Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

2963 (Što su sirene?)

Print Friendly, PDF & Email

ŠTO SU SIRENE

2963. Razgovarao sam sa duhovima o tome što su sirene, i bio sam obaviješten kroz anđele da su sirene oni koji sebe suptilno usađuju u strasti, zadovoljstva, i osjećaje drugoga na takav način da kada su oni u postupku/stanju ušuljavanja/usađivanja, oni ne znaju da se zlo ili prijevara podvlače/u tome kriju. Tako su oni uhvaćeni u uživanje zajedno sa drugima sa kojima su u društvu, a ipak, premda oni o ovome ne misle tada, ipak kada se pojavi prilika, neka zla namjera sebe pokaže, ili da se pokradu dobra drugih, ili da  ih se prevari, ili ubije, i tome slično.

            Oni, međutim, koji dok se oni prikradaju/suptilno usađuju, meditiraju o obmanama, i time djeluju svojevoljno/revnosno ili sebe insinuiraju/usade, revnosno, u studiranje zle nakane, oni nisu sirene već obmanjivači.

28 Kolovoz 1748.

Spread the Truth