Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6770 (Prirodni događaj je posljednja opomena prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6770, 25 Veljače 1957

PRIRODNI DOGAĐAJ JE POSLJEDNJA OPOMENA PRIJE KRAJA…

Opetovano vam je savjetovano da se prisjetite kraja koji se približava cijeloj ljudskoj rasi ali sa kojim se također već prije toga može susresti svaki od vas, budući ni jedna osoba sebe ne može zaštititi kada ju pozovem sa ove Zemlje. Opet i iznova ćete biti opominjani i upozoravani, opet i iznova ćete biti podsjećani na prethodna predskazanja od strane vidjeoca i proroka koji isto tako upućuju na kraj ove Zemlje, i opet i iznova ćete također biti učinjeni svjesnima smrti pomoću događaja koji vas okružuju. Ipak jedino ako ozbiljno uzmete u obzir takve misli ćete također razmisliti o sebi, biti ćete iskreno kritični u svezi vašeg načina života i potruditi se da još steknete/zaradite duhovnu korist na ovoj Zemlji. Ako, međutim, sve ove naznake i opominjanja i upozorenja na vas ne ostave utisak, onda će vas kraj iznenaditi i past ćete mu žrtvom potpuno nepripremljeni. Kada vas ljudi obaviještavaju o njemu na Moje instrukcije vi im se smijete i izrugujete im se i smatrate sebe duhovno daleko nadmoćnima njima… I tako preostaje samo jedan način da vas se poduči više vjerodostojno… da će vas prirodne sile podsjetiti na kraj… Ja moram koristiti ova sredstva poradi mnogih nevjernih ljudi koji nastavljaju kao da će živjeti zauvijek na Zemlji. Što Moja Riječ ne može postići može još biti postignuto putem ovog prirodnog događaja: unutarnju refleksiju i također svjesno okretanje ka Meni… premda se ljudi mogu također boriti još tvrdoglavije da bi ostali živi i mentalno Mi se i dalje suprotstavljaju… Ipak sila Koju oni odbijaju priznati mora dati dokaz o Sebi, i to je zašto će prirodna katastrofa imati nesagledive posljedice, budući Ja želim adresirati ljude svugdje i usmjeriti njihove misli spram njihova kraja… I stoga će svi ljudi primiti znanje o Mojoj intervenciji, premda će ona ipak biti ograničena, ne pogađajući dakle cijelu Zemlju. Ipak neće biti moguće zanemariti Moj glas budući je to, naposlijetku, posljednje upozorenje o kraju ove Zemlje, koji se može očekivati uskoro nakon toga.

Međutim, prethodno tome Ja mogu jedino uvijek najaviti kraj baš kao i ovu prirodnu katastrofu kroz Moju Riječ. I prema tome Moje sluge će opet i iznova spomenuti što čovječanstvo može očekivati. I izvanredna patnja i vrijeme oskudice, koju će svako ljudsko biće morati otrpjeti, će poduprijeti ove sluge i tražiti da se pažnja obrati na njihove riječi… Jer svaki će čovjek doživjeti da može biti pobjedonosan ako ima vjere i zaziva Me u njegovoj nevolji. S obzirom na nizak duhovni stupanj u ljudi Moja intervencija isto tako više ne predstavlja prisilnu vjeru, jer oni sve pokušavaju objasniti racionalno i čak onda oni i dalje neće priznati Silu Koja komandira životom i smrti. Ali njima će biti ponuđena svaka mogućnost da promijene njihovo razmišljanje, i to se jedino može postići pomoću prirodne katastrofe ovakvog stupnja. To je zašto ću Ja još iskoristiti ovo posljednje sredstvo… ostavljajući slobodnu odluku svakoj pojedinačnoj osobi, time ju ne-afektirajući prisilno… Uzmite u obzir vaš vlastiti kraj ako ste nesposobni vjerovati u kraj ove Zemlje. Jer nije preostalo još puno vremena dok ne dođe čas kada će se dogoditi ono što Sam vam neprestano proglašavao, budući vas Ja ljubim i želim vas spasiti, budući vas Ja želim zaštititi od obnovljenog prognanstva u tvrdu materiju… Jer svaki od vas i dalje sebe može promijeniti na bolje ako je to njegova volja.

AMEN

Spread the Truth