Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0225 (Božje sredstvo za spoznaju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0225, 13 Prosinac 1937

BOŽJE SREDSTVO ZA SPOZNAJU…

(nastavak na br. 0223 i 0224)

Pa nastavi: I Gospod vam uvijek daje na znanje Svoju volju time što vam pruža uvid u djelovanja izvan Zemlje …. u aktivnost Njegovih stvorenja u svemiru. Kad vam dopusti vezu ovostranoga s onostranim, to je čin milosti, samo iz želje da ljudima objavi Svoju Ljubav i da ih opomene da kao Božja djeca traže Oca, kako bi se okrenuli svome određenju. Svi vi se ne pitate kud’ vodi vaše kretanje …. Svaki zemaljski dan koristite samo za vršenje zemaljskih aktivnosti. Koju vrijednost ili bezvrijednost to u sebi sadrži, nije vam jasno, i nemate udjela u odnosu na stvarnu svrhu zemaljskog života ….

Vidite, Gospod vas ne bi morao opominjati u vašoj zabludi …. kad vas ne bi želio spasiti od propasti …. I On onda bira sredstva već prema potrebi. Nekome je dovoljna samo blaga uputa …. Kucanje na vrata njegova srca …. No drugi se ne žele probuditi …. Duhovna noć, kojom su okruženi, sprječava ih da se okrenu zrakama svijetla …. Oni ne žude za svjetlošću, nego vjeruju da u mraku isto tako sigurno pronalaze svoj put …. Da, nalaze ga doduše, ali kuda taj put vodi? Ma dajte se upozoriti, prije nego je prekasno! I u molitvi preklinjite Gospoda za pomoć, tako da će vam biti lako, i trenutak spoznaje bit će vam blizu.

AMEN

Spread the Truth