Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

3380-3383 (Swedenborgu je ukazano kako snovi utječu u one koji spavaju)

Print Friendly, PDF & Email

Swedenborgu je ukazano kako snovi utječu u one koji spavaju

3380. Tako da bi mogao u potpunosti naučiti kako snovi utječu/dotječu u one koji spavaju, sanjao sam stvari kojih se ne sjećam, ali konačno (sam sanjao) kako je brod dolazio nakrcan sa delikatesama svake vrste jela i pića, posebice unutar broda stvari skrivene od mene. Imao je dvojicu naoružanih čuvara, a također i jednog koji je komandirao brodom. Stoga ih je bilo troje, zapovjednik broda i dvojica koja su nosila oružje. Brod je prešao na desno u sobu, onda sam se probudio.

3381. Kada sam se probudio, razmišljao sam o snu, i onda sam započeo razgovor sa onim(a) (= duhovima) koji su predstavili/unijeli snove. Oni su bili iznad mene nešto malo naprijed, i razgovarali su, govoreći kako su oni predstavili/unijeli snove, ali sam vidio kako je to bilo učinjeno kroz njih od strane anđeoskih duhova koji su se nalazili oko tog predjela gdje se pojavljuju vrtovi užitaka. Sa ciljem da bi to dokazali oni su mi čak pokazali mnoge stvari dok sam bio budan koje su predstavljali (= unosili u snove) drugima, naime duhovima koji su spavali, sa kojima sam kasnije pričao, i oni su to priznali.
     Onda sam vidio stvari koje su predstavili/unijeli (introduced), i one su bile najugodnije i jako različite, i stvari neizrecive ljupkosti i također i ljude, malu djecu, ukrašenu na način koji izbjegava svaki opis. Kao dodatak tome, vdio sam na početku neku nepoznatu sićušnu životinjicu, koja je bila raširena poput pocrnjenih zraka koje se prekrasno šire oko lijevog oka; pored drugih stvari kojih se ne sjećam.
     Duhovi koji donose snove ispuštaju određeni glasan zvuk, kakav bi bio u pjesama koje završavaju nerazgovjetno u sličnom tonu. Oni su također rekli da oni mogu donijeti snove kad god to žele, što su, pretpostavljam oni također i činili.

3382. Priopćeno mi je da su ljudi i potomci stare Crkve imali slične snove očaravajuće prirode, i otud, percepcijom koja im je dana kao i meni, su znali što ti snovi znače/predstavljaju; otud njihovi rajski snovi i još fenomena poznatih u tom periodu. Jer oni nisu samo vidjeli očaravajuće stvari koje su primljene u njihovo razumijevanje, kao ja toliko puno puta da nisam u stanju nabrojiti sve prilike, da bi znao generalno što one znače. Najstarija Crkva je prema tome bila simbolična u svezi stvari koje su vidjeli, tako da su u svezi stvari koje im se ukazuju odmah mislili što one predstavljaju. Jer oni su neprestano gledali takve stvari sa najdubljim užitkom.

3383. Štoviše, bio je jedan koji je o meni loše razmišljao u tjelesnom životu (što sam ja primjetio pošto je on o tome govorio), čak do točke da bi me progonio, ako bi bilo dozvoljeno, do smrti. On je također bio i odlučan to učiniti, i otkrilo se da bi me bio ubio. Taj čovjek je također sanjao, i njegov san mi je onda bio prikazan, pomoću čega sam otkrio nešto o tome kakav je on bio, i namjeravao razgovarati sa djevojkom u jednoj sporednoj zgradi. Tako se zaista mogu otkriti one stvari koje su ljudi učinili za života u tijelu, i to očigledno zajedno sa svim okolnostima koje se tiču lokacija i osoba.

Spread the Truth