Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0216 (Ljudska manifestacija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0216, 6 Prosinac 1937

LJUDSKA MANIFESTACIJA…

Moje drago dijete… Očeva velika dobrota ti želi otkriti veliku tajnu… tajnu Njegove ljudske manifestacije. Bez ljubavi Gospodnje vi ljudi nikada ne bi bili u stanju sebe osloboditi od krivnje grijeha i propadali bi sve dublje i dublje da se Otac nije bio smilovao čovječanstvu i, u većoj od najveće ljubavi, poslao Njegovo najsvetije dijete na Zemlju sa ciljem da donese spasenje ljudima od krajnje nevolje. Ni jedan veći dokaz Njegove Božanske ljubavi Gospod nije nikada mogao dati ljudima od činjenice da je On Sebe žrtvovao… Da je uzeo krivnju sviju na Sebe i, kroz patnju i raspeće, za sve ljude postigao milost ponovnog ulaska u kraljevstvo Božje… Daleko gora od patnje na križu je bila krivnja grijeha koja je opterećavala Njegovu čistu, Božansku glavu, i u neizrecivoj boli za zemaljskom djecom On je ponudio nebeskom Ocu najveću žrtvu… On je dao Sebe za patnju Zemlje… Otac je poslao Svoga sina na Zemlju… najsvetije, najviše, najčišće biće Koje je bilo kao jedno sa nebeskim Ocem, ostvarilo je ovaj čin iz najiskrenije ljubavi za čovječanstvo… Sve u svemiru mora ostati nepomično u realizaciji ove najneprikosnovenije žrtve ikada učinjene za ljudsku rasu. Veličina Njegove ljubavi mora uzrokovati da sve zašuti u krajnjem poštovanju.. I svi oni koji su bili iskupljeni iz najdubljeg grijeha od strane Gospoda moraju Njemu vječno pjevati hvale…

Spustiti se u zemaljsku dolinu iz bliskog prisustva Božanskog Očevog sve-obuhvatnog zračenja… iz sjajnosti i veličanstva vječnog života… sred tuge i ponora grijeha… Spasiteljeva ljubav za zemaljsku djecu i užasna žrtva življenja u Njegovoj čistoći sred grijeha i poroka nadilazi riječi… Sin Božji je ispunio čin Spasenja na Zemlji u najsvetijoj samilosti… Ni jedno biće prije ili poslije toga nije nikada otrpljelo takvu patnju kao Sin Božji… Na Zemlji je Spasitelj sudjelovao u svoj patnji… u beskrajnoj ljubavi je Njegovo božanstvo sebe otkrilo i tako, za spasenje čovječanstva, On je kao žrtvu ponudio Sebe Samoga. Postanite poput male dječice, onda ćete biti sposobni suosjećati sa agonijom Gospoda… Njegov duh… velik i veličanstven i sjajan… je boravio u vječnom svjetlu… sa ciljem da sada živi utjelovljen na Zemlji, opterećen krivnjom grijeha čovječanstva… sa krunom od trnja na Njegovoj glavi. On je doživio najgorče poniženje sa čistim srcem… On je uzeo svu patnju na Zemlji na Sebe kako bi umanjio bol zemaljske djece i, kako bi za njih pripremio Očevo kraljevstvo, On je dozvolio Sebi da bude prikucan na križ… Božja je ljubav bila tako beskonačna da je On dao Svoga Sina, ipak ljubav Isusa Krista je povratila Ocu što bi bilo zauvijek izgubljeno bez Spasiteljeve ljubavi. Bez ove ljubavi ni jedno biće ne bi bilo sposobno ugledati lice Božje… poradi ljudske rase Gospod je Sebe ponudio kao žrtvu i na taj način iskupio svijet od vječne smrti. Blažen je onaj koji, uzimajući dijela u ovoj žrtvi, živi u ljubavi Gospodnjoj tako da će on, također, biti iskupljen kroz Isusa Krista, našeg Gospoda!

AMEN

Spread the Truth