Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1421 (Poniznost… Božji borci… Božji putovi… Žeteoci)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1421, 16 Svibanj 1940

PONIZNOST… BOŽJI BORCI… BOŽJI PUTOVI…ŽETEOCI…


Oni koji se ponizno prigibaju pred Gospodom, bit će od Njega prihvaćeni, jer On dijeli Svoju milost onima koji se podlažu Njemu. I On Se njima naginje pun Ljubavi. On čuje molitvu potlačenoga, čuje uzdah ožalošćenoga, i želi ih osloboditi od njihove nevolje. Jer vjerničko (vjerujućeono koje vjeruje), ponizno srce pobuđuje Njegovo uživanje i tako On uslišava njegovu prošnju.

AMEN

Gospodnji putovi su čudesni. On upravlja srca koja se bore za Njega jedno na drugo, i kada su ujedinjeni u prisnoj Ljubavi, On prosvjetljuje njihov duh i među njima je. Ostat će u Istini, prepoznat će svjetlo koje ih obasjava… Osjećat će Gospoda u svojoj blizini i njihova srca će klicati i radovati se zbog vidljivog dokaza milosti Božje Ljubavi… jer ju oni prepoznaju kao takvu i ispunjeni su Božanskom snagom. A ono što oni čine i govore, u sebi nosi Božju volju. Duša prepoznaje Božje vodstvo, i rado se daje u Njegovu zaštitu. I sada se više nikada ne treba bojati da neće moći sprovesti Božju volju, jer mu sa svjesnošću također dolazi ususret i sila, te će kao u igri savladati sve prepreke… A Gospod želi da se nalazite, vi koji ste u istom Duhu… On želi da ste jedan drugome oslonac, da se međusobno povezujete u vjeri. On želi da budete ujedinjeni protiv neprijatelja i da se borite u Duhu Gospoda. Jer On treba spremne borce, treba Njemu-posvećene ljude, kojima Kristovo učenje nije samo obličje (forma), nego im znači unutarnji doživljaj… On treba zemaljsku djecu voljnu ljubiti i služiti, koja se međusobno pomažu u teškoj borbi, koju će vam svijet još objaviti. A On Sam Sebe postavlja zajedno sa Svojom vojskom, i Njegova mala skupina će se uspješno boriti za Gospoda, jer oni se bore sa Bogom i za Boga… Božja snaga je zaista dovoljno velika da može poraziti neprijatelja, ali mora doći vrijeme zrelosti, prije nego žeteoci mogu započeti njihov posao… I tako vi sebe trebate pripremiti za vrijeme u kojem će vas Gospod trebati… tako da do vremena žetve za Njega bude spremno sve što će Mu služiti. Jer uistinu je potrebno mnogo žeteoca, ali kako Sam Bog vodi i provodi posao, bit će obavljen od strane Božjeg djeteta koje želi služiti na slavu Božju.

AMEN

Spread the Truth