Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

2955 (U razgovoru s duhovima je Swedenborgu objavljeno na koji način će njegova djela biti primljena od strane ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

U razgovoru s duhovima je Swedenborgu objavljeno na koji način će njegova djela biti primljena od strane ljudi

2955. Razgovarao sam sa duhovima u svezi toga kako su moji zapisi u svezi ovih stvari izgleda primljeni kada dođu u javnost; jer zli duhovi su sipali (u moj um) da ove stvari nitko neće percipirati, već da će ih (ljudi) odbaciti. Zatim dok sam na bio na ulici i razgovarao sa duhovima, bila mi je dana percepcija da postoji pet vrsta različite prijemčivosti (= pet vrsta ljudi koji čitaju moja djela); prvu vrstu sačinjavaju oni koji ih odbacuju od početka, ili zbog toga što imaju potpuno različito vjerovanje, ili zbog toga što uopće nemaju nikakvo vjerovanje (ili ‘oni koji ih u potpunosti odbacuju, koji su drugog uvjerenja, i koji su neprijetelji vjere’). Oni ih odbacuju jer ona od strane njih (ni) ne mogu biti primljena, pošto ne prodiru u njihove umove. Što se tiče druge vrste, oni smatraju da su moje riječi samo fenomeni materijalnog svijeta, i čitaju ih samo da bi zadovoljili svoju znatiželju (ili ‘oni ih promatraju kao naučne činjenice, i uživaju u njima kao u naučnim istinama, i stvarima koje bude znatiželju’). Treća klasa ih čita probirljivim intelektom (ili ‘treća klasa ih prima sa svojim intelektom’), u određenoj mjeri uživa u njima, a što se tiče stvarne primjene u životu, ni tračak napretka se ne može vidjeti. Oni u četvrtoj klasi primaju sa vjerom (ili ‘sa uvjerenjem’), tako da su njihovi životi unaprijeđeni do određene mjere (ili ‘tako da prodiru do unaprijeđenja njihovih života’), i oni se sa njima koriste (u svom životu). Peta vrsta ih prihvaća sa radošću, i potvrđena su u njihovim praktičnim životima.

[27 Kolovoz 1748]

Spread the Truth