Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1418 (Božanska Intervencija… Predskazanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1418, 14 Svibanj 1940

BOŽANSKA INTERVENCIJA… PREDSKAZANJE…


Uzaludna je borba koju ljudi svijeta vode jedni protiv drugih, jer ona neće rezultirati zadovoljavajućim rezultatom. Gospodar neba i Zemlje je odlučio da će ova biti dokončana na drugačiji način od onog kojem se svijet nada. Ali ovaj će kraj biti neopisiv. Buka borbe će biti ugušena Božjim glasom koji odzvanja odgore… To će prouzročiti strahovitu smutnju među ljudima budući ga ni jedno ljudsko biće neće biti sposobno zaustaviti, i ljudi će biti bespomoćni i morat će se podrediti svemu što im je poslano od strane Gospoda. I onda će biti ostavljeno svakoj pojedinačnoj osobi da prepozna ruku Božju i podloži joj se ili da revoltira protiv njegove osobne sudbine. Jer naumljeno je da će se ljudske misli nasilno usmjeriti spram Boga, i blažen je onaj koji pronađe svoju stazu i prepozna Boga i Začetnika svih događanja i preporuči sebe Njemu i Njegovu milosrđu.

Ipak biti će ih samo nekolicina, jer ljudi su duhovno obmanuti, njihova moderna objašnjenja su učinila da izgube vjeru u Biće Koje odlučuje sve na Zemlji, i njihov oholi stav čini teškim za njih pronaći put nazad k Bogu, i ova duhovna arogancija će biti njihov krah. Jedino netko tko se osjeća malenim i bespomoćnim i zaziva Boga za pomoć će zadržati njegov život, čak ako će ga on fizički izgubiti… Ipak svatko tko vjeruje da oni ne potrebuju Božju pomoć će proigrati njegov smrtni i duhovni život… I čak ako mu Bog dozvoli zadržati njegov zemaljski život, to će jedino biti jedan čin najvećeg milosrđa tako da će on naposlijetku još steći shvaćanje/realizaciju na Zemlji… Jer Gospod poznaje srca ljudi, On gleda u najdalje uglove, On prepoznaje svako komešanje i neće dopustiti da ništa propadne što još može biti spašeno. I svatko tko zaziva Gospoda za pomoć sred užasa će osjetiti predivan spokoj kako ulazi u njegovo srce, on će iznenada shvatiti bezvrijednost zemaljskog života ako on nije popraćen vrlodubokom vjerom, i ova realizacija će mu dopustiti da dobrovoljno odustane od onog što mu je ranije izgledalo privlačno.

On će spremno sebe podrediti Gospodu i prihvatiti što prima iz Njegove ruke… život ili smrt… Međutim, on će jedino predati njegovo tijelo kako bi se probudio u život u onostranom. I tako njegovo napuštanje svijeta neće biti njegova propast nego njegovo uskrsnuće u bolji život. Božanska volja postavlja svakoga na njihovo mjesto, On uzima osobu iz svijeta kada je vrijeme za njegov kraj došlo, i On vraća svijetu one čiji zemaljki život još nije gotov… Jer ništa se ne događa proizvoljno nego je sve odlučeno od strane Božje mudrosti i Ljubavi. Ipak ako osoba ne može prepoznati Božju ruku čak onda, njegova će duša trpjeti ozbiljnu nevolju, jer ona neće imati drugih sredstava spasenja… Ona je beskonačno produžila svoju razdaljinu od Boga tijekom njezina zemaljskog postojanja i stremi iznova spram stanja prognanstva; otud je njezin život na Zemlji potpuno besmislen, budući ona ne prepoznaje Boga. I poradi takvih duša Bog će dopustiti da se začuje Njegov silni glas… Ali ako ovaj poziv također zamre nečut, sudbina ovih duša će jedino biti vječno prokletstvo.

AMEN

Spread the Truth