Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8644 (Zašto ljudi tako lagano postaju žrtve pogreške?… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8644, 14 Listopad 1963

ZAŠTO LJUDI TAKO LAGANO POSTAJU ŽRTVE POGREŠKE?… ISTINA…

Doista je teško za vas, Moje sluge na Zemlji, sebe braniti (u smislu, ‘zastupati Istinu i dokazivati ju) protiv zabluda, jer sve što dolazi od protivnika će također biti ovjeravano od strane njega, i on će poduprijeti one koji mu služe na svaki način šireći pogrešku i uranjajući ljude u sve veću tamu. Njegova najgora akcija, počiva u činjenici da ih on nagoni vjerovati kako oni rade za Mene. I stoga vi ćete također razumjeti kada je rečeno da će se on pojaviti u odijelu jednog anđela svjetla (2 Korinćanima 11:14), i vi ćete jednako razumjeti kako se Istina i pogreška često nalaze jako blizu jedno uz drugo… da se naizgled isto događa a ipak je to u cjelosti suprotno, u pogledu njihova sadržaja baš kao i učinka. I vi ćete postaviti pitanje zašto Ja dozvoljavam da se to dogodi, budući Ja, naposlijetku, ljubim Moje žive tvorevine i želio bi ih uvesti u blaženstvo… Vi ćete dati primjedbu da sva ljudska bića streme ka sreći a ipak mogu biti zavedena od strane protivnika i neprijatelja njihovih duša. I opet, postoji samo jedan odgovor na ovo, naime, da svaka osoba treba jedino uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom i iskreno Me zaklinjati da ga zaštitim od pogreške… Onda bi on također jasno i očigledno prepoznao pogrešku… Ali što je uzrok da protivnik ima tako veliko sljedbeništvo… zašto ljudi dozvoljavaju sebi biti uhvaćeni u zabludu bez da joj se suprotstavljaju? Oni su ravnodušni spram Istine, oni ne razmišljaju dovoljno o onome što im njihova bližnja ljudska bića govore, oni nemaju žudnju za time da blistavo svjetlo shvaćanja bude zapaljeno u njima… I to je zato što njihova priroda još nije kontrolirana od strane Ljubavi, budući su oni i dalje previše priljubljeni uz svijet i podbacuju vršiti Moje zapovijedi Ljubavi za Boga i njihova bližnjega, inače bi bili blistavo prosvijetljeni i prožeti od strane žudnje za Istinom. Oni zasigurno prepoznaju činjenicu da je od ljudi zahtijevano voditi duhovan život i prema tome se pridružuju ovoj ili onoj školi razmišljanja, oni dozvoljavaju da ih vođe guraju u ovom ili onom smjeru razmišljanja i ne reflektiraju sami dovoljno o tome budući još nisu pronašli srdačnu vezu sa Mnom koja je rezultat života Ljubavi…

Cijelo objašnjenje s obzirom na to da li će i zašto ljudsko biće postati žrtvom pogreške počiva u stupnju Ljubavi pojedinačne osobe. Jednako, međutim, osoba čiji život je život Ljubavi će isto tako sigurno znati što je Istina… A Ja jedino mogu prenijeti Čistu Istinu na Zemlju putem Ljudi koji su aktivno ispunjeni Ljubavlju, tako da je uvijek moguće doći u posjed Istine, pošto je ovo zajamčeno od strane Ljubavi unutar čovjekova srca. I ovo je, također, poznato Mojem protivniku, posljedično on nastoji iskriviti pojam Ljubavi… On zaustavlja ljude od toga da ispravno shvate što bi trebali činiti tako da zadobiju Moju Ljubav… On zaustavlja ljude od vršenja nesebičnih djela Ljubavi i pri tome također od postignuća unutarnjeg prosvjetljenja. On će uvijek znati kako hraniti čovjekovu sebičnu ljubav, i za to vrijeme potonji će ostati u duhovnoj tami i razmišljati pogrešno, jer on će biti prijemčiv za mnoge misaone struje koje potječu od protivnika. Ljudsko biće, međutim, ima slobodnu volju… Ako on ozbiljno želi znati Istinu Istina će mu također sasvim izvjesno biti dodijeljena… Međutim, ako se osoba jedino oslanja na ono što mu je dostavljeno od strane drugog bližnjeg ljudskog bića bez da je u stvari doživio goruću žudnju da nauči Čistu Istinu od njegovog Boga i Stvoritelja Osobno, onda on neće niti prepoznati pogrešku niti će sebe od nje odbraniti i Moj protivnik je uspio u njegovom djelu povećavanja tame; ovo će biti posebice očigledno na kraju jednog zemaljskog perioda tako da ne bi izgubio njegove sljedbenike koji bi, međutim, prepoznali njegovu istinsku prirodu i odrekli ga se da su poznavali Istinu. Svatko tko posegne sa molećivim rukama kako bi prihvatio Istinu od Mene će nju također biti sposoban primiti u izobilju, i Istina će ga doista učiniti vrlo sretnim. Pa ipak, Ja ne mogu spriječiti aktivnost Mojeg protivnika budući je on ovlašten boriti se za njegove sljedbenike. I bez obzira kako su njegove metode oštroumne… ljudsko biće mu ne treba podlijeći budući on uvijek ima snagu na njegovom raspolaganju i pošto se on jedino treba okrenuti ka Meni Osobno kako bi bio zaštićen od njegovog utjecaja. I doista, Moja Riječ je prenošena na Zemlju kao blistavo zračeće svjetlo koje također može biti prepoznato od strane svih ljudi kao Istina… Međutim, u svakog tko je i dalje ukopan u sebičnoj ljubavi će također biti usađeno vjerovanje od strane Mojeg protivnika kako on živi na Zemlji kao jedan uzvišeni duh, i ovo obmanjujuće gledište povlači za sobom da ljudsko biće također zatvara sebe za svako zračenje svjetla koje potječe od Mene direktno. A ipak osoba vjeruje kako služi Meni i unatoč tome nije svjestan Moje volje koja od njega zahtijeva da izruči sebe Meni u potpunosti kako bi onda bio prožet od strane Mene sa svjetlom Istine, kako bi omogućio Meni Osobno da mu se obratim, Koji nedvojbeno trebam sluge na Zemlji ali jedino one koji su kompletno ušli u Moju volju i prema tome su sposobni raditi na Zemlji namjesto Mene.

AMEN

Spread the Truth