Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8646 (Evanđelje Ljubavi mora biti proglašavano…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8646, 16 Listopada 1963

EVANĐELJE LJUBAVI MORA BITI PROGLAŠAVANO…

Kad vam je propovijedano Evanđelje Ljubavi, tad znate da sam Ja Sâm Taj po čijem nalogu vam Moji glasnici donose ono što je prevažno želite li postići zrelost duše još na Zemlji. Tad vam se Ja Sâm obraćam kroz ljudska usta, jer želim vam istaknuti značaj ispunjavanja Mojih zapovijedi Ljubavi, želim vas potaći na to da vaše samoljublje pretvorite u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu …. Želim vas nadahnuti na to da se sjedinite sa Mnom Samim, jer Ja Sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i svako djelo Ljubavi sjedinjuje vas sa Mnom, svakim djelom Ljubavi vežete Me za sebe, i stoga samo putem djelā Ljubavi možete prisvojiti vašu praiskonsku prirodu, kad ste kao čista Ljubav i savršeni bili isijani iz Mene  …. Samo Ljubav postiže ponovnu preobrazbu u to stanje. I to je vaš jedini zemaljski zadatak, da vaše biće opet oblikujete u Ljubav. I stoga vam moram uvijek i uvijek iznova propovijedati Moje Božansko učenje Ljubavi, moram se služiti ustima Mojih slugu na Zemlji, kako bi vam propovijedao Evanđelje, koje od vas traži ispunjavanje Mojih zapovjedi Ljubavi.

Vaše biće još je previše ispunjeno samoljubljem, svaki čovjek misli previše sâm na sebe i ne obraća pažnju na svog bližnjega koji u duhovnoj ili zemaljskoj nevolji potrebuje pomoć …. A čovjek nije svjestan toga da je svaki dan uzaludno proživljen, ako jedno djelo Ljubavi nije pridonijelo sazrijevanju njegove duše …. I stoga se njega uvijek iznova mora upozoravati na to, Moje glasnike mu uvijek iznova moram slati, koji ga upozoravaju na to da se bližnjega prihvate nesebično, da zapostavi svoje vlastito ja, i uvijek prakticira Ljubav koja mu jedino pomaže do savršenstva ….

Ali isto tako treba primiti ispravno prosvjetljenje u skladu sa Istinom glede značaja Mojih zapovjedi Ljubavi, treba znati o učincima ispravnog života Ljubavi i o teškim posljedicama življenja bez Ljubavi …. Uvijek treba u svoj Istini objasniti razlog njegovog postojanja kao čovjek, što je bilo odbijanje Moje Ljubavi i pretvorba prvobitnog bića u ne-Ljubav, treba znati što je to Ljubav …. Da je ona temelj Moga bića, da je ona i izvorna supstanca svakog pojedinog stvorenog bića i da bez Ljubavi svako biće mora biti nazvano vrhunski nesavršenim, da se savršenstvo ne može zamisliti bez Ljubavi …. Da o Ljubavi ovisi sva blaženost, svo svjetlo i sva snaga i da stoga čovjek jedino prolazi Zemljom kako bi svoje biće ponovo oblikovao u Ljubav, želi li vječno da bude blažen.  

Stoga gdje god da je vama ljudima propovijedano Evanđelje Ljubavi, tamo čujete Mene Samoga, jer Ja stojim iza svakog onoga koji naučava Ljubav, i on onda samo izgovara ono što bih Ja Sâm izgovarao kad bih se nalazio među vama i kad bih vas naučavao. No uvijek se moram služiti čovjekom kako ne bih prisiljavao na vjeru, pošto i Ljubav i pored zapovijedi mora ostati potpuno slobodna, jer prisiljena Ljubav nije Ljubav i stoga ju ne prati blagoslov.

Duboko u srcu mora se upaliti Božanska iskra koju Sam Ja u vas postavio, kako biste uopće bili sposobni za Ljubav, jer vi ste slobodnom voljom odustali od te sposobnosti kada ste svo ljubavno zračenje od strane Mene odbili …. Vi ste bili bez ikakve Ljubavi, i vi niti na Zemlji vječno ne biste mogli dospjeti do savršenstva, da Moja samilosna Ljubav nije vama dostavila iskricu koju samo trebate upaliti i koja u vama može svjetlo rasplamsati i razbuktati u silnu vatru ….

A ovo je cilj koji trebate postići: biti ispunjeni snagom Ljubavi i po tome opet postati Božanska bića koja ste bili u početku. No na početku vašeg utjelovljenja nedostaje vam ikakva spoznaja glede vašeg praiskonskog stanja, vašeg otpadanja od Mene i vašeg zemaljskog zadatka. I stoga vam se uvijek nanovo propovijeda Evanđelje Ljubavi i stoga vas se putem sudbine uvijek nanovo potiče na djelovanje u Ljubavi. Vaš život odigrat će se tako da ćete uvijek moći prakticirati nesebičnu Ljubav, i uvijek jedino vaša volja treba biti spremna iskoristiti svaku priliku u kojoj možete biti djelatni u Ljubavi. Jer o tome zavisi vaš život u vječnosti. Samo duša koja se oblikuje u Ljubav može boraviti u Božanskoj blizini …. 

Samo Ljubavlju postiže se sjedinjenje sa Mnom, vječnom Ljubavlju, i samo Ljubav vraća vam opet sve karakteristike i sposobnosti koji pripadaju savršenstvu i od kojih ste nekad dobrovoljno odustali, kad ste mi otkazali vašu Ljubav i stoga otvrdnuli u svojoj supstanci …. Opet morate se pretvoriti u Ljubav, morate opet prihvatiti vaše praiskonsko biće (suštinu, bit), inače vječno ne možete postati blaženima. A pošto vi to prilikom početka vašeg utjelovljenja ne znate kao posljedica vaše ne-Ljubavi (odsustva Ljubavi, neosjetljivosti, tvrdog srca), koja je i odsustvo svjetla, uvijek nanovo su vam približavane Moje zapovijedi Ljubavi, od izvršavanja kojih ovisi vaša blaženost …. Jer jedino putem Ljubavi opet se sjedinjujete sa Mnom, i opet ste savršeni, kao što ste i bili na početku ….

AMEN

Spread the Truth