Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3734 (Jednostavan oblik molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3734, 3 Travanj 1946

JEDNOSTAVAN OBLIK MOLITVE…

Meni je ugodan (ili ‘Mene zadovoljava’) jednostavan oblik molitve… Svatko tko Mi govori nadugačko i naširoko (ili ‘koristeći razrađene riječi i rečenice’) neće biti u stanju proizvesti dubinu osjećaja koji jedini pronalazi svoj put do Mojeg srca. Ali kada molitva dolazi iz srca ona je poput jednostavnog izražaja najunutarnijih osjećaja i njezina jednostavnost neće podbaciti ostaviti utisak (ili ‘proizvesti učinak’) budući ću Ja čuti taj poziv svaki puta i udovoljiti mu (tj. molitva će biti uslišena). Ja tražim djetetovu povjerljivu molitvu njegovu Ocu, koja ništa ne zadržava (= koja ne oklijeva, koja ništa ne prešuti, koju ništa ne koči) i nepretenciozna/skromna je i na taj način ugodna Ocu (= ona je koja Ga zadovoljava); dok sav neprirodan/napuhan govor izvire više iz intelektualne misli nego iz srca i ograničava odnos djeteta sa njegovim Ocem. Usrdna molitva je nijemi razgovor sa Mnom u svoj poniznosti i ljubavi, sa povjerenjem u Moju neprestanu podršku/pomoć, i nježan odgovor… Takva molitva nalazi Moje odobravanje/naklonost… Ali Ja ne zamjećujem formalne molitve budući se one ne podižu (ili ‘jer ne izviru’) iz vaših srdaca i prema tome ne mogu biti doživljene kao osobna molitva. A nije dužina molitve ono što povećava njezinu učinkovitost već jedino njezina iskrenost…

Vi doista trebate neprestano moliti (1 Solunjanima 5:17), međutim ovu Riječ se ne smije razumjeti kako znači da vi trebate tratiti vrijeme u prakticiranju dugih formalnih molitvi, koje preda Mnom nemaju ni najmanje vrijednosti, radije vi trebate neprestano misliti na Mene i komunicirati sa Mnom. Ovo će Mi pružiti zadovoljstvo a vi iz toga možete izvući beskrajnu milost, budući vas vaše permanentno sjedinjenje/jedinstvo misli sa Mnom čini prijemčivima za Moju milost: kada sa Mnom započnete vaš dnevni rad, kada Me konzultirate u svemu što činite i na taj način Mi dozvolite ostati blizu naračun vašeg vlastitog zahtjeva kojeg dokazujete u vašim mislima svaki puta kada se u molitvi ujedinite sa Mnom. Vaše srce mora biti uključeno ako ću Ja Osobno htjeti raditi na i u vama. Ali vi nećete biti u stanju ostvariti učinak sa praznom molitvom, čak ako u njoj provedete puno vremena, jer onda Ja ne mogu čuti glas Mojeg djeteta, koje jedino prima od Oca što iziskiva i što zamoljeva. A kada se osjećate kao Moja djeca vaša će molitva također biti nevina/dječja i jednostavna, vi nećete potrebovati formalne molitve budući vam one neće pružiti utjehu i snagu, one će vam se pričinjati kao isprazne riječi (ili ‘prazno lupetanje’). Jer ispravan odnos sa Mnom vas također nagoni koristiti prave riječi, kao kada dijete govori sa njegovim Ocem, i onda Mi je vaša molitva doista ugodna.

AMEN

Spread the Truth