Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

43 (Zemlja kao škola za djecu Božju i scena Gospodnjeg utjelovljenja)

Print Friendly, PDF & Email

43

ZEMLJA KAO ŠKOLA ZA DJECU BOŽJU I SCENA GOSPODNJEG UTJELOVLJENJA.

1. (Gospod): ‘Evo nas, već smo pred otvorenim vratima, a veličanstveno nebesko tijelo koje sasvim jasno vidiš: veliki bedem koji, na velikoj udaljenosti, izgleda svijetlo plave boje, i iznad kojeg je vidljivo, u savršenom grupiranju, sedam daljnjih globusa, koji kao da su slobodno obješeni, sve to reprezentira u korespondenciji planet Saturn, najljepši i najbolji od svjetova koji se okreću oko sunca. Vaša Zemlja također kruži, ali je ona najružnija i posljednja planeta u cijelom stvaranju, čija je sudbina da bude škola blagosti/poniznosti i križ za najveće duhove.

2. Razlog tome je kako slijedi: Kada se veliki i moćni gospod(ar) svjetova vozi ili pak jaše ulicama njegove rezidencije, ljudi, budući su navikli na njega, jedva da se okreću da bi ga pozdravili i ukazali mu čast. On je, u drugu ruku, budući poznaje ljude kao susjede, svjestan da ga oni poznaju, i zato to (pozdravljanje i ukazivanje počasti) od njih uopće ne očekuje. Međutim, ako otputuje u neko udaljeno malo mjesto, svatko u blizini sebe prostire pred njim na pod, i tamo on ukazuje tko doista jeste. U njegovoj rezidenciji, takvo bi prikazivanje bilo bez učinka, pošto ga svatko poznaje i svakodnevno vidi.

3. To se također može usporediti sa nekim tko je zapalio malu količinu baruta u vrlo velikom hodniku, gdje bi eksplozija bila prilično neučinkovita. Ali ako bi ista količina baruta bila zapaljena u vrlo ograničenom prostoru, rezultat bi bila glasna eksplozija sa uništavajućim učinkom.

4. Budući veliko izgleda doista veliko kada se usporedi sa malim, snažno puno snažnije kada se usporedi sa slabim, a moćno posebice moćno poređeno sa nemoćnim, – Zemlja mora biti tako bijedna i skromna u svemu tako da najvećim i najblistavijim duhovima može (po)služiti, ili da nauče poniznost i kroz njega zadobiju oživljenje; ili sud i vječnu smrt. Jer, kao što ti je već bilo objašnjeno, malo i beznačajno služi da bi naglasilo karakteristike velikog i impozantnog. A to je već njegov sud, jer gdje je sve maleno i beznačajno veliko i važno se treba uskladiti sa tim (ili ‘prilagoditi tome’) i sebe poniziti.

5. Ako visok čovjek želi ući u sobu kroz vrlo niska vrata, on se mora sagnuti nisko, ili nikako ne bi mogao ući. Na taj je način Zemlja uzak i trnovit put i niska i tijesna vrata života za sve one duhove koji su jednom bili vrlo veliki, i koji su željeli biti još veći (Matej 7:13, 14).

6. Ali ti duhovi su se pobunili protiv ovog puta, kojeg su smatrali previše ponižavajućim za njihov ponos, i rekli su kako je put bio previše malen/uzak za njih; slon ne bi mogao hodati po dlaci poput komarca, i kit ne bi mogao plivati u kapi vode. Posljedično tome, takav put nije bio mudar, i Onaj Koji ga je pripremio je bio bez uvida ili razuma.

7. Onda Sam Ja, kao najviši i najveći Duh u cijeloj vječnosti uzeo križ i hodao putem kao prvi. I demonstrirao kako ovaj put, kojim je mogao hodati veliki i svemogući Duh Božji, može sa lakoćom biti slijeđen od strane svih drugih duhova kako bi postigli istinski, slobodan vječni život.

8. Mnogi su sada već slijedili ovaj put i ostvarili željeni cilj, naime, da postanu djeca Božja i naslijede vječni život, sa najvećom moći, snagom i savršenstvom, uživajući sve stvaralačke sposobnosti koje Ja posjedujem. Ovo se ne može postići od strane duhova sa svih drugih nebrojenih zvijezda i svjetova, baš kao što ne mogu svi dijelovi tijela vidjeti, čuti ili osjetiti sa unutarnjom mentalnom percepcijom, koja je stvarna vlastita svjesnost u sebi samome, baš kao i u drugim bićima i sposobnost vidjeti i poznavati Boga.

9. Jedino određeni dijelovi tijela imaju ova svojstva, dok ona bezbrojnim drugim djelovima u potpunosti nedostaju; ali oni su i dalje dijelovi istog tijela.

10. Isto važi i za racionalna bića koja nastanjuju sve druge zvijezde; oni su poput pojedinačnih dijelova tijela ili, u više savršenom smislu, cijelog čovjeka koji je na vlastitu sliku Mene i cijelih nebesa. Prema tome, oni za svoju sreću ne trebaju sva Božanska svojstva koja posjeduju Moja djeca. I kada su Moja djeca blažena, ti su stanovnici zvijezda isto tako (blaženi) u i sa njima, kao što ste vi, Moja djeco, u i sa Mnom za cijelu vječnost.

11. Ako vi uživate sreću, svi ti bezbrojni duhovi uživaju isto u i kroz vas, baš kao što vaše blagostanje čini da se vaše cijelo tijelo osjeća ugodno. Imajući to u vidu, sveta ljubav postavlja pred Moju djecu kao najveću obavezu da postanu savršeni kao što Sam Ja savršen (Matej 5:48). Jer, o tom savršenstvu ovisi sreća bezbrojnih duhova, što zauzvrat povećava i usavršava vašu beskonačno.

12. Sada znaš zašto sam ti najprije ukazao ove planete koje su najbliže vašoj Zemlji. Razmišljaj o ovome i slijedi Me sada do vrata broj sedam, gdje ćeš biti podučen u novoj mudrosti. Ali tamo Me, također, ne smiješ ništa zapitkivati. Jer Ja jedini znam put kojim te moram voditi da bi mogao postići najviše moguće blaženstvo! Nastavimo sada. Neka bude!’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, ‘Biskup Martin – 43’ J.Lorber

Spread the Truth