Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3990 (Nastajanje Nove Zemlje u trenutku…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3990, 4 Ožujak 1947

NASTAJANJE NOVE ZEMLJE U TRENUTKU…

Propast Zemlje slijedi izgradnja jedne Nove Zemlje… Ovo je predviđeno od vječnosti, i Božja volja i snaga postat će aktivna za jedno djelo smislene i svrhovite vrste. Nove tvorevine će oduševiti ljude koji će biti počašćeni da nastane Novu Zemlju. A ove tvorevine će nastati u trenutku… ali ne pred očima ljudi koji još borave na mjestu mira, gdje će biti preneseni prije propasti Stare Zemlje. Oni će zaista vidjeti da Stara Zemlja propada, oni će vidjeti djelo uništenja, kojemu su sami kroz Božju veliku Ljubav umakli, no oni neće vidjeti postanak Nove Zemlje, nego će na nju biti dovedeni nakon završetka djela koje otkriva Božju veliku moć i slavu. A Bog ostvaruje čudesno djelo u trenutku, Njegova volja čini da Njegove misli i ideje postanu forma, jer polagani razvojni put koji je bio primjetan pri stvaranju Stare Zemlje, sada je postao nepotreban, jer je duhovno, koje treba oživjeti novu tvorevinu, već prošlo ovaj polagani razvojni put, jer je taj put bio prekinut, i sada su dakle potrebna samo djela Stvaranja koja prihvaćaju duhovno u iščekivanju svog napretka (koje iščekuje svoj napredak), što se događa u trenutku Stvaranja. Duhovno, koje kao čovjek nije izdržalo posljednji zemaljski ispit, ponovno je prognano u čvrstu materiju, koja je međutim sastavljena drugačije nego na Staroj Zemlji, utoliko što sadrži supstance potpuno nepoznate čovjeku, koje su u sebi teško razgradive, no koje će čovjeku služiti na korištenje (uživanje) na način koji će im uskoro postati razumljiv, a time će dakle duhovnom unutra biti dopušteno služiti, čim materija ispunjava svoju svrhu služenja, što je pak opet ovisno o volji duhovnog. I druge tvorevine su nepredočive ljudima Stare Zemlje, i otuda će one izazvati neizrecivo veselje, budući one ushićuju oko i srce zbog svoje ljepote i namjene. Sve oslobođeno duhovno će u tim novim tvorevinama uzeti prebivalište, i sada će moći nastaviti prekinuti razvoj, jer će ljudima Nove Zemlje namjena svake tvorevine odmah biti jasna, budući su oni u visokom stupnju zrelosti, i na neki način su od Samog Boga kroz glas Duha podučeni o upotrebi svakog djela Stvaranja u njihovom svakodnevnom životu. Bit će to život radosti i mira u Bogu, budući nove tvorevine znatno doprinose tome da se Ljubav ljudi prema Njemu znatno pojača, i da oni potpuno uzađu u Njegovu volju. Oni također neće trebati trpjeti nikakvu nevolju, jer Bog očinski brine za njih, i opskrbljuje ih tjelesno i duhovno u izobilju. Njima je oduzet pojam vremena za trajanja njihove odvojenosti od Stare Zemlje, tako da oni ne znaju i ne mogu dokučiti u kojem vremenskom periodu se dogodilo novo oblikovanje Zemlje… Oni nastavljaju svoj život, kao što su to činili na mjestu mira nakon uznesenja, oni se nalaze u stalnoj aktivnosti i u neprestanom djelovanju u Ljubavi, oni su prisno (duboko) povezani s Bogom i ne poznaju nikakvu drugu volju osim Njegove… oni žive u rajskom stanju u blaženstvu i miru, i tako iznova započinje jedno novo razdoblje iskupljenja sa duhovno zrelim ljudima, koji više nisu tlačeni od neprijatelja njihovih duša, i stoga nesmetano mogu prevaljivati put uvis, koji još na Zemlji sebe oblikuju u najčišća svjetlosna bića, i pronalaze potpuno sjedinjenje s Bogom… koji su stoga istinska Božja djeca, i mogu uživati sva blaženstva Božje blizine već na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth