Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4086 (Potpuno razlaganje i preoblikovanje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4086,¸18 Srpanj 1947

POTPUNO RAZLAGANJE I PREOBLIKOVANJE ZEMLJE…

(2 Petrova 3:10-12)

U vrlo kratkom vremenskom intervalu dogodit će se potpuno razlaganje Zemlje, budući su snage koje će stupiti u djelovanje tako elementarne, da im ništa neće odoljeti, da će biti uništeno sve što, kao tvorevina svake vrste, postoji na zemljinoj površini, kao i u unutrašnjosti Zemlje. Stoga se ne može govoriti o djelomičnom razlaganju, nego se razvijanje snage proteže nad cijelom Zemljom, i tako je cijela Zemlja jedinstveno vatrište, kojemu sve pada žrtvom, jer je sve zahvaćeno vatrom. A, tako će na pojedinim mjestima vatra ipak zahvatiti sporije, sukladno Božjoj mudrosti, i to tamo gdje dušama još treba biti ponuđena prilika da u posljednji čas pozovu Boga za pomoć, čiji će se nazor još promijeniti kratko prije Kraja (Joel 2:32; Djela 2:21). No, Zemlja će biti potpuno (bez ostatka) uništena, odnosno, jezgra će doduše ostati postojana, ali će cijela Zemljina površina pretrpjeti promjenu, koja je tako moćna, da se može govoriti o nestajanju svih djela Stvaranja. Preoblikovanje Stare Zemlje je također prije svega nužno i moguće jedino onda, kada su nestale sve tvorevine Stare Zemlje, pa iz ostataka mogu biti oblikovane tvorevine Nove Zemlje, koje iznova trebaju prihvatiti duhovno koje još stoji usred svog razvoja. A, ovo duhovno na svoje veliko zadovoljstvo postaje slobodno, jer ono žudi razvoj naviše, kako bi moglo iskoristiti milosti zemaljskog života kao čovjek, i ono je gurano ususret svojemu posljednjem utjelovljenju. Dakle, Nova Zemlja neće pokazivati nikakve stare tvorevine, nego će ove biti potpuno uništene i nanovo oblikovane, a proces će trajati tek sasvim kratko vremena… A uništenje se zaista odigrava pred očima ljudi, ali u njihovom velikom strahu, oni misle jedino na sebe same, odnosno, oni u smrtnom strahu brinu jedino za to da spase sebe, što im je međutim nemoguće. Nasuprot tome će vjernici, koje Bog odnosi prije potpunog uništenja (1 Solunjanima 4:16, 17 + Knjižica br. 43), moći pratiti djelo propasti Stare Zemlje, budući se to odigrava pred njihovim očima, tako da će Božja moć i slava biti očigledni. Ipak, nastajanje Nove Zemlje ostaje skriveno njihovim očima, jer kada oni od Boga budu dovedeni ovoj Novoj Zemlji, sve tvorevine već postoje, i očima vjernika se nudi sveobuhvatna (mnogostrana) slika, potpuno nepoznatih tvorevina, divnih za vidjeti, a koje svojom svrhovitošću nadilaze sve što nudi Stara Zemlja. No, vrijeme trajanja nastanka ovih tvorevina, ljudi na Novoj Zemlji ne mogu izmjeriti, budući je za vrijeme boravka nakon odnošenja, ljudima oduzet svaki pojam vremena, a slično će im na Novoj Zemlji u početku nedostajati pojam vremena, budući ljudi već posjeduju visoki stupanj zrelosti, a to ima za posljedicu da su prošlost, sadašnjost i budućnost za njih samo jedan pojam, tako dugo, dok se ljudi iznova ne postave više materijalistički, a kroz to također opet podlegnu zakonu vremena i prostora… I tako je Nova Zemlja u njenom nastajanju potpuno uklonjena pogledu ljudi, no na duhovnom putu će im biti dano razjašnjenje, i oni iz toga u svako vrijeme mogu razabrati ono najvažnije Božanskog Učenja, kao što će međutim s druge strane to biti samim ljudima preneseno na direktan način, jer će Bog prebivati među ljudima koji Ga ljube, budući su oni sami sebe oblikovali u Ljubav, te Sam Bog, kao i Njegovi svjetlosni anđeli, podučavaju ljude na Novoj Zemlji. I tako Izvorno Svjetlo prebiva među Svojima, i razdjeljuje svjetlo svima, koji su ga dostojni.

AMEN

Spread the Truth