Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8745 (Sudbina duše nakon smrti se razlikuje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8745, 5 Veljače 1964

SUDBINA DUŠE NAKON SMRTI SE RAZLIKUJE…

Ja Sam vam Osobno prisutan kada čujete Moju Riječ, i Moje prisustvo vas mora ispuniti sa svjetlom i snagom budući Sam Ja Osobno prvobitan izvor svjetla i snage. Činjenica da ga vi ne možete osjetiti na čisto fizički način ne može biti poboljšana poradi vas samih, budući bi Moje prožimanje svjetlom uništilo vaše slabo tijelo ako ga Ja ne bi samo dao duši koja je već sposobna tolerirati veću mjeru svjetla i snage i sretna je u ovom stanju.

Otud vi ovo morate vjerovati, jer Ja vam ne mogu priskrbiti ikakav drugi dokaz osim činjenice da vi čujete Moju Riječ i da ova Riječ također mora vašu dušu učiniti vrlo sretnom, to naposlijetku demonstrira Moj direktni kontakt, jer Moja Riječ je snaga i svjetlo i to je uz što prianjate (može također u smislu: što ostaje vaše vlasništvo), ona ne može više iščeznuti, ona je očigledan znak Mojeg prisustva koje vas nastavlja zadovoljavati čak ako vi sebe razdvojite od ove srdačne veze udovoljavajući opet svijetu i njegovim zahtjevima. Ali vi imate jedno obilje svjetla i snage i sposobni ste oduprijeti se svim kušnjama svijeta, vi neprestano gledate u Mojem smjeru, i vi Me više nećete ostaviti, baš kao što Ja više neću ostaviti vas, koji ste postali Moji Vlastiti kroz vašu srdačnu vezu sa Mnom.

I opet i iznova vam želim nanovo pružiti užitak inicirajući vas u vrloduboke tajne, u znanje koje Sam vam jedino Ja sposoban dodijeliti, budući se ono tiče duhovnih područja koja su i dalje zaključana za vas kao ljudska bića sve dok vam ih Ja Osobno ne otvorim. I takvo znanje će vam uvijek goditi i demonstrira Moju bezgraničnu Ljubav za vas:

Prijelaz iz zemaljskog postojanja u duhovno carstvo u cjelosti korespondira sa stanjem zrelosti osobe i u značajnoj mjeri se razlikuje… I još nesavršeno oblikovana duša koja posjeduje malo Ljubavi obično ne zna da je fizički mrtva, ona se i dalje kreće u istom okruženju i jednostavno ne može sebe posve razumjeti, jer ona se nastavlja susretati sa preprekama što nastaju zbog činjenice da ona i dalje vjeruje kako je živa a ipak ju nitko ne sluša niti je u stanju činiti stvari koje je običavala činiti na Zemlji. I takve duše su također u tami koja je, korespondentno njihovom niskom stupnju Ljubavi, neprodirna ili se povremeno mijenja u blijedo stanje sumraka… Duša poput ove nije blažena, ona luta uokolo, prianja uz duše slične prirode na Zemlji, ona im pokušava nametnuti njezine misli i protivi se svim bićima koja nastoje unaprijediti njezino stanje, koje može trajati, ili se čak pogoršati, sve dok se ona ne povuče i reflektira o njezinom stanju…

Ako, međutim, duša napusti Zemlju koja nije živjela loš način života, koja je čak bila postigla male zasluge kroz djela Ljubavi ali je imala malo volje da vjeruje i podbacila je pronaći Me u Isusu Kristu na Zemlji, ona će također učestalo biti nesvjesna da ona više nije fizički živa na Zemlji, ona će hodati kroz nepregledne opustjele predjele, istinabog u blijedom sumraku ipak nesposobna išta percipirati, ona neće susresti druga bića i biti će sama sa njezinim mislima… I ona će se i dalje zaokupljati mnogim svjetovnim mislima, čeznuti za mnogim različitim stvarima i jadikovati zbog njezina manjka vlasništava, što je ona nesposobna razumjeti i time vjeruje kako je bila postavljena u pusta zemljina prostranstva kao rezultat katastrofa ili od strane ljudi sa lošim namjerama, i nastavit će tražiti izlaz…

I moguće je da će tumarati kroz takva područja jedno beskonačno dugo vrijeme sve dok, usljed tmurnosti, ona neće postepeno promijeniti njezin način razmišljanja i naknadno također susresti bića sličnog razmišljanja, što će onda predstavljati mali uzlaz. Čim je ona u stanju komunicirati sa drugima biti će moguće podučiti takve duše, jer njima obično pristupaju svjetlosna bića pod istom maskom kako bi im pomogla postati svjesnima sebe. I onda će ove duše također postepeno započeti njihov uzlaz (ovo sve do sada rečeno je prekrasno opisano u ‘Biskup Martin – vođenje duše u onostranom’, Otkrovenju kako ga je od Isusa Krista primio Jakob Lorber!)…

A duša koja napusti njezino zemaljsko tijelo a da me priznala/prepoznala na Zemlji, i da je živjela život Ljubavi, te je vjerovala u Mene u Isusu i kako slijedi je iskupljena od njezina izvornog grijeha, će ući u kraljevstvo svjetla, to jest, ona će sebe naći u očaravajućem predjelu gdje će se osjećati jako duboko sretnom, gdje će ju susresti bića koja su, puput nje same, prožeta sa svjetlom… ona će iznova susresti njezine voljene, ona je odbacila svu zemaljsku težinu… ona će biti sposobna sebe seliti gdjegod želi biti, gdjegod želi ostati, ona će doživjeti vrstu blaženstva o kojoj nije imala nikakvu ideju na Zemlji… ona će se zapaliti sa gorućom Ljubavlju spram Mene, Koji priprema takve raskoši za vas… ona će također prepoznati u trenutku što prije nije znala, bila to svjesnost o vrlodubokoj mudrosti, bila to duhovna sfera koja čak ni približno ne može biti opisana vama na Zemlji… preplavljena sa Ljubavlju ona će se okrenuti spram bića koja potrebuju njezinu pomoć, bilo na Zemlji ili također u kraljevstvu onostranog… On će Mi željeti služiti u potpunoj posvećenosti i sjediniti se sa jednako zrelim bićima za veće pobuđivanje snage kako bi poduzela izbaviteljske misije koje potrebuju ogromnu snagu. Prijelaz sa Zemlje u duhovno kraljevstvo je za ove duše ništa do buđenje iz dosad mrtvog stanja u život… Jer sada kada je postigla istinski život, ona smatra stanje kao ljudsko biće tek kao stanje smrti, i sa jednim obiljem milosrdne Ljubavi ona će sebe posvetiti ‘još mrtvima’ kako bi im također pomogla oživjeti. Jer ‘oko nije vidjelo, niti uho čulo, stvari koje Sam pripremio za one koji Me ljube…’

Samo kada bi vi ljudi na Zemlji bili sposobni steći ideju o tome kakva bi vas sudbina mogla čekati na drugoj strani, vi bi uistinu stremili stvoriti ovu sudbinu za vas; ipak ovo vam znanje ne može biti dano unaprijed, ono vam zasigurno može biti predstavljeno, ali sve dok o njemu nemate dokaz znanje će vam premalo značiti da bi se njime ozbiljno okoristili.

Ipak, ekstremno je prekrasno za dušu ako je ona sposobna smjesta izmjeniti njezin život na Zemlji nakon smrti sa duhovnim kraljevstvom, ako ona više ne mora prolaziti kroz težak proces sazrijevanja u onostranom, jer ovo često može potrebovati jedno beskonačno dugo vrijeme ako ne primi Ljubavi puno zauzimanje od strane ljudi, i opet, jedino oni će doživjeti ovo zauzimanje ako ih Ljubavi pune misli slijede, a ove će jedino uvijek biti stečeno od strane osobe koja je sama vršila Ljubav-ne napore. U tom slučaju će njegov daljnji razvoj prosljediti laganije, i čežnja da se ponovno sretnu njegovi voljeni će također biti veliki poticaj… baš kao što će mu svaki podučavajući duhovni prijatelj pomoći da brže postigne zrelost, ako su njegove poduke prihvaćene od strane duše. Ali sve dok vi ljudi živite na Zemlji vi ćete biti nesposobni formirati jedan točan koncept, baš kao što različite sfere u kojima će duše biti sposobne ostati mogu vama biti jedino nejasno objašnjene. I svako ljudsko biće treba biti zahvalno za svakojake vrste bolesti i nedaća, koje će garantirano voditi do bolje sudbine za dušu, bez obzira na njezinu prirodu… nego ako bi otišla sa Zemlje bez patnje… pod uvjetom da njezin stupanj Ljubavi i vjere duši ne osiguravaju kraljevstvo svjetla…

Ipak većina ljudi su bez Ljubavi i vjere u Isusa Krista… I njihov prijelaz iz života u smrt neće biti ugodan, jer oni će na drugoj strani susresti ono za čim su jurili na Zemlji. Čežnja za zemaljskim svijetom će i dalje biti pretjerana u svjetovnih ljudi a ipak više neće biti ispunjena, u njezinom iluzornom postojanju duša će doista stvoriti svijet za sebe, međutim, ona će uskoro shvatiti da je jedino stvorila mentalne slike, sve dok evenutalno ne izgubi interes i shvati da je u bijednom stanju i žudi promjeniti njezinu situaciju… Onda će ona također primiti pomoć…

Ipak čak oni koji su na Zemlji živjeli niti dobar niti loš život ne mogu očekivati jednu zavidnu sudbinu u kraljevstvu onostranog… Treba priznati, oni neće biti deprimirani od strane najdublje tame ipak njihov nedostatak znanja će ih mučiti, jer oni ne mogu razumjeti zašto su nesposobni išta vidjeti, nesposobni govoriti ikome a ipak postoje… Oni će imati malo snage, i jedino kada razmišljaju o Meni će oko njih postati malo svjetlije, i jedino onda će Moji svjetlosni glasnici biti sposobni prijeći njihovim putem i pomoći im da unaprijede njihovu situaciju… pod uvjetom da oni dozvole sebi biti podučenima i odustanu od njihovih ranijih stavova. Ali blaženi su oni koji neće imati sva ova mučna iskustva u kraljevstvu onostranog, za koje je kraljevstvo svjetla otvoreno i koji mogu doći u posjed svih slava koje Otac nudi Njegovoj djeci u izobilju budući ih Ja ljubim i sada oni također uzvraćaju Moju Ljubav.

AMEN

Spread the Truth