Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4083 (Posljedice poštovanja kao i nepoštovanja Božanskog Reda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4083, 12 i 13 Srpnja 1947

POSLJEDICE POŠTOVANJA KAO I NEPOŠTOVANJA BOŽANSKOG REDA…

Ispunjavajte zakon od vječnosti i živjet ćete u vječnosti …. Ovo prvo znači živjeti po Božjoj Volji, u kojoj je utemeljen Njegov zakon reda, i time pronaći sjedinjenje s Bogom, što jamči vječni život. Tako da prvo mora biti prepoznat i priznat zakonodavac, čovjek se mora podložiti Njegovom zakonu, mora htjeti ono što hoće Bog, dakle svoju volju slobodno mora podrediti Božanskoj volji i time jasno pokazati svoju bezrezervnu pripadnost Bogu i težiti Mu u slobodnoj volji. Tada je slomljen otpor, koji je činio da ono duhovno koje je utjelovljeno kao čovjek beskrajno dugo vrijeme bude držano odvojeno od Boga …. A odvojenost od Boga je smrt, (dok je) pripojenost Njemu život …. I tko je sad kao čovjek s Njim pronašao sjedinjenost, taj vječno više neće biti razdvojen od vječne Ljubavi, koja na sebe privlači sve što joj se u principu ne protivi.

E sad, od posebne je zasluge za čovjeka ako se potrudi na Zemlji činiti više nego što je to njegov stvarni zadatak …. ne samo da radi na svom vlastitom usponu, dakle da živi u skladu s Božjom voljom, nego da se isto tako stara i o spasenju duša (duševnom zdravlju) bližnjih ljudi i preuzima zadatak koji je izrazito blagotvoran, budući da je to posao za Kraljevstvo Božje. Taj zadatak se sastoji u tome da se bližnjima predoči Božanska volja i da im se ukaže put koji vodi do cilja, do sjedinjenja s Bogom. Dakle čovjek mora biti podučen posljedicama poštivanja kao i nepoštivanja Božanskog reda, kako bi on onda težio vječnom životu a ne se sručio u smrt.

To je misija koja je skroz u skladu s Božjom voljom, ali koja čovjeku nije zapovjeđena, nego je čisto čin slobodne volje. Ona je dakle viši stupanj Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, koja čovjeka potiče da se Bogu ponudi za tu misiju, i njegova volja će od Boga biti duplo vrjednovana i u skladu s tim nagrađena već na Zemlji putem izvanredne dostave milosti, koja čovjeka opet potiče a i omogućava da sprovodi s tim povezanu službu naučavanja.  

A dostava milosti je Božanska Riječ, koja čovjeka izdiže u više znanje i oprema ga za aktivnost naučavanja. Posljedično, i za čovjeka koji Riječ Božju prima direktno od Njega, sasvim izvjesno mora doći dan kad počinje njegova misija, i zasigurno je čovjek koji Riječ Božju prima direktno od Boga pozvan na djelovanje za Kraljevstvo Božje, jednom kad je došao trenutak za njegovu aktivnost na Zemlji.

(13 Srpanj 1947) Jer tek kad su ljudi upoznati s Božjom voljom, sa zakonom vječnog reda, oni mogu biti pozvani na odgovornost. No prije nego im se dostavi to znanje, ne može im se uračunati kao nepravda ako krše Božanski zakon. Zato vi kao radnici za Gospodnji vinograd morate biti revno aktivni i vašim bližnjima se truditi prenijeti Evanđelje …. objavljivati im Božansku volju, kako bi im time pomogli, ako su u najvećoj duhovnoj nevolji i niti znaju o smislu i svrsi zemaljskog života, niti o hitnosti života po Božjoj volji. 

Tek tada mogu ispuniti zakon, tek tada mogu stupiti u savez s Bogom i primiti izvanrednu milost. I blaženi oni koji još prije općeg raspada u sebi prime Riječ Božju, jer njima će lako pasti upoznati Riječ Božju i oni će prouzročiti veliki blagoslov kod onih koji su još mrtvi u duhu. Jer ovi mogu biti probuđeni u život i osigurati si vječni život u Duhovnom Kraljevstvu ….

AMEN

Spread the Truth