Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6803 (Što je Ljubav?… Snaga ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6803, 10 Travanj 1957

ŠTO JE LJUBAV… SNAGA LJUBAVI?…

Najsićušnije živo biće doživljava Moju Ljubav, koja mu pomaže na putu uvis. A Ja nikada neću povući Moju Ljubav od njega, jer bi ono onda prestalo postojati. I tako svaki čovjek može znati da je ljubljen od Mene, inače on ne bi mogao uživati svoj život, budući Moja snaga Ljubavi osigurava njegov postojanje, kao i opstojanje cijelog Stvaranja. Vi ljudi međutim ne znate što vi sebi trebate predočiti pod „Mojom snagom Ljubavi“, dok god vi sami još niste u sebi zapalili Ljubav, kako bi onda također „snaga te Ljubavi“ mogla ostvariti stvari koje vama izgledaju natprirodnima. A, sve do tada vi sebi ne možete ni predočiti Mene Samoga kao Biće, Čija je izvorna supstanca „Ljubav“. Vi ljudi postižete tek jedan niski stupanj Ljubavi… I stoga vama također nedostaje razumijevanje za djelovanje pojedinih ljudi na Zemlji, koji nastoje povisiti stupanj svoje Ljubavi, i koji sada „snagu Moje Ljubavi“ koriste na dobro njihovih bližnjih. Jedino je viši stupanj Ljubavi razjašnjenje, no također opet samo za ljude koji su sami spremni ljubiti. Ti ljudi stoga rade s Mojom snagom, oni na neki način Moju snagu usmjeravaju bližnjima koji ju trebaju, bilo tjelesno, bilo duhovno. I oni zato mogu pomoći bolesnima da ozdrave, oni mogu privesti snagu slabima, oni mogu slijepim dušama pokloniti svjetlo, i posredovati im spoznaju… Oni mogu iscjeljivati tjelesno i duhovno… a uvijek jedino koristeći snagu Ljubavi iz Mene… Vi ljudi ovo jednostavno možete povjerovati, jer vi to nećete razumjeti prije nego vas Ljubav tako ispuni, da vam i Moje Biće bude nešto shvatljivije. Jer, za vas je „Ljubav“ još uvijek tek još jedna osobina, koja jednome prianja, drugome nedostaje. Ljubav je međutim u  Sebi nešto suštinsko, ona je sve-uzdižuća snaga, i stoga „izvorna Božja supstanca“… Jer, Ja Sam sam „Ljubav“ (1 Ivanova 4:8, 16)… Dok god vi ljudi prebivate na Zemlji, vi se nalazite u području gdje vlada odsustvo Ljubavi, što također znači i odsustvo snage, i potpuno nepoznavanje te snage, Koja je sve dovela u postojanje, i sve održava. No, svakom je čovjeku slobodno pustiti da se u njemu rasplamsa Ljubav do visokog stupnja. Onda on iznova prihvaća svoje izvorno biće, onda ni njegovim sposobnostima nije postavljena nikakva granica, onda se u njemu (po)kreće (oživljava, budi, javlja) ista snaga, koja osposobljava za stvaranje i oblikovanje… Tada ne postoje zemaljski zakoni koji njemu nameću ograničenje, jer on onda djeluje sa Mnom i Mojom snagom, Koju jedino određeni stupanj Ljubavi izaziva na ispoljavanje, jer moraju biti održani Moji Božanski zakoni, a to je samo jedan Božanski zakon, da je jedino Ljubav Izvor snage, koji se međutim nikada ne iscrpljuje. Samo će malo ljudi ovo razumjeti, no svi bi se trebali potruditi povisiti njihov stupanj Ljubavi, jer će onda i u njima biti zapaljeno svjetlo spoznaje, koje im također čini shvatljivim i Biće Ljubavi. Sve što vi vidite, kao i vi sami, održavano je Mojom Ljubavlju, prožeto je Mojom snagom Ljubavi, iako u različitoj snazi, inače ne bi moglo postojati (opstojati). Vi sami međutim ovo zračenje Ljubavi možete uhvatiti i povisiti vaš stupanj Ljubavi, vi možete prisvojiti snagu Moje Ljubavi, vi ju možete zatražiti, ili ju sami steći kroz Ljubav-no djelovanje, i vi ćete sada moći i izvanredno djelovati. Vi ćete tako kroz Ljubav biti puni snage, i vašu snagu sada iznova upotrebljavati u Ljubavi. A vi možete stalno povisivati stupanj Ljubavi, i tako se sve više izjednačavati (prilagođavati, usklađivati) sa Mojim izvornim Bićem, a onda će vam i pojam „Ljubavi“ biti potpuno shvatljiv, i vi ćete znati da sve mora biti nazvano Božanskim, što je Ljubav… tako da vi također vašeg Boga i Stvoritelja, vašeg Oca od vječnosti, sada prepoznajete kao „Vječnu Ljubav“.

AMEN

Spread the Truth