Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6763 (Blagonaklona pomoć bližnjem u nevolji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6763, 16 Veljače 1957

BLAGONAKLONA POMOĆ BLIŽNJEM U NEVOLJI…

Trebate pomoći i utješiti one koji su u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji/tegobi. Onda ćete uistinu prakticirati/vršiti ljubav prema bližnjem i također probuditi ljubav u vašim bližnjima. Posljednji dani ne mogu mimoići ljude bez tuge/boli i nevolje jer oni su posljednja sredstva koja koristim da bi ih pridobio za Sebe. Ja putem takve nevolje želim govoriti srcu svakog čovjeka, i ako Me čuju, ako prepoznaju Moj glas u svojoj nevolji i onda okrenu svoje srce i uho prema Meni oni će učiniti korak naprijed, oni bi krenuli putem koji vodi nagore. Ali i dalje ima nebrojeno mnogo ljudi koji svoje srce i uho drže zatvorenima za Mene… I vi trebate takvima govoriti i u njihovoj nevolji ih usmjeravati k Meni, gdje će oni pronaći istinsku utjehu i pomoć.

Vi im već pomažete ne ignorirajući (ili ‘kada ne ignorirate’) njihovu nevolju, i ta pomoć će biti primljena sa radošću…. vi trebate vjerovati kako je jedino ljubav ispravna medicina, kako ljubav liječi rane, kako ljubav ublažuje bol i da ni jedno ljudsko biće nije imuno na djela ljubavi. I stoga, svako će djelo ljubavi probuditi uzvraćajuću ljubav u drugoj osobi (= postaknut će osobu kojoj se ukazuje ljubav da uzvrati istom mjerom = na taj način se u čovjeku budi ljubav koja ga ozdravlja i spašava!!!), i jedino na ovaj način duše mogu biti pridobite. Duše jedino sazrijevaju kroz ljubav, i ako je duša sposobna za ljubav, onda će patnja, također, rezultirati u velikom blaženstvu, jer onda će duša sebe pročistiti od svih nečistoća i dopustiti da svaka zraka ljubavi djeluje na nju.

Prema tome vi trebate govoriti sa SVIM ljudima za koje znate kako su u teškim situacijama, koji mnogo pate i koji su očajni i bez nade. Utješite ih i uputite ih Meni… Ne ostavljajte ih njihovoj boli, tako da se ne osjećaju usamljeni i očajni… Svaka lijepa riječ je za njih okrijepa/olakšanje, i suosjećanje im omogućava da svoju bol osjećaju manje intenzivno… Omogućite/osigurajte im zemaljsku i duhovnu utjehu, tako da sva patnja bude blagotvorno djelovala na njihovu dušu… Jer svi vi se još morate suočiti sa mnogo nevolje i mizerije, svi vi ćete još iskusiti situacije u kojima ćete biti zahvalni za utješni savjet, za svaku vrstu pomoći.

U vremenu koje dolazi jedna osoba će morati ovisiti o drugoj, i gdje ljudi ne podržavaju jedni druge nevolja/tegoba će izgledati skoro nepodnošljiva ako se ne okrenu k Meni, Koji nikad neću ostaviti osobu (samo) ako Me zazove (= ako Mi se obrati u molitvi). I to je sve što Ja želim postići, da ljudi uspostave takvu iskrenu vezu sa Mnom da se nikad neće osjećati sami i napušteni već će uvijek znati da je njihov Čuvar i Pomagač blizu njih, i da oni onda više neće osjećati svoju nevolju tako neprijatno i gorko kao osoba koja je još i dalje udaljena od Mene. Svaka nevolja je podnošljiva za osobu koja u Meni pronađe utočište, ali vi, Koji Mi želite služiti, možete djelovati kao posrednici između Mene i njih… možete im ukazati put kako da eliminiraju svoju nevolju, i ako to učinite sa ljubavlju vi ćete (u tome) također biti (i) uspješni.

Ne dozvolite da vaša srca otvrdnu, ne ignorirajte nevolju/patnju vaših bližnjih, pogledajte oko vas i vidjet ćete jako puno nevolje/tegobe, i vaša pomoć će uvijek biti utješna za druge. Ali svi vi možete pomoći, jer ispravna vrsta pomoći se sastoji od misli (koje izviru) iz mekog/ljubaznog/dobrog srca, riječi (koje izviru iz) meka/ljubaznog/dobrog srca i djela koja od vas zahtjeva vaša ljubav.

Istinska, suosjećajna ljubav prema vašim ljudskim bićima u nevolji će vam uvijek dozvoliti da pronađete pute i načine da olakšate njihovu nevolju, i duhovno vođenje/usmjeravanje je često veće važnosti od zemaljske asistencije, jer vi na taj način otvarate vrata njihovih srdaca za Mene, i jednom kada Ja Osobno mogu kroz njih ući oni će također biti utješeni/ohrabreni i radosno će nositi svoj križ za dobrobit vlastitih duša. I onda će njihova nevolja biti blagoslov, jer oni su pronašli svoj put kući k Ocu, Ja ću ih zauvijek pridobiti.

AMEN

Spread the Truth