Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0362 (Očeve riječi pune Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0362, 3 Travanj 1938

OČEVE RIJEČI PUNE LJUBAVI…

Prihvati Moje Riječi, koje Ja polažem u tvoje srce, i primi kroz njih Moj blagoslov. Vidjeti srce, pridobiveno kroz Ljubav, kako se uzdiže k Meni, najljepša je naknada (nagrada) Mojega truda, jer ja čeznem za vama, Moja draga djeco, i u svakom Meni vraćenom djetetu vidim plodove Moje Ljubavi… Vaš udio je blaženstvo, iz Moje Ljubavi za vas pripremljeno. A moj je udio vaše, u potpunosti meni okrenuto srce, koje Ja primam k Sebi u Moje Kraljevstvo za vječnost.

Tamo sve cvjeta i zeleni se, tamo će vam biti otkriveno toliko mnogo lijepoga, da vi jedino u savršenstvu sve to možete podnijeti, i Moja blizina će vas ugoditi (naštimati, udesiti, prilagoditi) za iznimno veliku radost… jer onda nas svih ujedinjuje jedan Duh… jedno svijetlo i jedna Ljubav …. za ovo, Moja draga kćeri, uputno je predati svoj život, ako bi to bilo potrebno, ali te Spasitelj štiti (zakriljuje) u svakoj opasnosti, i svaku nevolju otklanja od tebe, ukoliko to nije potrebno za usavršavanje tvoje duše.

Dijete moje, sjedini se u mislima sa Mnom, koliko god često možeš, onda će tvoja snaga rasti, tvoja Ljubav će biti sve jača, i tvoja vjera će biti učvršćena, tako da će se tvoj život na Zemlji dovršiti u punini svjetla, jer se moj Duh tada stalno prelijeva u tebe, i svu svoju sreću ti tražiš jedino u Ljubavi prema Meni… Ti želiš Meni služiti i ispuniti Moju volju, i iz ove Ljubavi svoje srce također u istoj Ljubavi okrećeš prema svojoj braći. Na ovima ti trebaš ispitati svoju snagu, koju ti Ja posredujem, kako bi blagotvorno djelovala na svu Moju djecu na Zemlji. Uvijek Mi samo predaj svoje srce i svoju volju, onda će biti ispunjen tvoj cilj (određenje) na ovoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth