Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3756 (Božja volja ili dopuštenje… Slobodna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3756, 30 Travanj 1946

BOŽJA VOLJA ILI DOPUŠTENJE… SLOBODNA VOLJA…

Svi su događaji opravdani u Mojoj volji od vječnosti, ali uvijek je bila uzeta u obzir ljudska volja tijekom posljednjeg stadija razvoja, tako da ju se ne bi učinilo ne-slobodnom. I tako je posljedica svakog događaja prepoznata i prema tome čak dozvoljena od strane Mene ako je bila prouzročena od strane obmanute volje ljudskog bića. Tako ću Ja uvijek i stalno sudjelovati budući se ništa ne može dogoditi bez Moje volje ili dopuštenja. Slobodna volja ljudskog bića mora ostati nenarušiva ako se njegov duhovni viši razvoj neće učiniti nemogućim. I prema tome on može koristiti ovu volju u svakom pravcu, on ju može zloupotrijebiti, ali onda on također mora sam prihvatiti posljedice. Svatko tko priznaje slobodu ljudske volje može prema tome također razumjeti ozbiljnu poteškoću čovječanstva, budući je ona indirektno prouzročena od strane ljudi koji koriste njihovu volju protivno Mojem vječnom redu za djelovanja, odredbe/propise i stavove koji imaju uništavajući učinak na njihova bližnja ljudska bića.

Da je, kao rezultat, nevolja također jako raširena, da je viši razvoj spriječen i duhovno se stanje pogoršava do minimuma, treba biti jednako shvatljivo čovjeku, ako se uzme u obzir da je imperativ da se Moj vječni red mora očuvati ako će duša ljudskog bića sazrijeti, id a je svako narušavanje Mojega reda predstavlja duhovno nazadovanje i, istovremeno, zemaljsku nevolju kao sredstva za ispravljanje žaljenja vrijednog stanja stvari koje je uništavajuće za dušu. Ja ne mogu, vrlinom Moje volje, voditi misli ljudi u ispravnom pravcu i obezvrijediti slobodnu volju ljudskog bića, budući bi to zauzvrat bio prijestup protiv Mojega vječnog reda, koji je utemeljen na nadubljoj mudrosti i većoj od najveće ljubavi za Moje žive tvorevine. Tako ne mogu postati neiskren spram Sebe Samoga mijenjajući u skladu sa ljudskom voljom što Sam jednom prepoznao kao najviše mudro i na taj način objaviti kako je Moja volja neusklađena. Moja je volja čvrsta i neizmjenjiva, is toga ću Ja također pustiti da ljudska volja bude slobodna, Ja ću samo opet iskoristiti njezin učinak za dušu svakog pojedinačnog čovjeka, kako to Moja mudrost smatra blagotvornim. I u ovom kontekstu vi također trebate cijeniti svaki događaj, čak ako vam njegov učinak uzrokuje patnju vi unatoč tome trebate prepoznati Moju ruku i povjerljivo ju uhvatiti, budući Ja znam svačiju volju od vječnosti i prema tome također usmjeravan sudbinu čovjeka u skladu sa njegovom voljom.

Unatoč tome, vi i dalje možete živjeti spokojan i bezbrižan život sve dok sebe vjerno izručite Meni, budući Moja volja može prognati/otjerati sve, uključujući učinke zlih misli i djelovanje onih koji vas namjeravaju ozlijediti… ali bez spriječavanja njihove slobodne volje… Ja vas znam od vječnosti ali Ja također znam ljude čija je volja okrenuta protiv Mene i koji zloupotrebljuju njihovu slobodu volje… I Moj je plan također predodređen još od vječnosti… Otud se vi, koji želite biti Moji Vlastiti, ne trebate se plašiti volje vaših bližnjih ljudskih bića, sve dok ljubite Mene i tražite da vas zaštitim od svega što je neprijateljski nastrojeno spram vas… Ali razumite da i zašto vas toliko puno bijede okružuje, zašto ju Ja dozvoljavam i dopuštam čovječanstvu da ide svojim kursom… Jednako, Moja volja upravlja sa svime što se događa budući je Moja vječna mudrost prepoznala što je blagotvorno za duše ljudi u posljednjim danima…

AMEN

Spread the Truth