Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8571 (Svrha zemaljskog postojanja kao ljudsko biće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8571, 27 Srpanj 1963

SVRHA ZEMALJSKOG POSTOJANJA KAO LJUDSKO BIĆE…

Gledajte na vaše ljudsko postojanje čisto kao na kratko poglavlje jednog beskrajno dugog perioda razvoja koje je, međutim, od ogromne važnosti, budući tijekom ovog kratkog vremena vi trebate donijeti vašu odluku volje koja odlučuje vašu sudbinu u vječnosti… Jer vi možete dovesti ovaj period razvoja do zaključenja; ali vi ga možete također iznova produžiti za jedno beskrajno dugo vrijeme koje predstavlja blaženstvo ili agoniju za vašu dušu… stvarno ‘ja’ ljudskog bića… time vi sami donosite ovu odluku kao ljudsko biće. Vi ljudi ne provodite puno vremena razmišljajući o tome, ali vrijeme vašeg zemaljskog života prolazi brzo i onda će njegov učinak stupiti na snagu… Opet i iznova vi ste obaviješteni o tome ipak vi obraćate malo pažnje na ono što vam je rečeno ili bi živjeli svjesno i uložili napor stremiti ka ispravnom cilju. Ali onda morate također vjerovati u Boga i Stvoritelja Kojem dugujete vaše postojanje, i ostvarujući kontakt sa Njime vi ćete također primiti snagu da živite vaš život sukladno Njegovoj volji. Vi morate biti svjesni ovog Boga i Stvoritelja kako bi sebe podredili Njemu i Njegovoj volji… I vi morate znati razlog za vaše postojanje kao ljudsko biće… kako bi živjeli korisno (primjereno) na Zemlji… tj. da postignete cilj naračun kojeg živite na Zemlji… Vi nećete biti držani u neznanju, opet i iznova Božja volja će vam biti proglašena, bez obzira na koji način će se to dogoditi. Jer Bog govori ljudima, On im se obraća direktno čim su uvjeti za to bili ispunjeni… Ili će On prosvjetliti osobu kroz posrednike… Ipak On neće nikada ostaviti ljude bez znanja o Njegovoj volji, pošto im ovo znanje omogućuje živjeti njihov zemaljski život ispravno i time kompletirati njihov razvoj dok oni još žive na Zemlji. Međutim, oni mogu također držati um zatvorenim pred svakim objašnjenjem; oni mogu sebe udaljiti od Boga, postati nevjernici i odbiti prihvatiti bilo koje dublje razloge za življenje na Zemlji. Oni mogu smatrati sebe ništa doli stanovnicima stvaranja, čiji je život čisto sam po sebi kraj, i jedino se odnositi prema životu sa ove točke gledišta… Onda oni isto tako ne prihvaćaju volju Boga, Koji zahtjeva život Ljubavi, nego njihova vlastita volja prevladava, koja je čisto utemeljena na sebičnoj ljubavi, koja bi jedino željela sebi priskrbiti najveće moguće zadovoljstvo i jedino će uvijek uzeti sebe u obzir ali nikad njezino bližnje ljudsko biće… Čovjek poput takvog razmišlja kompletno pogrešno, i ukoliko se ne promijeni on nikada neće postići njegov cilj na Zemlji… On će živjeti njegov zemaljski život uzalud i pripremiti užasnu sudbinu za dušu… Ali niti on može biti spriječen od toga pošto ima slobodnu volju i neće biti na nijedan način lišen onoliko koliko se to tiče prepoznavanja Istine, pošto će ju on uvijek primiti u jednom ili drugom obliku, on jedino treba formirati ispravno mišljenje o njoj i njegova će duša također izvući pravu korist.

Međutim, baš ovo formiranje mišljenja je od strane njega zanemareno, on će biti zadovoljan sa onim što može pojmiti sa njegovim zemaljskim osjetilima… svijetom i njegovim vlasništvima… i on će dozvoliti sebi da bude zarobljen od strane njih i nikad se neće zaputiti korak naprijed u njegovom razvoju budući za to nedostaju svi uvjeti, takvi kao Ljubav i srdačna veza sa Bogom, kroz koje bi on mogao postići unutarnje shvaćanje a što svjedoči o njegovoj ispravno fokusiranoj volji… Ali volja ljudskog bića je slobodna i također mora biti slobodna tijekom njegova života na Zemlji tako da on može donijeti odluku i još jednom imati priliku ući u njegovo izvorno stanje i postati kako što je bio na početku… Jer on nikada ne bi bio sposoban postići najviše blaženstvo kada bi ostao jedno neslobodno biće i nesposoban se dobrovoljno zaputiti stazom do Boga, Koji će jamčiti ovo krajnje blaženstvo… Sve što je proizašlo iz Njega kao slobodno biće mora ostati u ovoj slobodi i žudjeti Ga dohvatiti, onda će on također biti i ostati vrlo sretan bez ograničenja… Božja stvorena bića su jednom vlastitom krivnjom proigrala ovu slobodu i bila su u bijednom stanju koje je trajalo vječnostima, ipak jednog dana Bog će im vratiti ovu slobodu ali jedino u svrhu njihovog konačnog povratka Njemu… u svrhu donošenje slobodne odluke volje za ili protiv Njega… unatoč tome, opet i iznova pažnja ljudskog bića će biti skrenuta na značenje i svrhu zemaljskog postojanja. I jednog dana on će također morati opravdati sebe, budući će svaka osoba prije ili poslije biti obaviještena o činjenici da on živi na Zemlji poradi svrhe… I svatko tko ozbiljno pokušava ustanoviti ovu svrhu će također primiti prosvjetljenje, u svemu što mu se dogodi on će biti sposoban otkriti mudro vođenje, onda će on također početi shvaćati svrhu ovog zemaljskog života i nastojati je ispuniti, on će živjeti odgovorno i uskoro naučiti prepoznati i ljubiti njegova Boga i Stvoritelja… Onda on doista neće živjeti njegov zemaljski život uzalud, on će iznutra sazrijeti i uskoro postići pravi cilj: njegovo sjedinjenje sa Bogom kroz Ljubav… On će prepoznati značenje života na Zemlji i učiniti štogod je potrebno kako bi doveo jedan period razvoja do zaključenja, tako da će biti oslobođen od svake fizičke forme, od svakog okova, i biti sposoban ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva kada je došao njegov čas.

AMEN

Spread the Truth