Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4604 (O zadobijanju Božje Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4604, 3 Travanj 1949

O ZADOBIJANJU BOŽJE LJUBAVI…

Tko želi zadobiti naklonost Božju, mora se umiliti Njegovoj ljubavi, dakle činiti sve što se Njemu dopada. Mora se sasvim duboko u unutrašnjosti spojiti sa Njime, mora žudjeti najprisnijem sjedinjenju s Njim i neprestano osluškivati očitovanje/izražaj Njegove volje, koja će mu na određeni način već biti postavljena u srce.

Biti voljen od Boga je stanje blaženosti/sreće, koje je neusporedivo (sa ičim drugim) i samo nekolicina ljudi doživljava ga svjesno. Božja ljubav važi/usmjerena je doduše svim Njegovim stvorenjima, ali ona se ispoljava različito u zavisnosti od odnosa u kojem se biće nalazi prema Stvoritelju. I zbog toga sâm čovjek mora oblikovati taj odnos tako da može biti sposoban osjetiti utjecaj Božanske ljubavi. Bog je stalno spreman na ljubav, a čovjek bi to trebao iskoristiti i zadobiti Njegovu ljubav putem duboke odanosti i spremnosti na Božju volju. Treba se od (strane) Njega dati kultivitati/odgajati, treba odustati od sveg otpora, treba se otvoriti zračenju Božje ljubavi, kako bi tada mogao primiti ono što će ga neizrecivo usrećiti. A sve to je uslovljeno potpunim odustajanjem od svijeta sa svim njegovim užicima i dobrima …. nadalje, uslovljeno je odustajanjem od svih onih zemaljkih blaga koja su čovjeku važna, žrtvovanjem svih stvari u kojima uživa, kako bi ih zamijenio za ljubav Božju, koja jedino želi ispuniti čovjekovo srce. Ono što na Zemlji volite, od toga morate odustati, želite li Ga primiti/prihvatiti u svoje srce i želite li uživati u Njegovom prisustvu. A onako kako budete u stanju žrtvovati, tako će vam Bog i nagraditi vašu ljubav. I ako se Njemu za ljubav odvojite od dobara za kojima žudite, On će vas milo (po)gledati, i osjetno ćete zapaziti struju Njegove ljubavi. I nećete zažaliti, jer ono što ste založili, tisućestruko će vam biti vraćeno. Ljubav Božja uistinu je neizmjeran poklon, koji se ne može usporediti s ničim drugim, a dobijanje/primanje tog poklona na vama je samima, samo ako vam se ništa drugo ne čini poželjnije i ako težite tome da u sjedinjenju s Bogom budete blaženi/sretni. Tada je vaše srce oblikovano za prijem Onoga Koji vam može načiniti najvišu sreću već na Zemlji i nakon toga u vječnosti… Tada vam pripada Njegova ljubav, čiji utjecaj ćete osjetiti.

AMEN

Spread the Truth