Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4602 (Vječno prokletstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4602, 30 Ožujak 1949

VJEČNO PROKLETSTVO…

Božje milosrđe ne poznaje granica, Božja je Ljubav beskonačna, Njegovo strpljenje neizmjerno, i iz ovog razloga Njegova živa tvorevina ne može biti zauvijek izgubljena ili On ne bi bio savršen. Iz ovog razloga je pogrešno govoriti o vječnom prokletstvu, ako se to razumije kao koncept vremena koji ima namjeru opisati nešto što je bez-kraja. Jer ova bi vrsta vječnog prokletstva onda predstavljala nešto potpuno izgubljeno za Boga… time bi duhovno biće bilo konačno ostavljeno (u smislu: Bog bi se odrekao Svoje žive tvorevine u korist) Njegovom protivniku (Sotoni), koje je izvorno poteklo od Boga i bilo Mu je oduzeto od strane Njegova protivnika… Ali u tom slučaju ovaj bi protivnik bio veći od Boga, do izvjesne mjere on bi bio pobjednik i nadmoćan Božjoj sili i snazi što, međutim, nije i neće nikada biti moguće, jer ni jedno biće nije sposobno premašiti/nadvisiti Njegovo savršenstvo, moć i mudrost.

Što je poteklo iz Njega će vječno ostati Njegovo vlasništvo, ono će samo biti razdvojeno od Njega jedno vrijeme, to jest, ono je udaljilo sebe od Njega do najveće mjere zahvaljujući svojoj vlastitoj volji. Ipak čak ova udaljenost nije trajno stanje budući biće, kako bi bilo sretno, mora biti afektirano od strane Božjeg zračenja snage i… ako njemu samome za ovo nedostaje volje, ono će biti zahvaćeno od strane Božje Ljubavi i milodrđa koji mu žele osigurati stanje blaženstva. Otud bi vječno prokletstvo proturječilo Božjoj Ljubavi i milosrđu, ili bi oni bili ograničeni, gdje bi Božje savršenstvo trpjelo gubitak. Jedno potpuno savršeno Biće nema ljudskih slabosti, ali vječni gnjev bi bila jedna manje vrijedna ljudska osobina, baš kao što se svako stanje kazne vječnog trajanja ne bi moglo zvati Božanskim principom, jer Božanstvo je karakterizirnano Ljubavlju… Ljubav, međutim, spašava i pomaže; ona oprašta i neće nikada odgurnuti nešto od Sebe zauvijek.

Tome nasuprot, protivniku nedostaje Božanskog principa Ljubavi, i uvijek će biti njegov cilj povući duhovna bića dolje k sebi zauvijek. On je onaj koji uzrokuje zbrku ljudskom konceptu vječnosti, koji pokušava prikazati Boga kao nemilosrdnog i grubog/strogog kako bi ugušio Ljubav ljudi spram Njega… on je onaj koji sam ne poznaje milosrđe i prema tome bez oklijevanja smjera učiniti duše bijednima, koji ih želi lišiti svake mogućnosti pomoći kako bi ih zauvijek pokvario. I on pronalazi mnoge sljedbenike njegove doktrine o vječnom prokletstvu… koji ne prepoznaju Boga u Njegovoj vječnoj Ljubavi ili bi oni bili nesposobni vjerovati ovom učenju. Ipak Istina će uvijek biti dostavljena ljudima i zabluda/pogreška napadno dovedena na svjetlo, tako da će Bog biti prepoznat i ljubljen kao najsavršenije Biće, tako da će Mu se ljudi pridružiti i gnušati se Njegova suparnika.

AMEN

Spread the Truth