Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0237 (Sunce… Božanska svjetlosna snaga… Svjetlo i Ljubav)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0237, 25 Prosinac 1937

SUNCE… BOŽANSKA SVJETLOSNA SNAGA… SVJETLO I LJUBAV…

O dijete moje, uvijek se nesmetano prepusti Spasitelju, tako će mir useliti u tvoje srce, i ti ćeš biti oslobođena od sve težine koja te pritišće. Trebaš se uzdizati na Njegovoj Ljubavi …. Gospod ne želi da se plašiš …. isto tako ne želi ni da vam se duh umori, i stoga vam iznova putem Svojih Riječi daje utjehu i okrijepu …. Svako upravljanje i djelovanje u prirodi ima svoje porijeklo u golemoj Božjoj Ljubavi …. To je poput neprestanog zračenja svjetla koje stvara život, a koje ima utjecaj na sve što na Zemlji i u svemiru postoji. I kako bi se ta postojanja stvarala po Božjoj mudroj volji, Gospod neprestano daje da zrači svjetlo ….

Kad te plaši beskraj Svemira i kad si svjesna svoje sićušnosti, ni onda ne trebaš sumnjati u Božju Ljubav i u Njegovu skrb za svako pojedino stvorenje. Kao što sunce obasjava Zemlju, kao što ono grije i oživljava sve što na Zemlji postoji, kao što ono biljkama omogućava njihovo napredovanje  …. kao što ono daje svjetlo i toplinu svim bićima na Zemlji …. isto tako bezbrojna druga sunčeva tijela isijavaju svjetlo tako da cijeli svemir stoji pod utjecajem Božje snage svjetla i svjetlo se nikada ne gasi …. Jer Sami nebeski Otac je svjetlo iz Kojeg izlazi sav život ….

Vječno je Svjetlo i vječna je Ljubav …. oboje su pojam Boga i opstaju u svu vječnost …. Gospod je u Svojoj beskrajnoj Ljubavi i Dobroti Svoja bića stvorio u svjetlu, i stoga će svako biće i težiti svjetlu, i tko živi u svjetlu, njegov život vodi ka gore. Tko se u težnji ka Božanskom prosvjetljenju okreće Gospodu, njega će obasjati žarko svjetlo, jer već sama volja za povratak u pra-stanje, njemu (svjetlu) vas već donosi bliže …. Svaka biljka teži probiti zemaljsko tlo i okreće se svjetlu …. U životinjskom postojanju je potreba za svjetlom isto tako posebno naglašena …. Treba li čovjek ostati u mraku, a ne se okretati Ocu sveg svjetla?

Pa ipak, čovjek ima za pretrpjeti veliku količinu borbi protiv neprijateljskih snaga koje u njemu žele zauvijek ugasiti žudnju za svjetlom …. Njihov je cilj, čovjekov duh …. dušu …. uviti u potpuni mrak i skriti joj istinsku svrhu života, kako bi zadobio veću silu nad ljudima i udaljio ih od svjetla kojem oni nesvjesno streme, te ih odvukao u vječnu tamu …. Božja Ljubav i briga usmjerene su neprestano svoj zemaljskoj djeci kojima prijeti tama. Sam čovjek stvorenje je bez volje čim potpadne pod silu mraka …. bez Božje pomoći nikad se ne bi mogao osloboditi od te sile, stoga su mu u pomoć poslane mnoge duhovne snage, kako niti jedno zemaljsko dijete neupozoreno ne bi bilo prepušteno sudbini.

Kao što s jedne strane protivnik …. tako s druge strane na zemaljsku djecu djeluje i Ljubav plemenitih duhovnih bića, i bori se za dušu …. za zemaljsko dijete je lako kad se samo malo prepusti dobrim silama, jer snaga dobroga …. snaga Ljubavi, daleko je jača od snage zla …. no čovjek je često tako zaslijepljen …. njegova volja, koja ga treba upravljati prema nebeskom Ocu, baš tu često zakazuje, i baš nasuprot tome je utoliko jače ono što je bez razmišljanja prihvaćeno, a što mu od strane protivnika biva servirano …. Stoga je to i njegova osobna odgovornost, pošto snagu volje koja mu je dana za napredak duše, koristi za otpadanje od Boga ….

Tebe, dijete moje, Gospod treba …. Voljni služenju, Gospodu predani radnici trebaju pomoći slabima, kako bi izašli na pravi put i putem učenja našeg Gospoda Isusa Krista ponovo našli put nazad do Oca …. Od neprocjenjive je vrijednosti dostavljanje znanja Čiste Istine ljudima …. jer, dugogodišnjom borbom među crkvama, Kristovo učenje tako je predstavljeno ljudima, da danas teško da ga oni žele prihvatiti ….

Ono njima više nije uputa koja prolazi u srce, pružena od strane Božje Ljubavi, nego vrlo često samo preuzeta riječ koja jedva da dotiče unutrašnjosti, i ljudi vjeruju da je to samo odgojno djelo ljudskog porijekla, koje dakle niti ne uzimaju za ozbiljno ….. nego prije odbijaju. Stoga Otac želi da im u novoj formi pruži Svoju Riječ, kako bi u Njoj osjetili Božansku Ljubav i kako bi otvorili svoja srca glasu od gore.

Spasitelj opet boravi među ljudima …. On će uvijek biti među vama koji proglašavate Njegova učenja …. On će vam pomoći da izaberete prave riječi …. da i sami prakticirate ono što naučavate …. i onda će opet njegova Riječ prodrti u srca ljudi a oni će opet svi jedni za druge biti aktivni u Ljubavi …. Jer, svima treba da bude svijetlo, i iz tame se treba osloboditi svako biće, samo ako zasvijetli bar mala zraka Božanskog svjetla, jer težnja za svjetlom trajat’ će zauvijek.

AMEN

Spread the Truth