Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

3963 (Kvaliteta duhova koji su bili sa mnom)

Print Friendly, PDF & Email

O KVALITETI ONIH (DUHOVA) KOJI SU BILI SA MNOM.

3963.  Za razliku od onog što se događa sa drugim ljudima (ili ‘u odnosu na druge ljude’), duhovi su bili sa mnom kao da su bili u svijetu, jer sa mnom oni nisu bili jedino kao ljudi s obzirom na njihov um i pamćenje, već također s obzirom na osjetilo, tako da bi oni čak pretpostavljali za sebe da se, tako reći, nalaze u svijetu, ili da su se vratili u svijet. Oni su me bili u stanju voditi, gledati kroz moje oči, čuti, kroz moje uši, kako drugi govore, da, (oni su mogli čuti) druge govoriti sa njima da je bilo zakonski (dozvoljeno) njima razgovarati sa njima na njihovom vlastitom jeziku, ili im pisati njihovim vlastitim stilom ali te stvari nisu bile dozvoljene, niti dodirnuti druge mojim rukama. Sa drugim osobama je slučaj drugačiji, jer moje stanje je tako uređeno od strane Gospoda, da mogu biti opsjednut sa duhovima, a ipak bez štete (= bez da mi nanesu ozljede), u čemu je moj slučaj potpuno drugačiji od stanja drugih kada su opsjednuti, utoliko što oni pri tome polude, dok ja u potpunosti ostajem pri svojoj zdravoj pameti. Zaista, od samog početka od kad sam počeo uživati ovaj međuodnos (sa duhovima) pa na dalje u periodu od nekoliko godina, bio sam kao i ranije bez ikakve primjetne razlike (u smislu, ‘drugi ljudi nisu mogli primjetiti nikakve razlike na meni = da se sa mnom, u duhu, bilo što neobično događa’). Ova povlastica, prema tome, može pripadati (van opasnosti) samo onome koji je u vjeri; nipošto drugima, pošto bi oni trenutno bili uništeni. Takvo je stanje svijeta u današnje vrijeme, da tko god je opsjednut (= u posjedu duhova) njegov je život izložen opasnosti, tako intezivna je unutarnja mržnja koja sada vlada.

13 Studeni 1748.

Spread the Truth