Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3761 (Blaženstvo već na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3761, 5 Svibanj 1946

BLAŽENSTVO VEĆ NA ZEMLJI…

Ja nebo pripremam već na Zemlji onima koji Me ljube iz sveg srca, koji rastu u čežnji za Mnom, i Mene stoga nose u srcu. Ali, ako vam Ja obećavam nebo na Zemlji, pod tim vi ne smijete shvaćati zemaljska dobra, nego jedino sretno blaženstvo vašega srca, unutarnji mir i osjećaj najsigurnije zaštićenosti u Meni. Jer, Moji darovi su druge vrste nego oni koje vam nudi svijet, ali vas oni beskrajno više usrećuju, a tko ih primi, već je blažen na Zemlji. Onda ste također slobodni od svake zemaljske brige, budući vi znate da Otac na nebu skrbi za vas, jer vi više ne vidite svijet kao prijeteći za vas, nego vi takoreći stojite van svih zemaljskih događanja, jer ste već preneseni u sfere gdje vam je Moje prisustvo zamjetno, i vi se stoga više ne bojite. I vi ste puni pouzdanja, puni uvjerenja u blažen život u onostranom, i zemaljski život sa njegovim teretom pomireno (ponizno) uzimate na sebe, jer vas on više ne pritišće, budući da ste vi duševno snažni, i s lakoćom možete nositi veliki teret. Čim vaše srce nagoni k Meni, vi težite vjenčanju vašeg duha s Duhom Oca, i vi ćete također ozbiljno slijediti cilj, i vi od Mene nećete nikada biti ostavljeni bez snage, budući je ovo vjenčanje i Moje blaženstvo, i svrha i cilj svih Mojih tvorevina i stvorenja. A, ako vi ozbiljno tome nastojite, to će se dogoditi već na Zemlji, i to razumljivo znači i jedno blaženo stanje, koje međutim nema izvanjski učinak, tj. u dobrobiti tijela, nego u skladnom spokoju duše, koja nalazi najvišu sreću u sjedinjenju sa Mnom, i stoga okreće leđa svijetu i svim zemaljskim radostima. Ona sve promatra duhovno, ona živi u svjesnosti Čiste Istine, ona poznaje njen konačni cilj, i zemaljski život smatra samo prijelazom u stvarni život, i ona neprestano crpi snagu od Mene, Koji ju također preobilno opskrbljujem, budući je ona postala Moja, i budući Ja Moje zbrinjavam duhovno i fizički, kako Sam Ja to obećao. Tko Me dakle ljubi iz sveg srca, tko čuva Moju zapovijed Ljubavi, pripada Mojima, i njegova zemaljska sudbina se uistinu oblikuje tako, kako je za njega podnošljivo, dok se njegova duša sve više Meni približava, i u sjedinjenju sa Mnom nalazi najviše blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth