Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6759 (Razlog uništenja… Zemaljska i duhovna promjena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6759,¸11 Veljača 1957

RAZLOG UNIŠTENJA… ZEMALJSKA I DUHOVNA PROMJENA…

Duhovna prekretnica zahtijeva i zemaljsku prekretnicu, odnosno, potpuni obrat zemaljskih uvjeta, koji moraju nastupiti kroz katastrofalne događaje na ovoj Zemlji, kroz procese koji čak dovode do razlaganja zemaljskih tvorevina… Jer, duhovna prekretnica može nastupiti tek onda, kada se sve duhovno opet usmjeri ispravno, odnosno, pripoji formama koje odgovaraju njegovom stupnju zrelosti. Stoga se ono najprije mora riješiti starih formi, kako bi moglo dobiti nove forme. Sve tvorevine moraju osloboditi duhovno, a to znači isto što i potpuno uništenje tvorevina na ovoj Zemlji. Nije dovoljno da se promjena ostvari samo na ljudima, da se tako samo ljudi duhovno promijene, nego se radi o svem duhovnom, također o onom koje je još vezano u najčvršćoj materiji, koje također jednom mora nastaviti put svog razvoja. Osim toga je i potpuno bezizgledno da ljudi teže duhovnoj promjeni… više nema nikakve nade da će oni ikada na Zemlji postići zrelost, koju zemaljsko postojanje treba donijeti svakom čovjeku, i koja također može biti postignuta… Zato uništenje Zemlje i njenih tvorevina, a time i dokončanje života ljudi, za njih nije nikakav gubitak, jer oni više ne mogu ništa izgubiti, nego jedino još dobiti, budući će za njih biti stvorene nove mogućnosti razvoja… No, i duhovnom vezanome u tvrdoj materiji je bila postavljena granica njegovom prognanstvu… i za ovo duhovno je došao čas da bude oslobođeno, i da vezano u laganije izvanjske forme može ići svojim putem razvoja na ovoj Zemlji. A ovo će se vrijeme i ispoštovati… Jer, Božji Plan Spasenja je utvrđen od vječnosti. A, s time nastupa i duhovna prekretnica, kada će se dogoditi smještanje duhovnoga u odgovarajuće izvanjske forme… kada je uništena Stara Zemlja, i stvorena Nova Zemlja sa tvorevinama svake vrste, sa živim bićima, ljudima i životinjama, koji svi sada vode skladan, miran i blagoslovljen život na ovoj Novoj Zemlji, u skladu sa stanjem zrelosti duhovnoga. Jer, ljudi koji smiju nastaniti ovu Zemlju, žive prema Božjoj volji, što također znači da oni svim stvorenjima u životinjskom i biljnom svijetu, kao i još tvrdoj materiji, daju mogućnost da se izbave kroz služeću aktivnost, tako da se sada razvoj duhovnog naviše može odviti u kratkom vremenu… da je na Zemlji potpuno izmijenjeno stanje, pa se s pravom može govoriti o duhovnoj prekretnici. Ne radi se jedino o ljudskoj duši… vi ljudi to morate razmotriti, ako vam uništenje zemaljskih tvorevina, a posebice uništenje Zemlje, izgleda nevjerojatno… Čovjek na ovoj Zemlji u potpunosti podbacuje u Posljednjem vremenu, a kroz svoje podbacivanje, on u velikom dijelu sprječava (ometa) još vezano duhovno u njegovom određenju… Nastupio je zastoj, koji nije u skladu sa Božanskim redom, a isteklo je vrijeme koje je bilo određeno ovoj Zemlji sa svim njenim stvorenjima… No, razvoj duhovnog se nastavlja… On se mora odvijati dalje prema Božanskom zakonu, pa se zato mora dogoditi i djelo uništenja na Zemlji i njenim tvorevinama, tako kako je Bog od vječnosti prepoznao kao blagoslivljajuće za duhovno koje mora ići putem na Zemlji… I stoga je i Njegov Plan Spasenja utvrđen od vječnosti, i on će se ispoštovati i sprovesti… Jer, sva stvorenja također uzdišu za Izbavljenjem. A sve što će se na Zemlji još odigrati, služi tome da pripremi (pokrene) duhovnu prekretnicu, i nitko neće moći zaustaviti posljednje događaje na ovoj Zemlji, budući je materijalno uništenje uključeno u Božji Plan, kako bi duhovnome koje je još vezano u čvrstu formu oslobodilo put, kako bi mu također stvorilo mogućnosti za uspon… Jer, sve duhovno je jednom od Njega proizašla suština, koju On iznova želi dovesti natrag Sebi… Jer, Njegova Ljubav se odnosi na svu suštinu, i On ju pokušava izbaviti.

AMEN

Spread the Truth