Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0361 (Očeve Riječi pune Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0361, 3 Travanj 1938

OČEVE RIJEČI PUNE LJUBAVI…

Moji će biti blagoslovljeni, jer uvijek kada Me oni pozovu, Ja im dajem snagu da nastoje za spasenje njihove duše. No, doći će vrijeme, kada će sve oko vas izgledati umotano u tamu… Čak i tada sam vam Ja blizu, i vi se nemate čega bojati… Položi svoje uho na Moje srce, i poslušaj: tebi je dosuđeno primanje Božanskog dara, dijete Moje, i tako ćeš na sebi naći ostvaren jedan Ljubav-ni čin, koji vrijedi za svu Moju zemaljsku djecu… Vi živite u dubokoj nevolji na ovoj Zemlji, i ne obraćate pažnju na spasilačku ruku, koju vam Ja želim ponuditi, no kako sam Ja Mojoj djeci, koja Me ljube, uvijek blizu, onda Ja prebivam i u blizini vas, koji Me ne želite prepoznati, i strpljivo čekam, dok se u vašem srcu ne pokrene tiha čežnja… žudnja za duhovnom snagom i jačanjem… onda sam Ja spreman za vas. Želite li vi čuvati Moje Ime svetim,  onda ste vi stalno blagoslovljeni. Pustite da svijet prijeti, pustite da bude uništen… Njegova moć neće nikada dosegnuti do najveće dubine vašeg srca… To pripada vama samima, da se vi možete pouzdano predati Spasitelju, i vi ćete imati udio u vječnom kraljevstvu sa njegovom slavom (veličanstvenošću, divotom)… i vi ćete se dobro znati odreći njegovih dobara i počasti… jer Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta… No tebi, Moje dijete, Ja želim svagda pomagati, tvoja vjera treba postati snažna i tvoje srce još samo za Mene kucati u Ljubavi… tako Ja nagrađujem djecu koja sebe povjere Meni, i dajem im ono što traže… Usporedi svoj život sa ranijim… Nisi li tisuću puta sretnija u Mojoj Ljubavi?… I može li se to smanjiti, dok god Mi ti poklanjaš svoje srce?… Sve riječi, koje Ja imam spremne za tebe, trebaju ti dati Objavu o Mojoj Ljubavi, i sve kretnje (impulsi, osjećaji), koje sam Ja položio u tvoje srce, neprestano ti prilaze od Mene, jer beskrajna je Moja Ljubav za vas ljude, i Ja vas mogu i hoću beskrajno usrećiti. Za vrijeme na Zemlji, tvoje duhovno stvaranje će ti donijeti tako duboku sreću, da se ti više nikada nećeš odreći ove svoje aktivnosti… Stoga Ja nagrađujem tvoju upornost i tvoju iskrenu žudnju da Mi služiš, dijete Moje… Uvijek smatraj Ljubav kao najvišu zapovijed, i sve svoje misli sjedini s djelima Ljubavi… i oko tebe će biti pjevanje i zvonjenje u srcima onih, koji osjećaju tvoju Ljubav, jer sve što ti činiš iz Ljubavi za Mene, vodi te sve bliže Meni, i jednom će te dovesti u vječno nebesko blaženstvo (blaženu sreću).

AMEN

Spread the Truth