Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8453 (Zbog čega je nužno priznavanje Isusa?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8453, 30 Ožujak 1963

ZBOG ČEGA JE NUŽNO PRIZNAVANJE ISUSA?…

Vama ljudima mora sa sve većom hitnošću biti ukazivano na Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, jer dolazi kraju vrijeme koje je bilo dodijeljeno vašoj duši za oslobađanje od forme… Vi međutim ne možete postići punu slobodu ako nije prethodilo otplaćivanje (uklanjanje) vaše prvobitne krivnje, što može biti postignuto jedino kroz priznavanje Isusa kao Otkupitelja svijeta. Da biste se oslobodili od krivnje, ona mora biti priznata kao krivnja, i njen oprost svjesno biti zatražen…A, to vi ljudi možete postići jedino kada vjerujete u Isusa kao Božjeg Sina i u Njegovo otkupiteljsko djelo… kada vi sami znate da ste vi bili uzrok Njegove gorke patnje i smrti, jer ste jednom postali grješni, te najprije morate biti oslobođeni vaše krivnje, prije nego iznova možete ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Da se Isusov put po Zemlji koji je završio smrću na Križu dogodio, bit će također još od mnogih ljudi osporavano, jer… zbog slobodne volje… za ovo nije moguće pružiti nikakav dokaz… No, uvijek iznova će ljudima biti ponuđeno znanje o tome, da je Sam Bog poslao Svojega Sina na Zemlju… da se jedno svjetlosno biće, od Njega pozvano u život, ponudilo proći put po Zemlji kao čovjek, da bi za veliku krivnju nekadašnjeg otpadništva mnogih bića dalo naknadu (iskupljenje, zadovoljštinu)… Ljudima je također objašnjeno u čemu se sastojalo otpadništvo i zašto je morala biti dana naknada… Ljudima je pruženo jasno i suvislo znanje što se prvobitno dogodilo u kraljevstvu duhova, da bi se ljudima olakšalo vjerovati u Isusovo otkupiteljsko djelo. A svi ljudi bi također mogli steći ovu vjeru, ako bi se samo kroz život Ljubavi pripremili da Božji Duh može djelovati u njima…No, upravo ovo nedostaje ljudima, i oni tako iznova odbacuju sve što im je rečeno, osim nekolicine ljudi, koji sada opet sa svoje strane nastoje bližnjima ukazati na Isusa Krista, tako da oni pronađu izbavljenje iz njihovog stanja u kojem se nalaze baš zbog ove prvobitne krivnje, koja ih,neotplaćena (neuklonjena) još uvijek opterećuje… A, Kraj se približava… Jedno beskonačno dugo vrijeme razvoja naviše, u zemaljskom životu kao čovjek bi trebalo doći do završnice (finala), ali ovaj zemaljski život više nije iskorišten na način da se čovjek svjesno okreće Jednome, Koji ga može osloboditi za svu vječnost… On propušta veliku priliku, čim svoje zemaljsko postojanje živi bez Isusa Krista, čim se on misaono ne povezuje s Njime, u Kojem je Bog Osobno Sebe učinio pojmljivim ljudima i svim bićima… A, njegovo kajanje će jednom biti vrlo bolno, kada on u onostranom kraljevstvu prepozna, što je na Zemlji propustio… Jer,tamo će Ga on također trebati pronaći, prije nego nastane svjetlo oko njega, i krivnja grijeha će ga tako dugo opterećivati, sve dok on od Isusa ne zatraži oprost. Ali onda više neće imati mogućnost sazrjeti u Božje „dijete“, što mu je bilo sasvim moguće na Zemlji… To je potpuno novo duhovno poglavlje (faza) u koje ulazi duša kada je izbavljena od strane Njega, Koji je njenu prvobitnu krivnju okajao (nadoknadio) na Križu; onda je s nje spala tama, u kojoj je duša boravila od svog otpada od Boga… i svjetlo koje joj sada svijetli, čini je neizrecivo blaženom, i ona sada sama sebe prepoznaje također kao Božansko biće, budući je s nje odstranjen svaki nedostatak, čim je ona slobodna od grijeha i njegovih posljedica… Da Bog mora dopustiti da vlada pravednost, i stoga zahtjeva iskupljenje, utemeljeno je u Njegovom savršenstvu i Božanskom zakonu reda, i stoga također čovjek mora u zemaljskom životu okajati (odslužitiispaštati) sve što ga opterećuje kao grijeh, kao prijestup protiv Božanskog reda, ili to učiniti u onostranom kraljevstvu… Ali, okajati veliku prvobitnu krivnju mu nije moguće ni na Zemlji, ni u onostranom kraljevstvu, jer je ova krivnja bila prevelika, i zahtjeva iskupljenje, koje jedan čovjek nikada ne bi bio sposoban ostvariti… Zato je Isus za ljude uzeo ovu krivnju na sebe, i nju otplatio (izbrisao) kroz Svoju smrt na Križu… Ipak, On zahtijeva da čovjek također sam želi postati slobodan od ove krivnje, i stoga se svjesno stavi pod Križ, da Mu svjesno izruči krivnju, i traži oprost…A ako mu je dan ovaj oprost, da je on otkupljen (oslobođen) od ove velike prvobitne krivnje, onda on također ima oprost i svih drugih grijeha, koje je on počinio u zemaljskom životu, budući je čovjek Isus umro za sve grijehe koji su bili i koji će biti počinjeni… u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti… On je iskupio svu krivnju grijeha, ali izbavljenje odatle treba najprije biti svjesno zatraženo, inače bi odjednom sve palo duhovno bilo opet vraćeno u svoje prvobitno stanje, no onda ne bi bilo moguće nikakvo usavršavanje bića u bogove, koje zahtijeva slobodnu volju. No, kada čovjek Božanskog Iskupitelja Isusa Krista svjesno prizna kao Božjeg Sina, u Kojem se Bog Osobno utjelovio, onda Mu on također u svoj poniznosti izručuje sebe samoga i moli Ga za Njegovu pomoć, jer on sam vlastitom snagom nije u stanju pružiti otpor Božjem protivniku i treba Isusa, Koji je pobijedio ovog neprijatelja, Koji je platio Svome protivniku otkupnu cijenu za sve duše, koje se žele dopustiti iskupiti…  Jest i ostaje stvar slobodne volje, postajanje slobodnim od velike krivnje, kao i od svih grijeha koje je čovjek počinio u tijelu… No, on može pronaći potpuni oprost, može biti oslobođen od svake krivnje, jer je Jedan uzeo ovu krivnju na Sebe iz Ljubavi i milosrđa, jer je On neizrecivo patio i umro najmučnijom smrću, kako bi poštedio ljude neizrecive patnje, koju bi svi morali uzeti na sebe, da pruže pravednu naknadu (okajanje)… Vi možete biti oslobođeni svih grijeha, ali na vama samima leži to da li ćete prihvatiti neizmjernu milost, da li ćete se vi dopustiti otkupiti, jer vi nećete na to biti prisiljeni, a djelo otkupljenja također ne može na vas utjecati protiv vaše volje, i pokloniti vam punu slobodu, koju vi ne žudite… Stoga vam također uvijek može samo biti ukazivano da se okrenete Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu…Vi uvijek jedino možete biti upozoreni da Ga ne mimoiđete (zaobiđeteprođete pored Njega)… može vam jedino biti razjašnjeno u skladu sa Istinom o Isusu i Njegovom djelu otkupljenja… ali put do Križa morate vi sami preći u slobodnoj volji. I, vi uistinu nećete požaliti kada slušate one koji vam dolaze na put kao Božji glasnici, da vam objasne… Onda vaš zemaljski put nije isprazna trka, jer onda ćete vi sasvim sigurno također postići cilj, slobodni od grijeha ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva.

AMEN

Spread the Truth