Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3987 (Bog kao mentor… On dozvoljava ljudima da Ga pronađu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3987, 28 Veljače 1947

BOG KAO MENTOR… ON DOZVOLJAVA LJUDIMA DA GA PRONAĐU…

Ja se približavam svakome tko Me traži i sudjelujem u njegovom razmišljanju, to jest, snaga Moga duha uspostavlja kontakt sa duhovnom iskrom u ljudskom biću i na taj način je združivanje sa Mnom uspostavljeno dok traje njegova mentalna aktivnost koja se odnosi na Mene. I onda će ljudsko razmišljanje biti pravilno pošto će ga Moj duh postaviti u red i voditi. I na taj način se sve vrste pitanja mogu postaviti mentalno, bilo da osoba traži odgovor za sebe ili za razgovore sa drugim ljudima… on će primiti pravi odgovor pošto Ja osobno kao Mentor podupirem one koji Me traže. Ali Ja uistinu najbolje znam do koje mjere ljudi teže prema Meni i prema tome na svaku osobu drugačije gledam, u ovisnosti o njegovoj želji i tome kako udovoljava uvjetima koji omogućavaju djelovanje Moga duha…. I često će izgledati kao da Ja ljude tretiram nepravedno ako trud jedne osobe na van nije prepoznatljiv njegovim bližnjim ljudskim bićima… Pa ipak netko tko se povuče u samoću ne mora prikazivati svoju težnju, međutim, njemu će biti lakše uspostaviti kontakt sa Mnom i on prema tome može biti Moj marljivi student, dok njegov bližnji nije sposoban promatrati prema unutra uslijed nedostatka prakse i prema tome nije u stanju čuti Moj nježan glas. U tom slučaju njegova je veza sa svijetom i dalje presnažna i ta prepreka treba najprije biti otklonjena ako Me netko želi pronaći i čuti Moj glas. Interes duha unutar osobe nije u svijetu, on jedino traži kontakt sa Ocem-Duhom. Iz tog razloga se Ja približavam svakome čije srce žudi za Mnom, i dozvoljavam Sebi da Me pronađe svatko tko Me traži…. jer ljubav je u svakome tko Me traži, i time on čezne za Mnom, prvobitnim izvorom ljubavi… On će zaista doseći svoj cilj vječnog ujedinjenja sa Mnom, jer svatko tko živi u ljubavi je u Meni i Ja u njemu. I on će osjetiti Moje prisustvo pošto Ja Sebi dozvoljavam da Me pronađe onaj koji Me traži. Time će on također biti svjestan Mojeg prisustva i prema tome već na Zemlji biti sretan…

Od tog vremena na dalje svijet mu više nema što ponuditi pošto on žudi za drugačijom vrstom dobara/vrijednosti/koristi, darovima koji su mu ponuđeni od strane Moje ljubavi u obliku Riječi koje on ili percipira mentalno ili zvučno i koje su najdragocjeniji dar kojeg može primiti na Zemlji pošto one potječu iz duhovnog kraljevstva, pošto je to Moj glas kojeg čuje, glas Oca Koji govori Svojem djetetu. Svatko tko na Zemlji živi život ljubavi je uistinu najblaženije stvorenje jer on Me više nikad neće morati is/pro-pustiti (u smislu, ‘Ja mu više nikad neću biti odsutan’) pošto ću ga prožeti sa Svojom snagom ljubavi i on će primiti znanja u izobilju. Onda će duh u njemu biti u stanju izraziti sebe i zbilja se moći čuti/slušati i razumjeti, njegova duša će se stopiti s duhom i podrediti tijelo tako da se njegove supstance mogu također produhoviti u vremenu dok je ono dušina čaura na zemlji. No Ja k Sebi privlačim sve što sebe prilagođava Meni tako što se oblikuje u ljubav. Tamo više neće biti razdvajanja, neće biti bezdana između čovjeka i Mene jednom kada on živi život ljubavi. Onda ću mu Ja biti blizu i uvijek pristupačan, onda će on uvijek i zauvijek biti u stanju čuti Moju Riječ, on može komunicirati sa Mnom povlačeći se u svoju sobicu… tako što će gledati prema unutra i slušati Moj glas… On Me više neće trebati tražiti pošto Me pronašao i više se neće udaljiti od Mene ponovno pošto ga Moja blizina čini sretnim, pošto je Moja Riječ najveće blaženstvo za njega i pošto se bogatstvo snage i svjetla izlijeva u njega i svjedoči o Mojem prisustvu. Tražite, i pronaći ćete… kucajte, i otvorit će vam se… Komunicirajte sa Mnom mentalno i čut ćete Moj odgovor (Matej 7:7-11), sazrijet ćete i sigurno dosegnuti cilj blažene unije sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth