Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2931a (Borba protiv radnika u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2931a, 19 Listopad 1943

BORBA PROTIV RADNIKA U VINOGRADU…

Onome tko se izjašnjava za Mene, okrećem i Ja svu Moju Ljubav, i preuzimam brigu za njega u svakoj nevolji tijela i duše. Koji Me traže, od njih ću se Ja također pustiti pronaći, a one koji Mi žele služiti prihvaćam kao radnike u Mojemu vinogradu. Ja njima dodjeljujem pravi posao, i ostajem im stalni Savjetnik u njihovom razmišljanju i djelovanju, potičem ih na gorljivu aktivnost, i uvijek im dajem snagu da ju izvrše. Jer to je hitan posao koji ne podnosi nikakvo odgađanje, to je posao koji znači djelo Ljubavi za bezbrojne izgubljene duše; to je posao koji može otkloniti neizrecivu patnju duša, i koji stoga treba biti izvršen bez oklijevanja, te zahtjeva voljne radne snage. I zato Ja blagoslivljam one koji se Meni ponude u službu, i Ja ih ne puštam da ikada više padnu žrtvom djelovanju neprijateljskih snaga, bilo na Zemlji, bilo u duhovnom kraljevstvu. Neprijateljsko je djelovanje međutim sve što bi ove Moje voljne suradnike na Zemlji trebalo zadržati od njihove aktivnosti, što bi ih trebalo odvratiti ili učiniti nepodobnima za djelovanje za Mene. Neprijateljsko djelovanje je također svako nastojanje koje želi poljuljati vjeru u Mene i oslabiti vjeru u Moju Ljubav, koje želi zanijekati svaku povezanost sa Mnom tamo gdje se Moje djelovanje otvoreno očituje. To je tiha borba koja se vodi protiv Mene, od strane onih koji vjeruju da su Moji borci, koji se osjećaju ovlaštenima kritizirati Moju Riječ, Moje djelovanje i Moju volju… Ja sam Gospodar i ne podređujem se nikakvoj volji koja Me određuje, stoga Ja mogu slobodno iz Sebe djelovati, bez da moram položiti račun. Ali vi ljudi se osjećate ovlaštenima da sumnjate u Moje očigledno djelovanje, te da ga predstavljate kao nevjerodostojno, a time nastojite posijati sumnju i nepovjerenje u srca ljudi koji Mi se približavaju u najboljoj volji, u djetinjoj Ljubavi i poslušnosti. Vi njima osporavate sposobnost koju vi sami sebi pripisujete (uzimate)… da bi mogli biti aktivni kao radnici u Mojemu vinogradu… Koga Moj Duh uvede u njegovu službu, jedino on može ispravno ispuniti svoje služenje, i stoga je (19 Listopada 1943) neosnovana vaša briga da se postupci ovih okreću protiv Moje volje… Odvojite se od krutog nauka, i potražite Duh u pisanoj Riječi, i zahvalite Mi što sam vam Ja pomogao u tome… I nemojte zbunjivati Moje, koji u slijepom povjerenju slijede Moje upute, i puštaju da im Ja Osobno govorim. Ne uznemirujte se time u kojem obliku Ja njima objavljujem Moju volju, nego budite sretni da Ja to činim, da vas Ja nastojim istrgnuti iz stanja koje skoro graniči sa beživotnošću… da Ja vama donosim blizu živu Riječ, čiju snagu vi možete osjetiti na sebi, ako ste voljni i povjerite se Mojoj Ljubavi i skrbi. Ja jedino tražim da nosite pomoć čovječanstvu, budući se pokorava moći protivnika, i bez Moje pomoći se više ne može uzdignuti… Zar ne vjerujete da Ja Sam znam što vam je potrebno? Zar ne vjerujete da duša koja Me žudi uživa Moju zaštitu, ako ju ona traži? Zar ne vjerujete da je jedna takva duša prikladna kao radnik u Mojemu vinogradu? Zar ne prepoznajete nisko duhovno stanje koje bi vam moralo najaviti skori Kraj?… Nije li nedostatak vjere u Moju svemoć, mudrost i Ljubav, to što vas čini da sumnjate u autentičnost (istinitost, izvornost, nepatvorenost) Moje Riječi? Zbog čega pripisujete protivniku ovu veliku moć i zašto vjerujete da ću Ja tolerirati da se on služi Mojim Imenom? „Ustat će lažni kristi i lažni proroci…“ (Matej 24:24). Ovo je Riječ koju vi upotrebljavate, i koju ste potpuno pogrešno protumačili… Pokušavat će Me istisnuti, i htjet će Me zamijeniti ljudima koji obećavaju svijetu donijeti spasenje… željet će Moje učenje učiniti bespredmetnim, te će doći proroci i objavljivati novo doba, doba kada se Moje Ime više ne bi trebalo upotrebljavati, kada će se htjeti voditi život pod potpuno drugačijim uvjetima, kada će se željeti ukloniti Moje učenje Ljubavi, i među ljudima će se pojaviti drugi učitelji, koji žele svrgnuti Moje učenje Ljubavi, stoga sami sebe i njihova učenja stavljaju iznad Onoga, Koji je želio donijeti spasenje njihovim dušama… Ali oni koji svjedoče za Mene nemaju ništa zajedničko s njima, oni su Moji sljedbenici, oni su Moji predstavnici na Zemlji, nad kojima protivnik ne može steći nikakvu vlast… Oni se bore sa Mnom i za Mene u bitci koja će planuti protiv Mene i Mojega učenja… A Ja se njima služim da osnažim Moje, da im učinim zamjetnom Očevu blizinu, da ih ne ostavim siročadi u svijetu koji želi njihovu propast… Ja poznajem Moje i Moji poznaju Mene (Ivan 10:14), budući ih Moja Ljubav zaista moćno k Meni privlači, i upravo tako se oni u Ljubavi tiskaju prema Meni, i oni čuju Moj glas… On njima tiho zvuči jasan u srcu, i oni znaju da je to Moja Riječ koja im objavljuje Moju Ljubav. Oni poznaju Očev glas (Ivan 10:4), uvijek i stalno slušaju ono što im Ja imam za reći. A ove vi trebate slušati, i kroz njih primiti Moje prijenose, budući vi više ne shvaćate pisanu Riječ, ona je vama postala nerazumljiva, vi ste ju učinili svjetovnom i pritom ste se daleko otklonili od Istine. Sada vam je ponuđena Čista Istina, a vi nju ne prepoznajete kao takvu. No, Ja ću se uvijek i zauvijek otkrivati onima koji se u Ljubavi tiskaju prema Meni. Njima Ja želim dati razjašnjenje i o Pisanoj Riječi, tako da ju ispravno shvate, i da su u stanju objasniti ono što je ljudima inače nerazumljivo, i nepojmljivo ostaje tako dugo dok god se oni postavljaju neprijateljski spram Mojih razjašnjenja.

AMEN

Spread the Truth