Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8418 (Milost Čina Spasenja: Osnažena volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8418, 21 Veljače 1963

MILOST ČINA SPASENJA: OSNAŽENA VOLJA…

Opet i iznova su vam potrebni savjet, Moja opominjanja i upozorenja, Moje poduke, kako bi vodili onaj način života koji rezultira u takvoj zrelosti duše da ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla. I Ja vam neću prestati saopćavati ove poduke kroz Moju Riječ, Ja ću vam pomoći na svaki način i također kormilariti vašu životnu sudbinu tako da se vaša volja može sasvim okrenuti i ući u Moju volju tako da ćete se neprestano uspinjati u vašem duhovnom razvoju. Ipak život u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega uvijek ostaje najvažnija stvar (Matej 22:36-40)… jer onda će vaše razmišljanje biti ispravno i vi ćete se uvijek zaputiti ispravnom stazom… stazom ka Križu… Neće biti moguće za vas kompletno ući u Moju volju vašim vlastitim naporima, budući je vaša volja slaba pošto je i dalje ograničena od strane Mojeg protivnika sve dok niste oslobođeni od njega, sve dok ste i dalje porobljeni od strane njega… I ova karika može biti prekinuta jedino od strane Isusa Krista, Koji je umro za vašu slobodu na Križu i pri tome također stekao za vas blagoslove osnažene volje (Ivan 1:12). Kroz Njegovo raspeće On je iskupio ogroman grijeh, posljedica kojeg je vaša zavezana i slaba volja… Ako ste vi prema tome oslobođeni od ove krivnje slabost volje je svladana također, i kroz Isusovo iskupljenje vi također posjedujete snagu da živite vaš način života sukladno Mojoj volji. Vaš cijeli zemaljski život je u zastoju sve dok niste pronašli Onoga Koji će vas izbaviti od sile protivnika (Sotone), sve dok Ga ne priznate kao Iskupitelja svijeta, kao Sina Božjega, u Kojem Sam Ja Osobno postao ljudsko biće, i apelirate Mu za pomoć, jer sa ovim pozivom vi opet priznajete Mene Osobno, Kojem ste jednom zanijekali vaše priznavanje i pri tom propali u bezdan, u vaše bijedno stanje. Bez Isusa Krista vi se nikada nećete biti sposobni povratiti Meni, bez Njega je vaš zemaljski život isprazan, jer sve dok vaš izvorni grijeh nije otklonjen od vas, vi ćete ostati udaljeni od Mene, i niti možete biti sretni, vi ostajete slaba i neprosvjetljena bića čije je stanje bolno, budući ste jednom proizašli iz Mene u svjetlu i snazi i slobodi i izgubili svjetlo, snagu i slobodu zbog vašeg prošlog otpadništva od Mene…

Kao ljudska bića vi bi trebali iznova izraziti vašu volju kroz stremljenje ka Meni i vašem izvornom stanju, i ova će volja jedino biti moguća ako vaša snaga volje postane osnažena kroz iskupljenje Isusa Krista, ako se okrenete Njemu sa apelom za oproštenje od vaših grijeha, ako vi želite da je On također prolio Krv za vas… Vi ne znate kako li je iznimno značajno vaše priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja za vas, jer vi ne shvaćate da zazivanjem Isusa vi zazivate Mene Osobno i pri tom već svjedočite o vašoj volji da se povratite k Meni, jer Isus i Ja smo Jedno (Ivan 10:30). U Isusu je Vječno Božanstvo Sebe očitovalo vama (Ivan 1:18; Kološanima 1:15), Mojim živim tvorevinama, tako da ste Me sposobni ugledati budući Ja, kao Duh-koji-prožima-cijelu-vječnost, nisam mogao biti vidljivim za vas, i prema tome Sam tako potpuno prožeo formu da su Moja stvorena bića bila naknadno sposobna ugledati Me licem u lice… Vi nikada nećete biti u stanju shvatiti ovu tajnu, ipak vi trebate znati da ne možete mimoići Isusa Krista i razumjeti da ću vas opet i iznova Ja obavijestiti kroz Moju Riječ da je ova Moja ljudska manifestacija u Isusu najveći dokaz Ljubavi kojeg je vaš Bog i Otac dao Njegovim živim tvorevinama, i da vjera u ‘Boga’ ne može nikada isključiti vjeru u ‘Isusa’ budući Ja za vas mogu biti zamisliv jedino u Isusu. I budući Ja očekujem vaše priznavanje Mene u vašem zemaljskom životu, budući je ovo priznavanje svrha i cilj vašeg cijelog zemaljskog napretka općenito, vi morate priznati Isusa, Koji je utjelovljeno Božanstvo Osobno i Koji je iskupio vaš izvorni grijeh kako bi omogućio/olakšao vaš povratak Njemu… Iz ovog razloga ništa nije više važno nego obavijestiti ljude o ovome i opomenuti ih da ljube, tako da će postati prosvjetljeni i naknadno također ispuniti svrhu njihova zemaljskog života… I kako bi učinio ovo znanje u svoj Istini pristupačnim ljudima Ja dostavljam Moju Riječ na Zemlju direktno, jer Istina je svjetlo koje sjaji u vašim srcima i koja će također ostvariti vaš preporod u vašu izvornu prirodu, jer jedino kroz Istinu ćete vi naučiti prepoznati Me i ljubiti, jedino Istina će osvijetliti vašu stazu koja vodi do Križa, i vi ćete pronaći iskupljenje od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth