Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8740 (Objašnjenje u svezi slobodne volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8740, 30 Siječanj 1964

OBJAŠNJENJE U SVEZI SLOBODNE VOLJE…

Ja vam doista želim pomoći postići blaženstvo dok i dalje živite na Zemlji kao ljudska bića. I Ja koristim sve metode koje vas i dalje mogu voditi do savršenstva… Ali Ja ne narušavam vašu slobodnu volju, jer ova je karakteristika Božanskog živog bića koje je jednom nastalo iz Moje Ljubavi… Bez slobodne volje vi bi doista bili djela koje je Moja stvaralačka volja dovela u postojanje ali ona bi bila beživotna unutar njih samih budući bi oni jedino čisto mehanički udovoljavali Mojoj volji… Međutim, Ja nisam stvorio takva nesavršena bića nego djecu Moje Ljubavi koja su i dalje Moje ‘žive tvorevine’ dok ne postanu Moja ‘djeca’ njihovom vlastitom slobodnom voljom, tako da će oni kompletno podrediti njihovu slobodnu volju Mojoj, premda ju oni također mogu okrenuti u suprotnom pravcu… Vi, koji živite na Zemlji kao ljudska bića, ste bili okrenuli vašu slobodnu volju u pogrešnom pravcu u prošlosti, ona se odvratila od Mene, i to je rezultiralo u vašem otpadništvu… Ali pošto ništa što je poteklo iz Mene ne može biti izgubljeno zauvijek, ono će se jednog dana također okrenuti iznova Meni bez greške, i Ja Osobno Sam za vas osmislio ovu stazu povratka Meni. Kada ste se ukrutili u vašoj supstanci Ja Sam oblikovao ovu supstancu u svakojake vrste djela stvaranja… i zavezao vašu volju tijekom ovog vremena, to jest, vi ste se zaputili sporom stazom iz bezdana prema gore u zakonu prisile sve dok niste još jednom dosegli stupanj zrelosti u kojem vam je slobodna volja mogla biti vraćena i da vi sada, u stadiju ljudskog bića, trebate nju okrenuti u ispravnom pravcu, to jest, spram Mene. U tom slučaju vi ćete podrediti vašu volju Mojoj bez prisile i iznova postići savršenstvo, ali onda više nećete biti Moje ‘žive tvorevine’ nego ste postali Moja ‘djeca’ koja će, u vječnom blaženstvu, biti sposobna raditi i oblikovati sa Mnom i u Mojoj volji, koja je također postala vaša… Ali Ja Sam znao od vječnosti koja će odluka biti donešena od strane čovjekove slobodne volje i što će, sukladno, biti njegova sudbina na Zemlji… ona će uvijek biti takva da on može donijeti ispravnu odluku, premda osoba nije predmetom nikakve prisile. Nitko neće biti sposoban odrediti unutarnju naklonost i razmišljanje osobe i niti ću to Ja ikada opredijeliti ili ga gurnuti u određenom pravcu… nego će osoba uvijek pripremiti njegovu vlastitu sudbinu, to jest, on može beskrajno produžiti njegovu stazu povratka ali ju također značajno skratiti… unatoč tome… jednog dana on će se Meni sasvim izvjesno povratiti.

Sve dok se ova volja ne primjenjuje na Mene, ljudsko biće i dalje pripada Mojem protivniku koji je prouzročio njegovu propast… Ipak niti Ja Osobno niti on ne možemo vršiti prisilni utjecaj na volju osobe, inače on nikada ne bi bio sposoban postići blaženstvo, jer slobodna volja je bila uzrokom otpadništva i u slobodnoj volji ona se također mora iznova vratiti Meni. Činjenica da Sam Ja poznavao smjer vaše volje kao ljudskog bića još od vječnosti vas ne ovlašćuje pretpostaviti da Ja Osobno određujem stanje blaženstva, da Sam Ja Osobno… tj. Moja volja… odabrao koji će ljudi postati blaženi a koji će biti osuđeni… Ovo gledište* potpuno proturječi Mojoj Prirodi, koja je u Sebi Ljubav, mudrost i moć… Moja Ljubav za Moje žive tvorevine je toliko beskonačno duboka da ona neprestano pokušava privući njihovu Ljubav, da ona čini sve kako bi postigla vaše blaženstvo, vaš uzlaz ka Meni u najkraćem mogućem vremenu…  Moja mudrost također poznaje sva sredstva i sve je moguće za Mene sa jednom iznimkom jedino: Ja ne mogu zarobiti volju Mojih živih tvorevina, budući se to protivi Mojem zakonu vječnog reda… budući Ja Osobno ne mogu učiniti nešto nesavršenim što Sam stvorio u savršenstvu, ali samo biće se može, u svako vrijeme, okrenuti u jedno Meni protivno biće… baš zato jer ima slobodnu volju i budući slobodna volja jeste i ostati će također karakteristika Božanskog bića. Jer čak ako ste se vi beskrajno udaljili od Mene, po vrlini vaše slobodne volje vi bi uvijek bili sposobni vratiti se k Meni, i jedino onda ste vi dosegli stupanj savršenstva kojeg Sam, međutim, Ja Osobno bio nesposoban stvoriti… Ja Sam zasigurno bio sposoban učiniti da najviše savršena bića nastanu iz Mene ali su bića bila morala ostati savršena njihovom vlastitom slobodnom voljom, premda su bila sposobna sebe promijeniti u nasuprotno. Stoga, samo biće mora stremiti za, te postići ovaj visoki stupanj savršenstva kako bi postalo istinsko ‘dijete Božje’, koje će onda također biti sposobno prihvatiti nasljedstvo njegova Oca… budući će ono postati savršeno kako je njegov Otac na nebesima savršen.

AMEN

*Radi se obmanjujućoj Kalvinovoj doktrini o ‘suverenosti Boga’ Koji jedne ljude predodređuje za nebo a druge za pakao. Toj obmani su potpali članovi prezbiterijanske crkve.

Spread the Truth