Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8635 (Vinogradski rad u skladu sa Božjom voljom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8635, 4 Listopad 1963

VINOGRADARSKI RAD U SKLADU SA BOŽJOM VOLJOM…

Svaki od Mojih su-radnika je blagoslovljen od strane Mene i dano mu je tiho osiguranje Moje podrške čim on radi za Mene. Jer Ja trebam njegovu suradnju, premda je doista unutar Moje moći oblikovati sve u skladu sa Mojom voljom, i tako također usavršiti vas ljude kroz Moju volju. Međutim, Moj plan za dovesti vas do savršenstva zahtjeva slobodnu volju ljudskog bića, iz tog razloga iskupiteljski rad mora također biti vršen od strane ljudi, tako da se sve zbiva unutar okvira prirodnog napretka i nikakva neobična aktivnost ne prisiljava čovjeka vjerovati… Opet i iznova vam dajem osiguranje da ću voditi vašu svaku misao i da ćete vi onda također poduzeti vinogradarski rad u skladu sa Mojom voljom. Ipak Ja vas nastavljam podsjećati da radite marljivo i uživate u vašoj voljnosti da pomognete. Međutim, u konačnoj analizi, blaženi će se vinogradarski posao uvijek sastojati od poletnog i marljivog detaljnog rada… distribucija Mojeg Evanđelja će se uvijek odvijati na maloj skali, jer čak ako bi se mase okupile kako bi čule proglašenje Moje Riječi, Moja bi Riječ unatoč tome pustila korijena u nekoliko srdaca gdje bi sjeme raslo. Uspjeh će se umanjiti još više tijekom posljednjih dana, jer većina ljudi će otići, oni će začepati njihove uši budući više ne vjeruju. Ali Ja znam pojedinačna srca i njima ću dostaviti darove milosti; Ja ću ih sakupiti sa Mojim vinogradarskim radnicima (isto tako u smislu: ‘dovesti do…’) kako bi im kroz njih (pro)govorio direktno…

Vi možete vjerovati kako Ja neću ispustiti jednu dušu gdje i dalje ima nade kako će Me ona rado poslušati. A vi, Moje sluge na Zemlji, ćete doista postići više sa poletnim i marljivim detaljnim radom nego sa velikim kampanjama koje neće pobrati uspjeh kojem se nadate. Ali ako Ja Osobno predvidim uspjeh, onda ću Ja također voditi vaše misli ispravno i postaviti sredstva na vaše raspolaganje tako da možete opet raditi u skladu sa Mojom voljom. Ipak vi ne trebate hrliti u stvari (u smislu: ishitreno raditi) niti brinuti, samo Mi podarite vašu volju i dopustite sebi biti vođenima, i ostavite sve drugo Meni. Kako je samo nekolicina ljudi otvorena duhovnom znanju budući samo nekolicina imaju probuđeni duh… Morate imati na umu da ga većina ljudi ne razumiju čak ako im je i dostavljeno budući oni žive bez ljubavi i duhovno su potpuno neprosvjetljeni. To je zašto duhovno znanje koje potječe od Mene direktno ne može biti distribuirano u istom opsegu kao bilo koji drugi zapis koji jeste i može biti ponuđen širokoj masi populacije, budući svijet jedino cijeni svjetovna dobra. Ali Ja znam što će biti uspješno, i s Moje strane će sve biti napravljeno kako bi se povećao broj onih koji će biti spašeni, i vi ćete također uvijek jedino učiniti što je unutar vaše sile, i uvijek ljubav-no pomoći vašim bližnjim bićima u njihovoj nevolji. I Ja ću blagosloviti svaki napor vezan za ovaj izbaviteljski rad. Ja Osobno ću ih u svakom pogledu podržati ali Ja također predviđam postignuće i prema tome također znam koji je rad besplodan, stoga ću ga Ja spriječiti da vi ne bi koristili vašu snagu i napor neučinkovito. Ipak postignuća vinogradarskog rada učinjenog u tišini ne mogu biti procijenjena s vaše strane, gdje duše hvataju i promatraju svaku misao koja vas pokreće, i prema tome vaš iskupiteljski rad nikada neće biti uzaludan, jer Ja želim adresirati sve duše, što ćete Mi vi uvijek omogućiti učiniti ako nesebično radite za Mene.

AMEN 

Spread the Truth