Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2927 (Protivnikovo napastvovanje i oružje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2927, 16 Listopada 1943

PROTIVNIKOVO NAPASTVOVANJE I ORUŽJE ….


Nikada se ne smijete prepustiti silama zla, pošto vaša volja određuje njegovu vlast nad vama. Dok je ta volja okrenuta u pravcu Boga, vi ste sigurni od nasrtaja protivnika, i nećete biti toliko izloženi njegovom napastvovanju. No on samo vreba trenutke kad je ta volja slaba, kako bi na čovjeka zadobio utjecaj. Stoga bdijte i molite …. nikada se ne osjećajte toliko jaki da ga se ne trebate bojati, nego znajte da vas neprestano vreba i trudi se odvraćati vas od Boga. Jer on (protivnik) zna slabosti pojedinca i koristi ih, tako da je čovjek u opasnosti samo ako neprestano nije u (s)vezi s Bogom putem iskrene molitve i djelā Ljubavi.

Gdje se vrši Ljubav, tamo protivnik nailazi na čvrst otpor, tamo je njegov trud uzaludan. Djela Ljubavi su najsigurnije sredstvo da ga se iz svoje blizine protjera. Čovjeka radinog u Ljubavi,  Božji protivnik ostavlja nesmetanog, pošto je ovaj putem djelovanja u Ljubavi tako duboko i usko spojen s Bogom da to lomi svu vlast protivnika. Jer Ljubav je Bog, a protiv Boga on se više ne može boriti sa uspjehom. Isto tako, volja ka dobrom je silno oružje protiv njega, a mlakost i tromost velika su opasnost, jer one predstavljaju slabost volje i Božjem protivniku dobre su prilike za nametanje svoje vlasti. On je odmah spreman stanje slabe volje pojačati, time što čovjeku predočava ugodnosti koje trebaju zarobiti njegova čula i odvraćati ga od onoga za čim jedino valja žudjeti …. a to je savez s Bogom  ….

On se trudi ometati dubinu i srdačnost molitve i zadobiti utjecaj na čovjekovo razmišljanje. Ako mu to uspije, čovjek se gubi u banalnostima (površnim stvarima), njegovo duhovno stremljenje postaje slabije, i njegova snaga za otpor popušta. Čovjek koji stremi Bogu opet će se sâm uspjeti probiti, no to je izgubljeno vrijeme koje je nenadoknadivo, jer svaki uspon je tegoban i stoga utoliko teži koliko niže čovjek potone. Stoga bdijte i molite, ne popuštajte u vašem stremljenju k Bogu, zazivajte Ga za Njegovu potporu, i tako zapriječite protivniku pristup k vama. Ostanite aktivni u Ljubavi, i time njegovim nastojanjima pružite otpor, tada ćete neprestano imati snage da ga odbijete i da se uklonite njegovom utjecaju.

AMEN

Spread the Truth