osuđuje, jer on misli na opće dobro i na zakon reda. Tako je i u ovom slučaju. Ako bi one išta trebale postići magijskim uvjeravanjima, još uvijek ne bi odustajale od ozljeda. 8. Kolovoz 1749.

Emanuel Swedenborg, ‘Duhovni Dnevnik – 4344’

Spread the Truth