Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6774 (Odbijanje Riječi ne bi trebalo zaustaviti njeno proglašavanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6774, 1 i 3 Ožujka 1957

ODBIJANJE RIJEČI NE BI TREBALO ZAUSTAVITI NJENO PROGLAŠAVANJE ….

Ne dajte se zbuniti odbojnim stavom onih kojima trebate donijeti Moju Riječ, nego im samo u svoj Ljubavi predajte ono što vas iznutra pokreće …. jer to je poticaj Moga Duha …. i ako ljudi istraju u otporu, onda se ne trudite duhovno blago im nametati, nego idite dalje a njih blagoslovite u mislima. (3 Ožujak 1957) Svaki čovjek ima slobodnu volju, pa čak ni Moja Riječ na njega ne smije vršiti pritisak. Tako da će Ona svakom čovjeku prići na tako prirodan način da se on sam može odlučiti da li Ju prihvatiti ili odbiti. I čak od Mene vama direktno dostavljena Riječ neće prisiljavati na vjeru, pošto tek u jednom određenom stupnju vjere čovjeku direktno može biti dostavljena, tako da vama, koji Mi želite služiti, preostaje samo jedan zadatak, ljude upoznati sa blagom koje vi posjedujete, a njihova vjera u to ovisi o (njihovom) vlastitom stupnju zrelosti i o vlastitoj volji. No gdje vas na to da se izjasnite potiče snažna Ljubavna volja, imati ćete i više uspjeha, jer ovaj drugi osjetiti će Ljubav, i njegova odbojna volja više neće biti tako snažna, on će razmisliti, i tad je već puno dobiveno, pošto se tada mogu uključiti Moji svjetlosni pomagači, koji tada često mogu uspješno djelovati na ovoga.

U posljednje vrijeme pred Kraj nećete moći zabilježiti puno uspjehā, jer ljudi ne nalaze oduševljenje za duhovne riječi, gledaju previše svjetovno i njihove oči više ne prepoznaju svjetlo koje ih obasjava kad im je ponuđena Moja Riječ. Zaslijepljeni su lažnim svjetlima, koja blještavo svjetlucaju i slabe im moć vida za blago svjetlo koje Moja Ljubav zrači kroz Riječ. A uz to, ne žele tražiti svoj spas izvan mjestā na kojima ga pretpostavljaju (naći), no tamo ga se samo rijetko pronalazi …. I kad bi tamo tražili samo Moju Riječ, tada bi se Ja i njima otkrio u Riječi na tim mjestima …. no oni se zadovoljavaju vanjskim običajima i praksama koje tamo pronalaze; no ono što daje Snagu …. Moju Riječ …. ne žude, tako da Ja šaljem vas, Moje sluge, njima na put, da im ponudite ono što im nedostaje, tako da iz Moje Riječi mogu crpsti Snagu za uspon. No i vi ćete rijetko naći gladne i žedne ljude, jer najčešće su se već negdje drugdje nahranili hranom koja im za njihovu dušu nije od koristi.  

Tako da valja svugdje pokušavati, da nitko ne može reći da mu nisam kucao na vrata i tražio da uđem. Ja Sâm želim im se obratiti, bilo to kroz vas ili kroz slušanje Moje Riječi na uobičajeni način. Samo kad u njima postoji potreba za čuti Me …. tada ću im sigurno i govoriti, i Snaga Moje Riječi, Mog govora, neće ostati bez učinka. Jer svatko prima samo ako želi …. Doba Milosti približava se svom kraju, i sve nametljivije će zvučati Moje Riječi, pa će i vas, Moje sluge pozivati na pojačanu aktivnost, jer ni vi ne znate koliko Mi je već stalo do spasenja jedne jedine duše i da do tog spasa može doći putem dostave Moje Riječi …. te vas stoga otpor i odbijanje nevoljnih bližnjih ne trebaju zbuniti ili u vašem vinogradarskom radu zakočiti ili učiniti da postanete mlaki …. Tu i tamo sjeme padne na dobro tlo, i može nići i dati plod.

No tamo gdje vas se susretne neprijateljski, tamo otresite prašinu sa vaših nogu. Jer ti su obrađeni od Mog protivnika, i njihova volja još potpuno pripada njemu, i tamo nećete postići ništa, i pored dobre volje da im pomognete. Jer oni neće dozvoliti da im Moja Riječ dodirne uho, a još manje njihova srca. Ali i oni se još mogu promijeniti prije Kraja, jer Ja ne odustajem ni od jednog čovjeka, prije nego je došao zadnji čas ove Zemlje. Tako da i vi trebate biti neumorno aktivni i uvijek djelovati za Mene i Moje Kraljevstvo, i vaš posao uistinu će biti blagoslovljen, jer iz toga duše uvijek izvlače svoju korist, ako ne na Zemlji, onda sigurno u Onostranom …. a i tamo je dušama nužna Snaga Moje Riječi kako bi dospjele do života u blaženosti ….

AMEN

Spread the Truth