Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3735 (Duhovno značenje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3735, 4 Travanj 1946

DUHOVNO ZNAČENJE RIJEČI…

Svaka Riječ koju Sam izrekao kada Sam živio na Zemlji utjelovljuje vrlo duboko duhovno značenje, čak gdje se to tiče zemaljskih pitanja. Vi bi trebali stremiti razumjeti ovo duhovno značenje i time primiti Moju Riječ sa žudnjom da ju razumijete duhovno. Jer što Sam rekao i učinio na Zemlji se dogodilo poradi duša koje su trebale postići savršenstvo dok su još na Zemlji. Stoga vaše razmišljanje treba biti duhovno orijentirano kako bi vaša duša izvukla korist iz Moje Riječi. Jedino onda ćete vi prepoznati ogromnu vrijednost onog što Sam vam izrazio na Zemlji, i jedino onda ćete biti sposobni procijeniti ogroman dar milosti koji vam je sada izražen kroz prenošenje Moje Riječi, koju primate od Mene direktno. Svaka pojedina od Mojih Riječi vas upozorava da djelujete dobrostivo. Ovo zasigurno uključuje zemaljsku aktivnost također, ali ako zemaljsko djelo nije nadahnuto od strane duha Ljubavi ono je izgubilo njegovu vrijednost za dušu. Štogod napravite na Zemlji se jedino može smatrati i cijeniti kao aktivnost Ljubavi kada je duh Ljubavi uključen, inače će jedna akcija biti učinkovita jedino u Zemljskom životu… I time duh je onaj koji prije svega daje čovjekovu djelu njegovu vrijednost za vječnost.

I ako gledate na svaku pojedinu Moju Riječ sa ovog stajališta vi ćete shvatiti kako marljivo osoba treba sebe unaprijediti kako bi osigurao njegovoj duši dobrobit Moje Riječi. On treba razumjeti svaku od Mojih Riječi duhovno, jedino onda će on njoj udovoljiti i ispuniti Moju volju. Otud slijedi da akcije koje zahtijevaju vanjske kretnje, izvanjski prepoznatljiva djela, sa izuzetkom suosjećajne pomoći za bližnja ljudska bića, nikada ne bi mogle biti Moja volja budući je ispravno udovoljavanje Mojoj Riječi psihološki rad koji ne treba biti vidljiv ni jednoj drugoj osobi, koji je jedino prepoznatljiv po njegovim učincima ali ne po izvanjskim akcijama. Otkrijte duhovno značenje u svakoj od Mojih Riječi i vi ćete morati priznati da Ja ne očekujem nikakva posebna djela s s vaše strane… kada vas podsjećam da budete ponizni, bez svađe (mirni), suosjećajni i pravedni… Sve ovo tek zahtijeva psihološki rad, jer jedna izvanjski vidljiva akcija ne jamči duh onog što zahtjevam. Ipak učinak je prepoznatljiv u samoj osobi, baš kao što je jedno dobrostivo djelo za čovjekova bližnjega doista također primjetno ljudskom biću a ipak ne treba utjeloviti duha Ljubavi, ako čovjekov um nije duhovno orijentiran.

Rezultat vašeg ponašanja u životu je očigledan u prisustvu uREDnosti koja iz nužnosti mora rezultirati u jednom uključivanju (obuhvaćanju) Moje volje. Posljedično tome, vi ljudi možete slijediti Moju Riječ bez da ste bili duhovno aktivni tako što ćete voditi način života kao proizvod vašeg odgoja kod kuće koji izvanjski ne proturječi Mojoj volji, a ipak vi ne izvlačite veliku korist za vašu dušu budući ne razumijete Moju Riječ duhovno, vi ne ustvrđujete duhovno značenje Mojeg učenja Ljubavi… I time vi nećete biti sposobni kompletno ostati unutar Mojeg reda, budući vas najprije trebam osvjestiti za činjenicu da ne uzimate dovoljno u obzir vašu dušu. Iz ovog razloga srce i razum trebaju postati aktivni ako želite sazrijeti duhovno, vi trebate prihvatiti Moju Riječ sa vašim srcem i slijediti ju tako što ćete biti motivirani od strane vašeg srca, inače će ona ostati neučinkovita u vama unatoč tome što vi naizgled ispunjavate Moje zapovijedi. Pokušajte razumjeti duh Moje Riječi i vi ćete izvući najobilniji blagoslov iz nje, jer što vam dajem je naumljeno za vječnost a ne za vaš vremeni život. Otud vi bi trebali uložiti napor steći vječni život, i prema tome također trebate biti duhovno vrlo aktivni budući je duh onaj koji proizvodi život.

AMEN

Spread the Truth