Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8645 (Povjerenje u božansko vođenje radnika u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8645, 15 Listopad, 1963

POVJERENJE U BOŽANSKO VOĐENJE RADNIKA U VINOGRADU…

Vi se uvijek možete pouzdati u Moje vođenje samo postavljajući sebe pod Moju zaštitu i odabirući Me kao vašeg vodiča. U tom slučaju možete počivati uvjereni da ću vas Ja zaštititi od svakog juriša Mojeg neprijatelja (Sotone), da ćete uvijek primiti snagu da mu se oduprete ako vas on želi kušati, jer jednom kada vaša volja pripada Meni, Ja Sam također ovlašten zaštiti vas od njega, inače, međutim, Ja ga neću zaustaviti budući se on, također, bori za duše tako da ih ne bi izgubio. Uvijek je to vlastita odluka ljudskog bića kojoj sili on sebe povjerava… Ipak Ja ću uvijek asistirati osobu koja je pronašla put ka Meni. Onda će on također biti aktivan u skladu sa Mojom voljom, jer Moj se utjecaj sastoji u hrabrenju ljudskog bića da živi način života koji je Meni ugodan… Onda će se on uvijek osijećati iznutra nagnan učiniti ili ne učiniti ovo ili ono i on može biti siguran u činjenicu da Ja Osobno u njega postavljam taj poriv/nagonjenje, da je to Moj izražaj koji se osjeća od strane srca ljudskog bića koje Sebe povjerava Meni. Slično tome, Ja ću postaviti ispravne misli u vaša srca, Moje sluge na Zemlji, kada radite za Mene u Mojem vinogradu, budući to također treba biti učinjeno u skladu sa Mojim podukama, čak ako vam se to povremeno čini dvojbeno. Čim ste Mi ponudili vaše usluge Ja ću također za vas odrediti rad i vi možete sigurno slijediti vašu unutarnju sklonost. Ništa se ne događa nepromišljeno, Ja uvijek slijedim specifični plan ili svrhu, i vi jedino uvijek ostvarujete što bi Ja Osobno napravio kada bi na ovoj Zemlji živio u tijelu… Time vi reprezentirate Mene, i možete vjerovati da Ja postavljam Moju volju u vas tako da vi naizgled djelujete u skladu sa vašom vlastitom voljom, ali da je ta odluka/namisao uvijek prouzročena od strane Mene budući se vi dobrovoljno nudite raditi za Mene. Ali ne obraćaju svi ljudi pažnju na unutarnji glas i prema tome Ja im ne mogu govoriti direktno, niti im Ja mogu govoriti tako iskreno da će oni biti uvjereni da su bili adresirani od strane Oca Osobno… Ja moram govoriti ljudima kroz posrednike čije će riječi oni ili prihvatiti ili odbiti, ipak to je na njima naračun njihove slobode volje. Unatoč tome, ni jedno ljudsko biće neće ostati bez Moje milosrdne brige, Ja se brinem za svakoga i pokazujem im ispravan put kada zalutaju… Iz tog razloga Ja ih obavještavam kroz Moje glasnike o ispravnom putu kojeg oni, u njihovoj duhovnoj tami, često ne mogu pronaći ili kreću putem koji ih vodi u stranu budući je osvijetljen obmanjujućim svjetlima koje je Moj neprijatelj zapalio kako bi zaveo ljude koji žele doseći više sfere… Ali čim ovi zazovu Mene Osobno i apeliraju za Moju zaštitu i vođenje oni su već na ispravnom putu i Ja ću poslati Moje glasnike da ih susretnu kako bi pomogli u njihovom usponu do Mene. Unatoč tome, samo rijetko se zaziva za Moju zaštitu i vođenje, ljudi vjeruju kako imaju dovoljno snage i svjetla na njihovom raspolaganju i da će oni onda također biti prijemčivi za utjecaj Mojega neprijatelja koji zna kako im prikazati puteve prekrivene cvijećem i dočarati najprivlačnije predjele koji će, međutim, bezpogrešno završiti u tami… i tako se ljudsko biće uopće nije popelo nego je sišlo dolje u bezdan. Jedino čovjek koji Sebe dobrovoljno povjeri Mojem vođenju može putovati njegovom zemaljskom stazom bez brige, jer on će ostvariti cilj… On je sebe izručio Meni njegovom vlastitom voljom, i Ja ću doista biti njegov konačni cilj, on će se pridružiti Meni, Onome Kojeg je uvijek namjeravao doseći… Ja jedino želim da Mi dobrovoljno date pravo da vas vodim kroz vaš život na Zemlji, onda se nikada nećete trebati bojati da ćete zalutati ili biti neuspješni, jer onda ćete vi također uvijek činiti što je ispravno pred Mojim očima, budući je ova volja u vama jednom kada ste prihvatili Moju volju i odustali od vaše vlastite volje… u tom slučaju Moj neprijatelj neće više imati moći nad vama, budući ćete se vi oduprijeti njegovim kušnjama, vi ćete Mi ostati vjerni i Ja ću vam uvijek podariti Moju zaštitu.

AMEN

Spread the Truth