Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4605 (Lažni proroci… Svjetlo… Mrak i tamne prikaze…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4605, 3 Travnja 1949

LAŽNI PROROCI …. SVJETLO …. MRAK I TAMNE PRIKAZE ….

Duhovna tama raširila se nad Zemljom, i ljudi se osjećaju ugodno u toj noći i ne žele svjetlo dana. Ne poznaju dobrobit punog svjetla koje bi za njih bila ispravna spoznaja, tako da ne žude svjetlost duha i bježe kad svjetlo sa svojim žarkim sjajem probija noć, pa stoga i sposobnost spoznaje ostaje nerazvijena, neprestano se kreću u mraku i lutaju, te Bogu kao vječnom Svjetlu ne prilaze bliže. Tako da i mračne prikaze nesmetano mogu biti aktivne i baviti se svojim nečistim zanatom, lažni učitelji i lažni proroci mogu se probijati, budući da nisu prepoznati kao lažni i koriste tamu duha kako bi sijali neistinu na (svetim) mjestima gdje bi trebalo biti svjetlo i tako se neistina servira kao Istina. 

Ljudi su slijepi u duhu i žele voditi druge slijepce (Matej 15:14), a ako im svijetli svjetlo, onda ga oni gase da njihovo mračno djelovanje ne bi postalo očigledno. A tako izgleda na cijeloj Zemlji, pošto je ispunjeno vrijeme, ili pak, vrijeme se ispunjava pošto se nad Zemljom nadvila tamna noć, koja mora ustuknuti pred jutrom. I iako je Kraj blizu, i ljudi po znacima trebaju prepoznati taj Kraj, oni time ostaju nedotaknuti i misle da će ih zaobići ono što su vidovnjaci i proroci najavili. No što im govore lažni proroci, to vjeruju, i stoga se sve nalazi u borbi jedno s drugim …. Pravi i lažni proroci nastupaju jedni protiv drugih, Istina i laž žele se probiti, svjetlo i tama nadmeću se za prevlast, i dobre i loše sile nastoje zadobiti utjecaj, a čovjek je izložen silama već s obzirom na svoju volju.

A budući da je Zemlja u tami, i volja ljudi je oslabljena i ne opire se onome koji je knez tame i koji se bori protiv sveg svjetla. Tako da će se uskoro pokazati sila protivnika, jer razmišljanje ljudi pomućuje se i ne može više razlikovati pravo od lažnoga. Loše sile nadasve su aktivne i nailaze na malo otpora, za razliku od duhovnog svijeta punog svjetla kojem se priječi djelovanje, jer ne smije djelovati protiv volje ljudi a ta se volja okreće Božjem protivniku. 

Vrijeme je Kraja. Ono je prepoznatljivo po tome da ljudi više ne poznaju glas Oca kad im se obraća. Oni više nisu sudionici Njega Koji je Svjetlo i od Kojega su se udaljili …. Gdje god On da im izlazi u susret, oni se skrivaju, sve dok opet nije mrak u njihovoj okolini, a onda ponovo izlaze i nastavljaju svojim mračnim putem koji vodi u ludilo. Tako da je i razumljivo da niti ne prepoznaju vodiče po putu, koji ih žele uvesti u svjetlost, a koji to ne mogu protiv volje ovih slijepih u duhu. Tako da dolazi Kraj, nastupa novi dan, no samo za one koji žude svjetlo, a ovim drugima dolazi beskrajno duga noć ….

AMEN

Spread the Truth