Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2929 (Okajanje grijeha bez Kristova Čina Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2929, 17 Listopad 1943

OKAJANJE GRIJEHA BEZ KRISTOVA ČINA SPASENJA…


Opseg krivnje ljudskog bića ostaje nepromijenjen ako on ne prizna Kristov čin Spasenja, tj. jest on mora potpuno odstraniti krivnju, on sam od sebe na nju mora ozbiljno reflektirati… on vječno mora davati odštete budući je grijeh ljudskog bića ogroman… To nije samo stvar svih grijeha koje je počinio na Zemlji, što bi jedino bilo dovoljno da protjera dušu jedno beskonačno vrijeme od lica Božjega, nego prošla pobuna protiv Boga ne može biti okajana tijekom njegova zemaljskog života i stoga mora biti prenešena prijeko u vječnost kako bi tamo nakon izvjesna vremena pronašao Spasitelja. Biće mora vječno venuti u tami, ono je zauvijek bez slobode i mora otrpjeti stanje najmučnijeg ograničenja, vječno je bez Božanskog svjetla i milosrđa, ono je sebe udaljilo najdalje od Boga i trpi najgorču nevolju… budući ono dobrovoljno prkosi Bogu i ne može biti prisiljeno promjeniti njegovu volju. Stoga ono mora dati odštete za njegovu krivnju budući ono nije sebe oslobodilo svojom vlastitom voljom; ali Božanstvo ga ne može osloboditi budući bi to potpuno proturječilo Božjoj mudrosti i Ljubavi. Posljedično tome pala duša sebe kažnjava ako ne prihvati Spasenje kroz Isusa Krista, ako odbija prihvatiti Njegovu žrtvu… Svi grijesi će biti oprošteni, svo ograničenje slobode će biti oduzeto od njega i svo okajavanje izbjegnuto kada ljudsko biće sebe postavi pod Kristov Križ, kada dozvoli sebi biti iskupljenim pomoću Njegove krvi, koju je Isus Krist prolio za sva ljudska bića i njihovu krivnju. On je podnio ovu ogromnu žrtvu iz Ljubavi za čovječanstvo budući je On znao za beskonačno dugu stazu patnje u onostranom. On se sažalio na izuzetnu nevolju bića u onostranom, On ju je želio umanjiti, On je želio iskupiti krivnju kako bi vodio ljude spram vječnog blaženstva, da bi im dao vječnu sreću. Kristova smrt na Križu je otkupna cijena za vječni život i sva krivnja je bila okajana njome… Ipak jedan je neizbježan preduvjet… da ljudsko biće prizna ovaj čin Spasenja tako da će njegova krivnja biti dio krivnje za koju je Isus Krist platio Njegovom smrću na Križu… Inače će on ostati nepromijenjen i nakon fizičke smrti ju ponijeti preko u duhovno kraljevstvo kao teret, kojeg biće ne može nikada otkloniti budući ono ne može pronaći snagu da sebe iskupi. I prema tome je Isus Krist jedini put do vječnog života (Ivan 14:6), bez Njega će biti bijeda ali spasenje sa Njime… bez Njega je ljudsko biće slabo i njegova se volja protivi Bogu, sa Njime on stremi spram Boga i može primiti Njegovu snagu od Njega, povećanu snagu volje koju je Isus kupio na Križu za njega. I iz ovog razloga je Isus Krist Spasitelj svijeta, Spasitelj svih ljudi koji polože njihov grijeh i sebe same pod Njegova stopala, koji vjerno sebe povjere Njemu i zatraže Njegovu pomoć… Isus Krist je podnio ovu žrtvu na Križu za njih tako da oni mogu biti oslobođeni od sve krivnje i grijeha.

AMEN

Spread the Truth