Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6762 (Svjetovni događaj… Kaos… Antikrist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6762, 15 Veljače 1957

SVJETOVNI DOGAĐAJ… KAOS… ANTIKRIST…

Nastat će neopisivi kaos nakon što Sam progovorio kroz sile prirode, budući sve od kad postoji Zemlja ništa ove vrste nije ikada bilo doživljeno od strane čovječanstva. Strah i teror će ljude učiniti nesposobnima razmišljati i bilo što činiti, jer njihov strah da će ovaj događaj sebe ponoviti će ih ostaviti nesposobnima pružiti ruku kako bi pomogli i izbavili gdje je i dalje moguće pomoći. Jedino će nekolicina realizirati što se dogodilo budući im je bilo otkriveno ranije i istina Mojih Riječi će njima biti očigledna… Otud će oni također prosvjetliti njihova bližnja ljudska bića sa potpunim uvjerenjem ali, opet, poslušat će ih samo nekolicina, budući će ljudi prihvatiti sve ali ne da bi Božanski plan Spasenja bio sprovođen na ovaj način. Unatoč tome, ovo se vrijeme mora jako dobro iskoristiti i istovremeno ljudi također trebaju biti obaviješteni o nadolazećem kraju… To što se kozmički dogodilo oni ne mogu negirati i činjenica da je to bilo najavljeno unaprijed može još učiniti pojedinačne ljude obazrivima. Međutim, volja za življenjem, i osobni instinkt za preživljavanjem, će unatoč tome prevladati, i ljudi će učiniti štogod je potrebno da bi zemaljsku nevolju, koja je bila aktivirana prirodnom katastrofom (= udarcem nebeskog tijela u Zemlju), stavili pod kontrolu. I opet, stupanj ljubavi će biti odlučujući faktor, ljudska voljnost da pomognu njihovom bližnjemu, bilo da će se ili kako njihove vlastite okolnosti poboljšati, jer Ja ću također pomoći svima onima koji mare za nevolju njihovih bližnjih ljudskih bića… Ipak mnogi će se morati teško boriti ako vjeruju u njihovu vlastitu snagu… ili će njima biti jasno pomognuto od ispod ako rigorozno prosljede na štetu njihovih bližnjih ljudskih bića. Zemaljska nevolja će biti ogromna kao i kaos koji je bio prouzročen nezamislivim uništenjem…  

Onda će bezbrojni ljudi izgubiti njihovu vjeru u Boga i Stvoritelja budući su bili bolno i teško afektirani… Ali njihova je vjera bila tek formalnost, ona nije izdržala (doslovno: čvrsto stajala) ozbiljan test… Međutim, Ja proglašavam ovaj događaj unaprijed tako da vi ljudi ustrajete, tako da znate da je to Moj plan, da Sam Ja također Gospodar nad prirodnim silama i da će prema tome za Mene to također biti lagana stvar pomoći onim ljudima koji Mi apeliraju za pomoć… Ja vam ništa nisam morao otkriti unaprijed, Ja Sam mogao iznenada intervernirati i iznenaditi sve ljude. Ipak onda isto tako nitko ne bi želio vjerovati u Mene. Ali Ja želim da Me prepoznate, i vi ćete biti sposobni prepoznati Me ako se sve dogodi tako kako je bilo proglašeno. Onda ćete znati da se ništa na ovoj Zemlji ne može dogoditi bez Moje volje, i onda ćete biti u stanju nakositi Moju volju ka vama tako što ćete sebe izručiti Meni sa potpunom vjerom i moliti Me za zaštitu… To je zašto vam Ja transmitiram informaciju o onome što će doći, to je zašto vas iniciram u Moj plan Spasenja, i to je zašto Ja neprestano tražim, od vas Mojih slugu, da također predajete vaše znanje dalje vašim bližnjim ljudskim bićima, jer vaša veza sa Mnom će biti vaša najsigurnija zaštita, bez obzira što se dogodilo…

I onda će jedan postati očigledan tko će biti Moj protivnik u posljednjim danima (Antikrist), koji će uhvatiti uzde budući će to njemu ogromna nevolja olakšati i on će naknadno također izdavati instrukcije koje će jasno dokazati kako pripada Sotoni. I pronaći će mnoge sljedbenike i dati bestidne naredbe, on će također željeti otrgnuti one malo-vjerne od Mene, ipak susrest će se sa otporom s Moje strane također, jer Ja snabdjevam Moje vlastite sa velikom snagom i što se bude činilo da nevolja postaje gora to će Moji vlastiti biti snažniji, budući će osjetiti Mene i Moje prisustvo i tako će neustrašivo komunicirati što ih Moj duh podučava reći… Međutim, sve to će trebati prethoditi kraju, baš kao što je bilo proglašeno, budući će se za svaku pojedinačnu dušu još trebati boriti i velika će nevolja pogurati one ljude ka Meni koji Me i dalje zazivaju u posljednji trenutak (Joel 2:32) i na taj način izbjegavaju sudbinu obnovljenog prognanstva.

AMEN  

Spread the Truth