Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8743 (Objašnjenje u svezi dolaska Gospodnjeg…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8743, 3 Veljače 1964

OBJAŠNJENJE U SVEZI DOLASKA GOSPODNJEG…

Želim vam dati jedno važno duhovno objašnjenje koje je naumljeno donijeti korist vašoj duši: Ja za vas želim otvoriti jedno područje u koje vi nikada ne bi bili sposobni ući bez djelovanja Mojega Duha, jer Ja vas želim uvesti u svijet koji je jedino shvatljiv duhovno probuđenoj osobi, budući to već zahtjeva izvjesnu količinu znanja o stvarima koje su inače potpuno nepoznate ljudskom biću. Obećao Sam vam kako ću se vratiti na Zemlju kada je došao dan kraja… Ovo obećanje je, međutim, u vama ljudima dalo povoda najrazličitijim predodžbama, ipak istinsko objašnjenje vam je izmaklo, baš zbog toga što je proces Mojeg drugog Dolaska bio predstavljen na toliko puno različitih načina i… baš kao i proces uznešenja Mojih Vlastitih… u različitim vremenima, rezultirajući tako u pogrešnim tvrdnjama koje Ja želim ispraviti:

Moj drugi Dolazak na Zemlju se neće dogoditi fizički… tako da će Moja stopala dodirnuti ovu Zemlju, namjesto toga Ja ću se pojaviti u pratnji najuzvišenijih svjetlosnih bića i biti ću vidljiv svima koji su Moji Vlastiti, jer ni jedno ljudsko biće koje je sebe posvetilo Mojem protivniku (Sotoni) neće nikada biti sposobno ugledati Me u svoj Mojoj slavi, jer tama ne može vidjeti svjetlo budući bi ljudi potpuno prestali postojati, kako su nesposobni izdržati sjajnost koja proizlazi iz Mene. Otud ću Ja doći na Zemlju i također za Moje Vlastite i dalje sakriven u oblacima, ipak oni će biti sposobni podnijeti jedno preobilje svjetla i tako će se oni sa punim srcem radovati kada Me vide sa velikom vojskom anđela… Jer Ja ću otvoriti njihove oči da vide… Otud je pogrešno reći kako će Mene svatko vidjeti kada dođem suditi žive i mrtve, jer ‘Sud’ se neće dogoditi tako da svaka pojedinačna osoba mora Meni biti odgovorna. Jer Ja znam svaku pojedinačnu dušu, ja znam kome ona pripada, i budući je posljednji Sud na ovoj Zemlji stvar transformacije cijele Zemlje i razlaganja njezinih zasebnih tvorevina tako da su sve duhovne supstance oslobođene da bi bile postavljene u nove oblike, ovo razlaganje također naznačava smrt ljudi koji su podbacili na njihovom posljednjem testu zemaljskog života i sebe su izručili Mojem protivniku… Otud će ovi biti suočeni sa smrću i nesposobni pobjeći, što će stvoriti silnu paniku među ljudima… Ipak prethodno ovom konačnom djelu uništenja Moji će Vlastiti biti odnešeni u zrak (1 Solunjanima 4:16, 17)…

Ja ću doći da bi ih dohvatio Osobno, njima će biti dozvoljeno ugledati Me kako silazim ka  njima od gore, ushićeno se radujući i sa gorućom Ljubavlju spram Mene oni će čeznutljivo pružati njihove ruke ka Meni, i Ja ću ih privući ka Sebi, Ja ću ih odnijeti, Ja ću ih podigniti, i stoga će oni doživjeti proces koji potpuno proturječi prirodnom zakonu… I ovo radovanje od strane Mojih Vlastitih će se čuti od strane drugih ljudi koji su ga najprije nesposobni razumjeti budući oni sami neće ništa vidjeti. Posljedično tome oni će samo biti zahvaćeni isvjesnim predosjećajem, koji će se okrenuti u krajnji strah i užas kada vide Moje Vlastite kako iznenada nestaju, kada oni ne mogu razumjeti zašto više nisu sposobni dohvatiti ljude koje su progonili sa njihovom mržnjom… zašto oni više nisu među njima i ne mogu se pronaći…

Zasigurno će biti blistave svjetlosti, ali će ju progonitelji naći nepodnošljivom. Ipak oni neće imati puno vremena za razmišljati o tome budući će kraj slijediti uskoro… I blistava svjetlost će ustupiti mjesto skoro neprodirnoj tami koja će ljude dovesti do očajanja. Ovo će biti popraćeno sa erupcijama, izbijanjima vatre, rascjepi će se pojaviti u zemlji tako da ni jedna osoba ne može sebe spasiti i sve će biti progutano od strane zemlje…

Neće proći puno vremena između uznešenja Mojih Vlastitih i ovog konačnog uništenja, jer uznešenje bi prisililo preostale ljude da vjeruju a ovo bi bilo potpuno beskorisno kako bi isključivalo slobodnu odluku. Ljudi će imati adekvatno vrijeme prije i biti će neprestano opominjani i upozoravani, i svatko tko još dođe k svojoj zdravoj pameti prije će također biti prihvaćen i opozvan prije raspada Zemlje, tako da njemu može biti pomognuto napredovati u onostranom. Ovaj čin uznešenja je potpuno protuprirodan proces, ali onda ću Ja biti sposoban odreći se prirodnih zakona budući to više neće unazaditi ničiju dušu… Ali čak Moj Dolazak na oblacima više neće prisiliti ljude da vjeruju budući će oni koji će Me vidjeti već postići zrelost duša tako da će oni samo doživjeti ispunjenje onog u što su čvrsto vjerovali i prema tome su očekivali Moj dolazak na dnevnoj bazi.

Ljudi rijetko prihvaćaju ispravno objašnjenje posebice u svezi ovih posljednjih događaja budući su oni već formirali njihove vlastite koncepte i ne žele odustati od njihovih ideja… Uznešenje se ni u kojem slučaju ne može dogoditi dugo vremena unaprijed budući bi takvi nezakonski fenomeni prisilili ljude promijeniti njihov um… I kraj ove Zemlje u svakom slučaju naznačava kraj svakoga tko je i dalje živ, jer čak Moji Vlastiti će ga doživjeti, jedino će oni biti u stanju lišenom sve patnje, premda će biti sposobni pratiti proces, budući je to Moja volja… Budući će oni onda biti potpuno privrženi oni će također doživjeti Moju moć i slavu, i stoga će oni također biti sposobni ugledati Moju veliku vojsku anđela koji Me okružuju, i onda će oni također biti prikladni rodovski roditelji da bi napučili Novu Zemlju, koja će doista također biti djelo trenutka za Mene kada Ja želim dati oslobođenoj duhovnoj suštini novi izvanjski oblik za daljnje sazrijevanje…

Ali sami ljudi će izgubiti svu svjesnost o vremenu dok opet nisu povraćeni na Novu Zemlju… Unatoč tome, oni će i dalje posjedovati njihovo staro tijelo od mesa premda će ono biti već prilično produhovljeno… Ovo, također, treba biti rečeno kako bi se pobilo obmanjujuće mišljenje kako će Nova Zemlja biti nastanjena sa potpuno produhovljenim bićima… Jer Nova Zemlja je naumljena postati iznova mjesto za viši razvoj i stari će zakoni također biti opet primjenjivi na Novu Zemlju… Proces palih duhova kroz tvorevine sve do ljudskog bića će se dogoditi i čovjek kao takav će morati opet proći njegov posljednji test volje… što će na početku zasigurno voditi do uspjeha budući neće biti kušnji od strane protivnika, koji je zavezan za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… i budući su ljudi prepuni Ljubavi oni će uspostaviti direktni kontakt sa Mnom i  prema tome postići punu zrelost jako brzo… Vi ne bi trebali dozvoliti da vas pogrešni opisi dovedu u iskušenje da zanemarite ili odgodite vaš psihološki rad, jer Ja ću se držati dana kada ću doći na oblacima i sa ovim danom će također doći Posljednji Sud na ovoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth