Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6801 (Aktivnost sotone i demona tijekom posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6801, 8 Travanj 1957

AKTIVNOST SOTONE I DEMONA TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Svi demoni će biti pušteni s lanca tijekom posljednjih dana kraja; pakao će ispljunuti svoje naj zlo-bnije duhove i princ tame će svoje misli prenijeti na njih da djeluju destruktivno među ljudima na Zemlji. I vi ljudi ćete živjeti sred ovog područja i biti ćete u neprestanoj opasnosti da vas proguta pakao i njegove sile… Ali oni vas ne mogu prisiliti… za sada je još na vama da im dopustite biti pobjedonosnima ili da sebe odbranite od njihovih juriša i vi doista nećete biti njima na nemilosti budući će dobri duhovni svijet također stajati pored vaše strane, on će samo čekati na vaš poziv kako bi bio u stanju pomoći vam. Sav će se pakao osloboditi i Božji će protivnik znati kako neće imati puno preostalog vremena i doista će na svaki mogući način iskoristiti ovo njegovo konačno vrijeme. I mnoge će paklene sile zaposjednuti ljude ako im se oni ne odupru, ako oni sami uživaju u ponašanju opakog svijeta. Demoni će pokušati preuzeti kontrolu nad njihovom vlastitom vrstom, oni će zaposjednuti njihovo tijelo i onda počiniti doista zlo-bne stvari, i već ovo je siguran znak kraja… Jer isuviše prečesto će oni imati lagan posao, ljudi će slijediti njihove sugestije pre-dobro-voljno i skrupulozno ostvariti što prijašnji od njih zahtjevaju. Princ tame će doista zadobiti veliku moć nad ljudima, i prema tome će njegova aktivnost postati sve više očigledna, naposlijetku, on vjeruje za sebe kako je sposoban pobijediti u konačnoj bitki protiv Boga. Posljedično tome on neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut kako bi ljude potstaknuo protiv Boga, on čak neće prezati napasti one koji žele raditi za Boga, on će koristiti svoje suučesnike da im prouzroči žalost/jad sa namjerom da uništi njihovu vjeru u Boga i on će pokušati utrnuti svako svjetlo koje proizlazi iz Boga… Njegova oholost neće poznavati granica i tako će on sebe uzvisiti iznad Boga do jednog opsega da će to rezultirati u brzom kraju njegove aktivnosti.

Međutim, ljudi će biti uvučeni u ovu bitku i trebaju sebe u njoj dokazati. Jer oni neće biti bez znanja o Božjoj Ljubavi i snazi i biti će sposobni zazivati Ga za zaštitu i pomoć u svakoj nevolji, koji će im onda definitivno biti podareni. Time ni jedno ljudsko biće se ne mora bojati ove nadolazeće nevolje i pritiska od strane mračnog svijeta, budući je staza ka Bogu otvorena svakome i nijedna osoba ne može biti spriječena da se njome zaputi. Demonska je aktivnost također lako prepoznatljiva od strane svakog pojedinca i bila bi u stanju zamisliti ga. I, tako, ove sile će se boriti uzalud gdjegod su ljudi dobre volje, budući su oni na Božjoj strani i svijet svjetla će formirati zid oko njih. Vi ljudi trebate doista biti pažljivi i uvijek na straži ali ne trebate biti plašljivi, jer vaša će odlučnost protjerati opasnost ili se odbraniti od nje… I prema tome smjer vaše volje zavisi popuno od vas. Svaki pogled kojeg uputite u carstvo protivnika (Sotone) je zamjećen od strane njegovih podanika koji vas neprestano primamljuju sve dublje u njegovo područje. To je zašto je potrebna velika pažnja ali svima onima koji imaju ozbiljnu volju usprotiviti im se je također zagarantirano da će primiti snagu. Vi možete zasigurno biti kušani ali ne biti prisiljeni… Unatoč tome to će biti i ostati borba za one od vas koji želite ostati vjerni Bogu, koja će trajati do kraja. Vi ćete biti sposobni preživjati ju i izroniti pobjedonosni, jer možete očekivati onoliko puno zaštite i pomoći s Božje strane koliko Njegov protivnik može zadobiti utjecaja nad vama, i vi odlučujete sami za sebe kome ustupate više prava. Međutim, aktivnost pakla i njegovih sila će biti prepoznatljiva svugdje, i ljudi će više nego uvijek popustiti/odreći se i sebe im izručiti. I prema tome vrijeme će doći kada će Bog Osobno zaustaviti aktivnost Njegovog protivnika i njega i njegove sljedbenike staviti u okove, tako da će opet nastati mir među ljudima dobre volje.

AMEN

Spread the Truth