Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6804 (Djelo Ljubavi i milosrđa čovjeka Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6804, 11 Travanj 1957

DJELO LJUBAVI I MILOSRĐA ISUSA KRISTA…

Za sve ljude sam Ja prolio Svoju Krv, za svih sam Ja trpio, i za svih sam Ja umro na Križu… Nijedan čovjek nije isključen iz Mojega djela Otkupljenja, jer su svi ljudi opterećeni grijehom, koji za njih drži zatvorena vrata u kraljevstvo svjetla. I stoga su nesretni svi ljudi, koji ne nalaze nikakav oprost od ovog velikog grijeha njihovog nekadašnjeg otpadništva od Mene. Svakom je čovjeku međutim, slobodno iskoristiti Moje djelo Otkupljenja. Jer ljudi nisu otkupljeni smjesta, kada je ostvareno Moje djelo milosrđa, nego u to također spada i pristanak samog čovjeka na to, kako bi važio za iskupljenoga, inače uistinu ne bi više bilo nijednog bića na Zemlji, a ni u duhovnom kraljevstvu, koje bi još hodalo pod teretom grijeha. Ali, slobodna volja čovjeka ne može nikada biti isključena, svatko treba slobodno priznati Mene u Isusu Kristu, i tako također Moje djelo Otkupljenja, i svatko sada također mora iskoristiti milosti djela Otkupljenja, kako bi bio oslobođen svog tereta grijeha. Slobodna volja ljudi tako objašnjava nisko duhovno stanje, u kojem se oni nalaze unatoč Mojoj žrtvi na Križu… Jer, tek malo ljudi svjesno priznaje Mene za njihovog Božanskog Spasitelja i Otkupitelja svijeta. Većina međutim, malo primjećuje najveći čin Ljubavi i milosrđa, koji se ikada dogodio na Zemlji, iako oni nisu bez znanja o tome. Njima stoji na raspolaganju neizmjerno blago milosti, koje oni mimoilaze, kojega oni ne cijene, koje ih uopće ne provocira da ga podvrgnu pobližem promatranju… A, oni ne znaju što oni sami proigravaju kroz njihovu ravnodušnost, oni ne znaju kakvu nepodnošljivu sudbinu oni moraju uzeti na sebe po njihovoj tjelesnoj smrti, vlastitom krivnjom. Jer, oni ulaze neiskupljeni u onostrano kraljevstvo, gdje su oni pak već na Zemlji mogli postići njihovo konačno Otkupljenje… Ono što sam Ja kao čovjek Isus uzeo na Sebe, u bolovima i patnjama, u pogrdama i gorčinama, u neprijateljstvima i postupcima punim mržnje, to sam Ja učinio jedino iz Ljubavi prema vama, kako bih vas iskupio, kako bih uklonio vašu krivnju grijeha… Ja sam želio trpjeti za vas, kako bih od vas otklonio posljedice vašeg grijeha, Ja sam vas želio otkupiti i stoga platiti vašu krivnju… To je bila mjera muke i patnje, koju vi ljudi ne možete izmjeriti, budući je bilo nadljudsko ono što sam Ja za vas učinio… Bilo je to uistinu djelo Ljubavi i milosrđa, jer Ja kao čovjek to ne bih mogao podnijeti, da mi Moja Ljubav za vas nije dala snagu… a Moja Ljubav za vas je bila beskrajno velika, pa sam stoga Ja trpio i umro za vas… A vi ljudi ne morate ništa drugo učiniti, nego sebi jednom predočiti Moju veliku Ljubav, promisliti što je čovjek Isus za vas pretrpio, vi morate jedino sebi predočiti muke Njegovog puta prema Križu, zlostavljanje od strane Njegovih mučitelja i Njegovu nadljudsku patnju, te umiranje na Križu… I vas bi morala zahvatiti žarka Ljubav za Njega, Koji je za vas podnio sve, što bi vi sami zbog vašeg velikog grijeha morali pretrpjeti… I, vaša Ljubav bi vas sada trebala nagnati k Njemu, Kojemu vi također pokajnički sada predajete vašu krivnju grijeha, moleći Ga, da je On i za vas Svoju Krv mogao proliti… I vi biste bili slobodni od svake krivnje, vi biste prepoznali Moju veliku Ljubav za vas, da sam Ja Sam u čovjeku Isusu za vas izvršio djelo Otkupljenja. Kako lako biste vi mogli steći vječni život, kako sigurno biste vi mogli ući kroz vrata kraljevstvo svjetla nakon smrti vašeg tijela, ako bi vi samo željeli iskoristiti djelo Otkupljenja, ako bi vi htjeli misliti na Onoga Koji je ovo veliko djelo Ljubavi za vas ostvario, i ako bi Ga vi molili za dostavu snage, gdje je vaša vlastita volja preslaba… ako biste vi samo, puni pouzdanja, sebe povjerili Meni Osobno u Isusu Kristu… Vi biste trebali vjerovati u Njega kao Božanskog Spasitelja i Otkupitelja, jer vi onda također i Mene Osobno priznajete, Koji sam u Njemu za vas umro na Križu.

AMEN

Spread the Truth