Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8572 (Bog ispravlja obmanjujuća učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8572, 28 Srpanj 1963

BOG ISPRAVLJA OBMANJUJUĆA UČENJA…

Želim vas uvijek jedino osloboditi od pogreške (zablude, obmane) i namjesto nje vam pružiti najčišću Istinu, i zbog toga vam se uvijek iznova obraćam… S vaše strane jedino tražim ozbiljnu žudnju za Istinom, volju da budete u ispravnom razmišljanju i da možete razlikovati Istinu od obmane… Onda također može nastupiti dovođenje Istine odozgo, i vi ljudi potom također hodati u svjetlu. Ali, malo je volje za Istinom, i zato Moj protivnik ima veliku moć, on može ponuditi obmanu, a ona neće biti prepoznata kao takva. Posljedično, sama volja čovjeka odlučuje koliko se on kreće u ispravnom razmišljanju, u Istini. On se uvijek treba okrenuti Meni Osobno, da izravno iz Moje ruke primi Čistu Istinu za odgovor, jer iako on sam još uvijek nije u stanju direktno čuti Moj govor, Ja ću ga ovako voditi putem Mojih glasnika, kada prepoznam njegovu ozbiljnu volju i žudnju za Čistom Istinom. Protivnik će uvijek iznova prosipati obmanu među vjernima, i željeti također uvesti u zabludu one ljude koji pretpostavljaju da su u posjedu istinskog duhovnog znanja, koje će protivnik uvijek iznova trovati, gdje to ne spriječi najveća pozornost (brižljivost). Zbog toga ne možete biti dovoljno revni (pažljivi), i ne možete Me dovoljno često moliti za Istinu. Jer Ja Sam uvijek spreman vama dostaviti najčišće duhovno znanje… omogućiti da vam dotječe voda života, koja je još slobodna od svakog zagađujućeg dodatka, i koja otuda također pomaže iscjeljenju (ozdravljenju) vaše duše. Stoga, crpite sa Izvora… a čak i tada pazite još na to, da čista, zdrava voda života nije onečišćena, i do vas stiže u drugačijem stanju, nego da je dobavljena direktno sa izvora… Moj protivnik se služi mnogim sredstvima da izobliči (nagrdi) Moju Čistu Riječ, a ljudi to ne primjećuju… Bez razmišljanja mu se prepuštaju, kada ih on pokušava potaknuti izvršiti izmjene ili navodna poboljšanja, što već njemu daje priliku posijati među njih lažno sjeme, koje će izniknuti, i sada znatno opada vrijednost, ako obmana na vrijeme nije pravovremeno prepoznata i ispravljena. Stoga je vrlo potrebno da Ja uvijek iznova omogućim da odjekne Moja Riječ odozgo, jer nesavršeni ljudi ništa ne ostavljaju nepromijenjeno, i tako će oni također najviše savršeno duhovno znanje uvijek snabdjeti ljudskim dodacima, oni će također misaono ići pogrešnim putem, i davati tumačenja koji više ne odgovaraju Istini, i njima se onda uvijek jedino može suprotstaviti Čista Istina, koja iznova od Mene direktno dotječe na Zemlju, kada Ja smatram potrebnim ispraviti pogreške (obmane) i naznačiti (istaknuti) djelovanje protivnika… Primjereno žudnji pojedinca za Istinom, ovaj će se također i ponašati sukladno, on će prihvatiti Čistu Istinu  ako ju ozbiljno žudi, ili će ostati u ravnodušnosti pri obmanjujućim idejama, ali na svoju vlastitu štetu… Jer, Ja ću uvijek omogućiti da svjetlo rasvijetli, kada se uspjelo potkrasti zamračenje, i stoga Ja ne prestajem govoriti izravno odozgo. Jer, ljudi se također ne prestaju prepuštati utjecaju Moga protivnika, i vršiti izmjene na duhovnom znanju koje je izvorno poteklo od mene Osobno…  Oni će uvijek iznova uključivati njihova vlastita mišljenja, njihovo racionalno razmišljanje, a ovo može biti kontrolirano od Mojega protivnika, tako da obmana može ugmizati u duhovno znanje, koje je imalo svoje ishodište u Meni… A, zbog slobodne volje čovjeka, Ja to ne sprječavam, ali uvijek iznova brinem za to, da onima koji žude Istinu, ova opet priđe u najčišćem obliku. Vi dakle, nikada ne trebate odbaciti duhovno znanje koje je imalo svoje ishodište u Meni, ali morate paziti na to da li je ostalo nepromijenjeno, i vi morate naspram toga odvagati Moje poruke, koje vam ponovo direktno pristižu.  Jer Ja znam zbog čega uvijek iznova govorim vama ljudima, Ja znam kada je potrebno da se Ja Osobno opet uključim (umetnem) da razjasnim pogreške (obmane), koje… ma kako neznatne… uvijek za sobom povlače novu pogrešku, i zato ovoj… kao proistekloj od protivnika, također treba biti objavljen rat. Čovjek će također odbaciti pogrešku, čim je on sam probuđena duha, ali, toleriraju (trpe) je oni, koji sami još nisu prodrli u duhovno znanje da bi prepoznali svaku pogrešku, i to je nalik onečišćenom bunaru, čija voda više nije osvježavajuća, nego štoviše, može biti opasna. Obmana potječe od protivnika i nikada ne može imati iscjeljujući učinak na dušu… Ali, ako vi možete uzeti vodu života sa Izvora, onda ste imuni na zli utjecaj, onda vam Moja Riječ prilazi punom snagom, i također vam jamči Čistu Istinu, i onda vi također možete sve vjerovati, jer od Mene vam uistinu ne može biti dostavljena nikakva obmana… Međutim, uvijek morate biti pozorni i uvijek znati da Moj protivnik koristi svaku priliku, gdje on može uklizati, da zbuni ljude… A, ako mu samo uspije potaknuti ljude na drugačiji tok misli, te oni sada uspostave pogrešne zaključke, koji ne odgovaraju Istini, i stoga utječu (djeluju) kao tama… kao kompleks (skup) ideja kroz koje ne može prodrijeti svjetlo. Onda pitajte uvijek jedino Mene Osobno za prosvjetljenje, za razjašnjenje, i Ja ću vam ga uistinu dati, budući Ja želim da ste u Istini, jer jedino Istina je svjetlo, i jedino Istina vas može učiniti blaženima.

AMEN

Spread the Truth