Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8634 (Povijesni dokaz o Isusu i njegovu Činu Spasenja ne postoji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8634, 3 Listopad 1963

POVIJESNI DOKAZ O ISUSU I NJEGOVU ČINU SPASENJA NE POSTOJI…

Ljudi općenito gledaju na Isusovu smrt na Križu kao na čisto svjetovan događaj, pod uvjetom da vjeruju u Njegovo postojanje na prvom mjestu. Oni smatraju Njegovu smrt kao izvršenje presude protiv podstrekača; oni Ga predstavljaju kao sudski slučaj utemeljen na jednom prijestupu protiv vlasti od strane čovjeka Isusa. I ovi ljudi isto tako ne mogu pronaći iskupljenje kroz Njegovo raspeće, budući oni ne vjeruju da je On umro okajavajući za težak grijeh koji opterećuje svaku osobu (= ovdje se ne misli na Adamov grijeh, već na grijeh otpadništva prvobitnih anđela), i od kojeg svatko tko vjeruje u Njega i Njegov čin Spasenja može biti oslobođen. Prema tome, sve dok ljudi nemaju znanja o razlozima za čin Spasenja, sve dok su ne-svjesni o ogromnom izvornom grijehu naračun kojeg ljudi žive na Zemlji, sve dok oni ne znaju duhovne međuodnose koji objašnjavaju spomenuti čin Spasenja od strane Isusa, oni se isto tako neće okoristiti blagoslovima ovog čina Spasenja. Oni će Ga uvijek jedino smatrati za osobu koja je navodno imala misiju, jer oni nemaju ni najmanje vremena za ovu misiju.

A ipak od vitalne je važnosti za čovjekov život na Zemlji da on prizna Isusa Krista i Njegov čin Spasenja, da on pokuša sebe osloboditi od njegova ogromnog prvobitnog grijeha koji ne može biti iskupljen bez Isusa Krista, i stoga je također potrebno priznavanje Isusa Krista kako bi se od njega oslobodilo. I baš njegova važnost… velika važnost priznavanja Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… bi vam trebala učiniti razumljivim zašto vas nastavljam prosvjetljivati u svezi njega. I ovo jedino bi trebalo objasniti Moju znakovitu aktivnost dostavljanja Istine odgore na Zemlju, jer nikakvi se povijesni dokaz ne može proizvesti za slijed raspeća baš kao i za sve popratne okolnosti… za Isusov način života na Zemlji i Njegova bezbrojna čudesa, koje će svaka osoba nijekati koja nema znanje o sili duha, o sili Ljubavi. Ljudi vjeruju samim tradicijama koje su predavane dalje iz jedne generacije u drugu, koje ne mogu biti poduprte kroz dokaz i koje prema tome isto tako mogu biti dodijeljene području mašte.

Ali opet i iznova ljudi moraju biti obaviješteni o činjenici kako je Isus Krist njihovo jedino spasenje ako oni žele ući u carsto blažene sreće nakon smrti njihova tijela… Oni moraju biti obaviješteni o činjenici da oni ne prestaju postojati kada njihovo tijelo umre i da njihovo stanje nakon toga zavisi o njihovom stavu spram Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja. Vjera u Njega je tako važna da sve treba biti učinjeno da bi ljudima olakšalo steći ovu vjeru. I najbrži mogući način je kroz istinski prikaz Njegovog života na Zemlji, kroz razjašnjenje u svezi Njegove misije koja nije bila utemeljena na zemaljskim nego namjesto toga na duhovnim razolozima. Ovo također potrebuje istinito predavanje dalje znanja koje objašnjava sve što je prethodilo Isusovom činu Spasenja…

Svatko tko može biti uveden u ovo znanje naračun njegove vlastite voljnosti da upozna Istinu, više neće sumnjati u izuzetno važnu misiju Isusa, ljudskog bića, i priznat će Njega i Njegov čin Spasenja također baš kao što će Ga ispovijedati njegovim bližnjima. Treba priznati, ništa od ovog znanja ne može biti njemu dokazano na jedan zemaljski način, ali ako on prihvati učenja kroz duh on ih neće nijekati, on će im vjerovati sa sigurnošću, i čak bez dokaza, i zastupati Istinu o tome sam.

Život svake osobe na Zemlji je uzaludan ako on ne pronađe Isusa Krista i zaputi se stazom ka Križu. I premda je za njega i dalje moguće prihvatiti Ga u kraljevstvu onostranog, on će unatoč tome izgubiti mnogo blagoslova koje je on mogao iskoristiti na Zemlji kako bi postao Božje dijete, što je za njega jedino moguće na Zemlji. U zagrobnom životu je teško primiti malo svjetla ako je duša tvrdoglava kako je to bila na Zemlji i odbija prihvatiti poduke koje su joj ponuđene od strane svjetlosnih bića. Iz ovog će razloga sve još biti učinjeno prije kraja da bi se ljudima podarilo ispravno razumijevanje Isusa Krista, u čemu također možete prepoznati razlog za Moja otkrovenja, jer ljudi vam ne mogu priskrbiti istinsko objašnjenje. Međutim, Ja ću se uvijek pobrinuti da je znanje o Isusu i Njegovom činu Spasenja sačuvano, i Ja ću uvijek ispraviti pogreške, jer jedino Istina je pravo svjetlo i vi ćete također biti sposobni prihvatiti Istinu bez sumnji ako ju žudite i apelirate Mi da vam ju dam.

AMEN

Spread the Truth