Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1419 (Snaga Svetog Duha… Zračenje Božanske Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1419, 15 Svibanj 1940

SNAGA SVETOG DUHA… ZRAČENJE BOŽANSKE LJUBAVI…


Čovjek bez predznanja, čiji duh je dobro (pravilno) uređen, prima čudesno (zapanjujuće) znanje kao duhovnu svojinu, i ovo je dokaz aktivnosti nepoznatih (neobičnih) duhovnih snaga. Ipak, ovo blago ne može biti uvećano, ako volja za primanjem nije snažna; dakle, potpuna otvorenost srca je prvi uvjet. A u otvorenu posudu će se sada izliti Božja snaga. Ona je na raspolaganju zemaljskom djetetu, ako je zatražena i prihvaćena. Snaga Sv. Duha nije iluzija, nego je ona nešto zaista osjetno, što čovjek može prisvojiti, kada je njegova volja tome usmjerena i kada njegovo srce za tim čezne. Jer, onda su misli čovjeka uređene na takav način, da mogu biti zapisane, kako bi istovremeno mogle biti prenesene čovječanstvu. Sve duhovno djeluje prodorno (prožimajuće)… Ono nema negdje kraj, nego stalno nastavlja rasti, ono je snaga predana dalje, koja proizlazi iz Boga, i stalno i zauvijek djeluje poticajno (oživljavajujuće). Sve što je ljudsko djelo, ima kraj, ali ono što proizlazi od Boga, ne može nikada imati kraj… Ono prolazi svojim putem kroz bezbrojna bića, uvijek i svugdje može biti primljeno, i mora uvijek djelovati potičući (oživljavajući). Snaga Sv. Duha prenosi Božju Riječ ljudima… Stoga Božja Riječ mora imati vječno trajanje, ona nikad ni dovijeka ne može iščeznuti, jer ona ostaje vječno ono što jest… Božanska snaga, zračenje Božanske Ljubavi, koja ipak samo onda može biti prenesena, kada je svjesno tražena (željena). I otuda snaga Svetog Duha ne može biti zanijekana, jer je dokaz djelovanja vidljiv i neprolazan… Sve ono što je Duh Božji podučavao, zapisano je, i to opet nadalje djeluje kao snaga… Oživljava čovjeka, koji sa svoje strane iznova žudi Božanski dar, koji otvara svoje srce i omogućava da u njega prodre zračenje Božanske Ljubavi… On će osjećati istu snagu, njegove misli će na isti način biti dobro uređene, ako je prijemčiv i stoji u Ljubavi… Sada će i on moći crpiti iz vrela života i primiti u sebe mudrost i milost. I tako djeluje Božja Riječ… koja je prihvaćena od strane zemaljskog djeteta koje je voljno primiti i koje ostaje u Ljubavi… uvijek na isti način. Ona slušatelju prenosi Božju snagu, ako je on prihvaća gladnoga srca. No, neće ostaviti nikakav utisak na ljude koji su neprobuđena duha, koji ne traže ni Božju snagu ni milost, jer u njima Božji Duh još ne može biti učinkovit; oni uzimaju Riječ kao prazni odjek i ostaju potpuno nezainteresirani (bez utiska).

AMEN

Spread the Truth